Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Fotowoltaika Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
492 posty 1282 komentarze

GEOPOLITICA & DINTORNI – Włoski punkt widzenia

RAM

Ku przestrodze: Jak szlachta Polskę Żydami zgnoiła...

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Pomiędzy polskim właścicielem ziemskim i żydowską elitą finansową utworzyło się jedyne w swym rodzaju przymierze utylitarne..."

 

O tym jak Żydzi "cierpieli" w Polsce
Come “soffrirono” gli Ebrei in Polonia
 
 
 
Maurizio Blondet         03/02/2006       tłum. RAM
 
 
 
Oskarżanie Polaków i ogólnie Wschodnich Słowian o "antysemityzm" ma charakter sloganu. Nigdy nie brak okazji do tego, by opisywać "cierpienia Żydów ze Wschodu", pogromy, prześladowania ze strony carów, itp.
 
Dziś, jeden z czytelników przysłał mu długi esej, napisany przez Amerykanina – E. Michaela Jones'a, który w zaskakujący sposób wyjaśnia naturę i powody antysemityzmu słowiańskiego.
 
Jones miał cierpliwość przeczytać 11 tomów monumentalnej "Historii Żydów" – autorstwa Heinricha Graetz'a (1819 – 1891) – niemieckiego Żyda, uważanego za twórcę historiografii żydowskiej.
 
Graetz, będący illuministą i racjonalistą jest między innymi bezlitosnym krytykiem gnozy kabalistycznej, panowaniu której (w świecie żydowskim) przypisuje funkcjonowanie najrozmaitszych, bezrozumnych nadziei mesjanistycznych (ucieleśnionych w takich "mesjaszach" jak Sabbatai Zevi czy Jacob Frank) i – co jeszcze gorzej – przywar żydowskiej mentalności, a wśród nich "pewnego rodzaju triumfalnej rozkoszy, doświadczanej podczas oszukiwania i okradania" (sic).
 
Graetz przypomina, że za sprawą Statutu Kaliskiego (1251) – Polska przyznała Żydom zamieszkałym na jej terytorium prawa nieznane wszystkim innym europejskim wspólnotom żydowskim, tj. autonomię zarządzania oraz system prawny niezależny od chrześcijańskiego sądownictwa polskiego – Kahał, który posiadał wyłączność jurysdykcyjną jak chodzi o rozstrzyganie konfliktów między Żydami.
 
To w Kahałach rozwinęła się "mądrość" talmudyczna (Talmud jest zasadniczo kodeksem karnym) i kazuistyczna szkoła dysput rabinicznych, wraz z ich charakterystyczną tendencją – cytuję Graetz'a – do "przeinaczania i wypaczania; tworzenia podstępnych sofizmatów i budowania wrogości w stosunku do wszystkiego, co nie znajdowało się w ich polu widzenia".
 
Według historyka żydowskiego – były to czynniki, które "podminowały poczucie etyki Żydów", przyzwyczajając ich wprost do "krętactwa i przechwalania się".
 
To za sprawą Statusu Kaliskiego Polska została określona w Europie jako "paradisum judaeorum". Rzeczą nieuniknioną stało się, że wskutek fal prześladowań, jakie miały miejsce w (zachodnich) krajach chrześcijańskich, trwających od 11 do 16 wieku – spora ilość Żydów, w większości pochodzących z Niemiec wyemigrowała do Polski.
 
Żydzi ci mówili dialektami "juedische Deuych" lub Yiddish. Wykorzystując całkowitą swobodę, jaką dawała im Polska, jak chodzi o kwestię integracji z narodem polskim – nie uczyli się jego języka, a ponadto izolowali się od niego całkowicie, za wyjątkiem sfery handlu i (jak pisze Graetz) przygodnych i niedozwolonych praktyk seksualnych.
 
Na to jak wiele Żydzi w Polsce "ucierpieli" wskazują wskaźniki demograficzne ich dotyczące. Między rokiem 1340 i 1772 chrześcijańska populacja Polski zwiększyła się 5-krotnie, a żydowska 75-krotnie.
 
W roku 1795, czyli w czasie trzeciego i ostatniego rozbioru Polski, żyło na jej terytorium 80 % Żydów aszkenazyjskich. Oczywiście, wzrostowi demograficznemu odpowiadał także wzrost bogactw i władzy, jakie zdobyło "cierpiące" potomstwo Judasza.
 
Złoty wiek polskich Żydów zbiega się z "imperialną" ekspansją Polski, mającą miejsce pomiędzy rokiem 1500 i 1650. W roku 1634 Polska stała się największym państwem Europy, rozciągającym się od Bałtyku prawie po Morze Czarne; od Śląska po Ukrainę – tj. 200 km poza Dniepr. 60 % ludności zamieszkującej kraj nie było Polakami, ani też katolikami. Byli to głównie prawosławni.
 
Na tychże terytoriach, będących dziś częścią Ukrainy i Białorusi – aż po Krym – szlachta polska (historyczny przykład osobników nieracjonalnch i próżnych) powykrawała sobie posiadłości niejednokrotnie wielkości dzisiejszej Szwajcarii. Były to ogromne latyfundia, znajdujące się w rękach niewielkiej próżniackiej oligarchii, na których pracował źle wynagradzany, a więc będący wiecznie na skraju nędzy – polski chłop.
 
Wieśniacy ci, pierwotnie mieszczanie-żołnierze, biorący udział w podbojach na szeroką skalę, zrujnowani przez wojny – skończyli na służbie u ziemian. Co więcej, w roku 1633 parlament polski –  zdominowany przez szlachtę – przy pomocy ustawy zabronił arystokracji polskiej zajmowania się interesami i jakimkolwiek handlem. Zajmowanie się działalnością produkcyjną wielmoże uznali za rzecz nieprzyzwoitą, a sprzedawanie wódki za czyn wręcz wulgarny.
 
Z tego to względu zarządzanie ich ogromnymi dobrami powierzeli – zgadnijcie komu? – Żydom. Realizowano to przy pomocy krótkoterminowych umów, w zamian za opłatę stałą i płaconą z góry – a Żydzi, by spraw była dla nich opłacalna odbijali się na chłopach.
 
Tak to pojęcia "arendarz" i "Żyd" stały się dla polskiego wieśniaka synonimami. Faktycznie, 80 % żydowskich ojców rodzin na wsiach i 15 % w miastach było arendarzami. Sytuację pogarszał fakt, że umowy dzierżawę – kahały żydowskie przyznawały jedynie bogatszym Żydom, którzy następnie podzlecały je Żydom uboższym, tym samym bardziej zachłannym. Arendarz mógł dotyczyć terenów rolnych, karczm, młynów, opłat za przejazd drogami czy mostami, a także wszystkich monopoli.
 
Szlachta polska (oczywiście jak najbardziej katolicka) dopuściła się nawet tego, że dawała Żydom klucze do kościołów do niej należących. Oznaczało to, że Żyd dysponujący kluczami otwierał je z okazji ślubów, chrzcin czy pogrzebów wieśniaków – za opłatą. Ponadto, jako że umowy o arendarz były krótkoterminowe i mogły nie być odnowione – Żyd dzierżawca miał interes w tym, by ze swych ofiar wydusić jak najwięcej pieniedzy i w jak najkrótszym czasie.
 
Pobudki by Żydzi byli ludzcy, czy chociaż łagodni w stosunku do chłopów, będących znienawidzonymi chrześcijanami były a priori prawie że nieistniejące, od strony finansowej zaś najważniejsze były dla nich pieniądze. Tym bardziej, że Państwo Polskie – które 70 % swego przychodu podatkowego otrzymywało z dzierżaw – przy pomocy systemu prawnego całą siłą stało po stronie Żydów, będących jego podatkobiorcami, a nie po stronie narodu.
 
Od roku 1633 – tj. od kiedy Żydzi zajęli się handlem alkoholem – napadali uzbrojeni na chłopskie chaty, niszczyli nielegalne urządzenia do pędzenia bimbru i nakładali na chłopów wysokie kary, a wszystko to z upodobaniem tych, którzy resztę ludzkości traktują z pogardą, prześladując ją w sposób bezwzględny i pozbawiony skrupułów.
 
Arendarz i metody jakimi był urzeczywistniony są głęboka przyczyną trwałej nędzy i wiekowego zacofania polskiego rolnictwa. Żydowscy, krótkoterminowi dzierżawcy nie mieli żadnego interesu by utrzymywać w dobrym stanie gospodarstwa, czy narzędzia rolnicze i nie wykorzystywać ponad granice możliwości terenów i pracowników. Co więcej, przyzwyczaili się do manipulowania cenami zboża, tak by można było przeznaczac je do bardziej dla nich dochodowej produkcji alkoholu, popierając także niezwykle aktywnie jego spożycie. Wszystko to dawało im wysoki zarobek w krótkim czasie.
 
Tak to z czasem, wśród polskiego chłopstwa – "nie wiadomo dlaczego" – pojawiło się pewne nastawienie "antysemickie", w odróżnieniu od niesamowicie katolickiej szlachty kraju – Chrystusa narodów.
 
Heinrich Graetz pisze:
 
"Żyd w pewnym stopniu równoważył wady narodowe. Impulsywna niestałość, bezmyślność czy rozrzutność polskiej szlachty znajdowała przeciwwagę w ostrożności i gospodarskiej roztropności żydowskiej. Dla polskiego szlachcica Żyd był czymś więcej niż finansistą; był jego przezornym doradcą, tym, który wydobywał go z długów, był wszystkim we wszystkim... Pomiędzy polskim właścicielem ziemskim i żydowską elitą finansową utworzyło się jedyne w swym rodzaju przymierze utylitarne".
 
W roku 1572, kiedy zmarł król Zygmunt II (który zarządzanie kraju powierzył w ręce Żydów – rabbi Mendel z Brześcia nazywany był "sekretarzem króla") – "cierpiący" Żydzi osiągnęli tak wielkie wpływy, że decydowali o następcy. Zrobili to konsultując się z Imperium Otomańskim, hugonocką Francją i protestantami brytyjskimi, którzy również zainteresowani byli sukcesją w Polsce. Wielkim pośrednikiem całego przedsięwzięcia (podczas którego rozdano miliardy) był Solomon ben Nathan Askenazi, lekarz króla Zygmunta, który wyemigrował do Konstantynopola, gdzie służył sułtanowi z takim samym oddaniem jakim wcześniej darzył króla Polski. W Konstantynopolu Solomon zastapił Josepha Nasi, doradcę sułtana, będącego pewnym rodzajem nieoficjalnym leaderem ówczesnego żydowskiego świata.
 
Jednakże w owych żydowskich, złotych czasach nad polskim "paradisus judaeorum" zaczynały zbierać się groźne chmury. Doszło do tego z powodu Kozaków, wcielonych do państwa polskiego. Również na nich rozszerzony został reżim żydowskiej dzierżawy i Kozacy dowiedzieli się wtedy, że muszą płacić podatek za możliwość wejścia do cerkwi. Poddanie się katolickim panom polskim Kozacy byli gotowi znieść, ale płacenie Żydom za wódkę i chrzest przekraczało ich możliwości.
 
Polscy chłopi – ucywilizowani "antysemici" wytrzymywali wszystko, jednakże Kozacy mieli dość. Wkrótce pojawił się wśród nich Bogdan Chmielnicki. Jego zawołanie "Polacy zrobili z nas niewolników przeklętej rasy Żydów" nie spotkało się bynajmniej z westchnieniem rezygnacji«à la polonaise».
 
W krótkim czasie Chmielnicki znalazł sie na czele hordy Kozaków i Tatarów, która 16 maja 1648 roku pobiła wojska polskie i stała się autorem  niezliczonej ilości grabieży, masakr i gwałtów.
 
Kozacy i Tatarzy w specjalny sposób skoncentrowali się na Żydach. Wydaje się, że wymordowali ich 100 000. Jak przyznaje żydowski historyk Henryk Grynberg – "wycofujace się polskie wojska były jedyną obroną Żydów".
 
Kiedy oddziały Chmielnickiego zaatakowały Lwów – Chmielnicki wezwał oblężonych:"Oddajcie nam Żydów, których macie w mieście, a zaprzestaniemy oblężenia".
 
Jak zareagowali "antysemici" Polacy, znajdujący sie w bardzo poważnych trudnościach – oblężeni i wygłodniali? Odpowiedzieli: "Nie". Nie oddali ani jednego Żyda, odparli oblężenie i w ten sposób uratowali tych, którzy znajdowali się w mieście.
 
Oto, do jakiego stopnia Polacy prześladowali Żydów. Oto na jakie "cierpienia" skazali swych "dobroczyńców".
 
--------
 
Nie chciałbym zepsuć wytwornego stylu przedstawionego historycznego excursus poprzez użycie obrzydliwego zwrotu neapolitańskiego i rzymskiego. Zwrot ten przychodzi mi jednakże na myśl i dlatego umieszczam go w przypisie.
 
Wyraża on sposób, w jaki Izrael traktuje Arabów – w jaki traktuje wszystkich gojów, zwrot brzmi: «chiagni e'ffotti». Znaczy to tyle samo, co "prześladuj i krzycz, że cię prześladują, ciemięż i skarż się, że cierpisz".
 

 
 
Wybór tekstów, tłumaczenie i opracowanie: RAM

Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych artykułów (z podaniem nick'a autora tłumaczeń i wskazaniem adresu tekstu źródłowego) jest dozwolone wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych.

 

KOMENTARZE

 • Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, dlaczego Pan Bóg rozprawił się z polską szlachtą?....
  Król Jan Kazimierz, przyparty do muru we Lwowie przez Szwedów w tzw Ślubach Lwowskich, przyrzekał Panu Bogu, że gdy wypędzi Szweda z Polski, to on ulży niewolniczej doli polskiego Chłopstwa, (wiedział skubany, jaką krzywdę robi polskiemu Chłopstwu).
  Pan Bóg dotrzymał słowa, wygonił z Polski Szweda (którego chyba dopuścił do rozprawienia się z tymi "szlachetnymi" draniami), ale król słowa nie dotrzymał, bo mu szlachta podskakiwała.

  Czy ktoś jeszcze ma jakieś wątpliwości, dlaczego Pan Bóg rozprawił się polską szlachtą?
  Dlaczego wysłał ich na Sybir, dlaczego rozwaliła ich komuna i oddała polskie ziemie chłopom? do których potem strzelali tzw "żołnierze wyklęci", którzy bronili starego szlacheckiego porządku?

  Przecież patrząc na to oczyma Wiary, wszystko staje się logiczne.
 • @ Autor
  Aj! Waj! Ajaj!

  5*
 • @Jan Paweł 23:03:42
  "Czy ktoś jeszcze ma jakieś wątpliwości, dlaczego Pan Bóg rozprawił się polską szlachtą?"

  Kuźwa, dlaczego to Żydzi dostali te przywileje?
  Dlaczego chłopom nie było wolno tyle co Żydom?
  Przecież to z chłopstwa, które wykazało się męstwem w walce, wywodziła się pewnie duża część szlachty...

  Czegoś tu nie rozumiem...

  Ukłony
 • Ten artykuł powinien przeczytać Pan Grzegorz Braun, który...
  chce w Polsce powrotu monarchii.
  Chyba na to konto, wymyślili sobie już nawet hrabiego, który podaje się za polskiego prezydenta.
  Tylko czekać jak z jakiegoś kapelusza wyciągną nam jakiegoś króla na utrzymanie...

  I jak z tej perspektywy wygląda ta "wredna" komuna, która dała polskim chłopom ziemię, za Gierka pobudowali ci chłopi murowane domy jednorodzinne, takie same porządne stodoły i obory. pokupili maszyny rolnicze i ciągniki i... utworzyli przeciw Gierkowi Solidarność wiejską (czy jakoś tak), bo... brakowało im paszportów w szufladzie.
  I znowu zadziałała Boża Sprawiedliwość. bo tym razem polscy chłopi, dostają teraz porządnie w dupę
 • @Jasiek 23:09:17
  Faktem jest, że Pan Bóg rozprawił się z polską szlachtą.
  Gdyby Pan Bóg "miał upodobanie" w polskiej szlachcie, to byłaby ona przez Pana Boga "umiłowana".
  "Ten jest Mój Syn umiłowany w którym Mam upodobanie"

  Albo

  "ustanów Mnie swoim Panem i mów mi Panie"

  Tłumaczę głupawej polskiej szlachcie:
  "Przyjmij Moje Prawo i proś Mnie o co zechcesz"
 • @Jan Paweł 23:03:42
  .
  niech Pan nie obraża żołnierzy wyklętych!... bronili kraju przed bolszewią!... myśleć zanim się coś napisze!...

  ostrzegam, następnym razem wywalę z bloga!
 • @Jasiek 23:09:17
  To nie Żydzi, to polska szlachta...
 • @Jan Paweł 23:11:48
  .
  myśleć! nie paplać!... nie rozpędzać się bezrozumnie!... komuna nie była i nie jest cacy!... a ewentualny monarcha w naszych czasach nie musi być ze szlachty!

  chodzi o pojedynczego, mądrego człowieka!... demokracja jest do doopy!... demokracja to dyktatura miernot, jakich jest najwięcej w społeczeństwie...
 • Wygląda na to, że Gomułka i Gierek, naprawili tamte błędy polskiej szlachty...
  po tzw Ślubach Jasnogórskich w 1956 roku, gdy do władzy doszedł Gomułka, rozpoczął się okres nieprawdopodobnej ilości awansów społecznych młodych ludzi ze środowisk wiejskich i robotniczych.
  Myślę, że w okresie z tych możliwości (stworzonych przez tandem Gomułka/Gierek) awansu społecznego skorzystało parę milionów młodych ludzi
 • @Jasiek 23:09:17
  Serdecznie pozdrawiam:-)
 • @RAM 23:20:03
  myli Pan żołnierzy niezłomnych z wyklętymi. Niezłomni walczyli z NKWD-owcami a wyklęci strzelali do rolników, którzy uprawiali ziemię, którą dostali w ramach tzw reformy rolnej.
  Niech Pan na Podhalu wymieni nazwisko żołnierza wyklętego Kuraś ps Ogień, to nie zdąży Pan zwiać przed orczykiem lub bronami
 • @RAM 23:24:38
  Oczywiście, że demokracja to dyktatura szumowin, bo tylko tacy pchają się do władzy.
  Ale jak pokazuje polska historia, monarchia także w naszych warunkach się nie sprawdza.
 • @RAM 23:24:38
  Jak wiemy z historii Polski, sprawdzili się jako przywódcy Gomułka i Gierek.
  Zachęcam do wysłuchania wywiadu z Panem Albinem Siwakiem.
  W wypowiedziach Pana Siwaka jest bardzo wiele prawdy
 • @RAM 23:24:38
  Nie widzę w Polsce powrotu monarchii i... szlachty..
  Ale niestety, ten system niewolniczy znowu Polsce (tzn Polakom) grozi.
  Jak widać, już znowu mamy w Polsce "szlachtę" (tylko im jeszcze brak tytułów).

  Widzi Pan inne wyjście dla nas Polaków, jak tylko wyłącznie ponowne zwrócenie się naszej Królowej Matki Boskiej Królowej Polski i...
  WYTRWANIE PRZY NIEJ...
  A nie jak po Ślubach Jasnogórskich, gdy miliony Polaków awansowały społecznie i... odwróciły się od naszej Królowej w kierunku zachodniej "wolności", tzn wolnego dostępu do pornografii w kioskach.

  I to wszystko co mam na te temat do powiedzenia.
  Pozdrawiam:-) i dobranoc
 • @Jan Paweł 23:45:42
  .
  nie bredzić! ... bolszewia to też Żydzi!...

  a ten awans, o którym Pan pisze owocuje aż po dzień dzisiejszy Magdalenką i POPiSem!... to są ludzie i potomstwo tamtego awansu!...

  murowana chałupa z wychodkiem w środku nie może być w żadnym wypadku maxymalnym celem w życiu!... ale dla sprzedajnych miernot ona tym była i jest!

  widzę, że poziom dyskutujących ogranicza się do zadowolenia z faktu, że komuchy z pierwszej komuny zafundowały muszlę klozetową ze spłuczką... straszna bida z rozumem w Polsce!
 • @Jan Paweł 23:45:42
  .
  dodam jeszcze, że prawdopodobnie pornografia w kioskach jest atrakcją w Polsce... ludzie to w doopie mają na Zachodzie..

  a to, co czytam o burdlu na burdlu w centrum Krakowa jest nie do pomyślenia w Rzymie...
 • @RAM 00:04:22
  .
  do zauważenia jest także fakt, że dziś Polskę w objęcia Żydów bynajmniej nie pcha szlachta, ale właśnie ci z awansu powojennego i ich potomstwo... wszyscy partyjni kiedyś, lub synowie i córki członków PZPR, ZSL I SD ...

  celem notki jest ostrzec przed głupotą rządzących, kimkolwiek by oni nie byli... DLATEGO UZUPEŁNIAM TYTUŁ, DOPISUJĄC: KU PRZESTRODZE...

  https://i2.wp.com/www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2017/12/kaczynski-con-ebrei-e-DANIEL.jpg?w=825&ssl=1

  Maurizio Blondet o "Polin" – wczoraj i dziś
  http://ram.neon24.pl/post/141399,maurizio-blondet-o-polin-wczoraj-i-dzis
 • @ikulalibal 00:18:44
  .
  nie chodzi o oswajanie się... mądry obejdzie, a głupi kupi!... poza tym, porno jest dostepne w Internecie...

  zło zawsze jest do znalezienia, gdy się go szuka!
 • @Jan Paweł 23:17:57
  "Faktem jest, że Pan Bóg rozprawił się z polską szlachtą."

  Czyli jak? Jest tak samo okrutny jak starotestamentowy Jahwe?
  Mamy tego samego Boga? Wątpię.

  To nie Bóg - to ruscy i pruscy. Z czynnikiem judzkim. Moim zdaniem. Prawdy jest się już jednak ciężko dowiedzieć, bo źródła historyczne nie przetrwały czasów zaborów, a dodatkowo podczas nich była uprawiana skuteczna propaganda o polskiej szlachcie - głównie przez prusaków.

  Kiedyś czytałem o tym ciekawy artykuł Ziemkiewicza, ale nie pamiętam namiarów. Dam znać jak coś kiedyś odgrzebię. No chyba, że Szanowny Ikulalibal coś wczesniej wykopie.
 • @RAM 00:26:47
  "że dziś Polskę w objęcia Żydów bynajmniej nie pcha szlachta, ale właśnie ci z awansu powojennego i ich potomstwo..."

  Czyli, że władza deprawuje...

  Potrzebna zatem większa rotacja chyba - teraz mamy premier Magdalenkę ;-( urzęduje przy stole bez kantów.
 • @RAM 23:59:42
  W Magdalence nie było polskich chłopów ani robotników. Oni tylko dali się omamić wolnym światem
 • @RAM 00:04:22
  pornografia wszędzie jest atrakcją i pełni jedną z podstawowych ról demoralizacji młodzieży i... dzieci.
  A burdel na burdelu w Krakowie, jest tylko potwierdzeniem tej teraz "wolności" (od Dekalogu).
  Nie pamiętam, by coś takiego oficjalnie funkcjonowało w Polsce za komuny. Z całą pewnością, gdzieś tam było to poukrywane, ale nikt nie wmawiał młodym ludziom, że to jest coś normalnego.
  Nazywano sprawę po imieniu, był to wtedy oficjalnie ścigany nierząd.
  Kiedy w Polski więcej dusz szło do piekła za komuny, czy teraz?
  Matka Boska w Fatimie, wyraźnie powiedziała, że najwięcej dusz idzie do piekła z powodu grzechów nieczystych. Tu można o tym poczytać i to obejrzeć:
  https://www.youtube.com/watch?v=ON3fMLk6ZaU&t=352s
 • @ikulalibal 00:18:44
  To jak będziesz na Zachodzie, włącz po 23-ej telewizor, nie ma chyba stacji gdzie nie byłoby o tej porze pornografii. Nie jest to częścią oficjalnej "kultury"? A te dzielnice czerwonych latarni nie są częścią ich "kultury"? a oficjalna (zalegalizowana) już tam pedofilia a gdzieniegdzie nawet zoofilia (czekamy na legalizację nekrofilii) to nie jest zdobyczą tej pierdzielonej zachodniej kultury!
 • @Jasiek 03:48:28
  Z grzesznymi ludźmi rozprawia się szatan.
  Wszystko na tym świecie dzieje się z woli Pana Boga lub jego dopuszczenia.
  Jeżeli człowiek koniecznie chce, babrać się w szatańskich grzechach, których skutkiem jest zawsze "nagroda" (od szatana), to Pan Bóg szanując naszą wolną wolę, dopuszcza działanie szatana na nas.
  Nie znasz Nauk Pana Jezusa?
 • @Jasiek 03:48:28
  Cytat z Dzienniczka Św Siostry Faustyny:

  "O Boże mój, nawet w karach, którymi dotykasz ziemię, widzę przepaść miłosierdzia Twojego, bo karząc nas tu na ziemi, uwalniasz nas od kary wiecznej. "
 • @RAM 23:59:42
  Komuny były dwie, które ze sobą walczyły. Ta która rządziła do 1956 roku i ta po 1956 roku, Ta druga, można powiedzieć, miała już zapatrywania narodowo-patriotyczne i musiała działać w warunkach uzależnienia od CCCP, co im się doskonale udawało.
  Polska była w RWPG miejscem gdzie Kościół nie był ścigany (może poza paroma wyjątkami) a nawet (za Panem Dariuszem Kusiorem) rozwijał się:

  Choć trudno w to dziś uwierzyć, ale już od 1970 r. Kościół zaczął odtwarzać i pomnażać majątek. Gdy tylko Edward Gierek został I sekretarzem PZPR, ofiarował katolikom nieruchomości, które Kościół użytkował na Ziemiach Odzyskanych. W ten sposób stał się on właścicielem 4800 świątyń, 1500 innych budynków i 900 ha gruntów rolnych, które przed wojną w większości należały do ewangelików. Nie wyceniono wartości tej darowizny. Dwa lata później rząd przekazał na własność dodatkowe 662 obiekty (kościoły, klasztory, plebanie, budynki parafialne i cmentarze).
  Za Gierka zliberalizowane zostały przepisy dotyczące budowy nowych świątyń; wcześniej wszystkie zezwolenia były dość ściśle reglamentowane. Prawda, że władza obrzydzała takie inicjatywy na wszelkie sposoby – nie pozwalała kupować gruntów pod budowę, nie przydzielała materiałów budowlanych i rozbierała wzniesione bez zezwolenia budynki. Tym niemniej polityka liberalizacji doprowadziła do tego, że w pierwszej pięciolatce lat 70. wybudowano 538 świątyń, czyli więcej niż przez ćwierć wieku od zakończenia wojny. Rekord ten został pobity w latach 1982-85, gdy państwo wydało pozwolenia na zbudowanie 1376 kościołów.
  Według prof. Michała Pietrzaka, znaczne dochody – oprócz składek wiernych – przynosiły w PRL wpływy z opłaty cmentarnej. Kościół pozostawał wciąż w tej dziedzinie monopolistą, mając w swej gestii trzy czwarte wszystkich cmentarzy w Polsce (w 1970 r. zarządzał 6531 cmentarzami).
  Od 1974 r. komuniści zezwolili parafiom i zakonom na prowadzenie działalności gospodarczej „w celach religijnych”. Działalność ta była ściśle kontrolowana przez państwo, ale po uzyskaniu pozwolenia można było prowadzić wydawnictwo, zakład poligraficzny, produkować dewocjonalia, a nawet zakładać hotele. Wyznaniowe osoby prawne zaczęto traktować jako organizacje non profit, płacące podatki jedynie od prowadzonej działalności gospodarczej. Podatki przestały być formą represjonowania Kościoła.
 • @Jasiek 03:48:28
  współczesny Kościół wmówił ludziom że Pan Bóg jest tylko i wyłącznie miłosierny (nie sprawiedliwy), wszystkich zbawia z automatu, grzechu nie ma, piekła nie ma itd i... ludzie idą, najpierw w grzeszne życie bez Pana Boga a potem do piekła.

  Wiemy od mistyków, że Pan Bóg trzyma jeszcze ten świat przy życiu, bo gdyby teraz go skasował, to zdecydowana większość z nas idzie do piekła.

  Więc Pan Bóg czeka jeszcze na nasze nawrócenie.
  I... przypadki nawróceń są już coraz liczniejsze. Oby, jak najwięcej ludzi zdążyło, bo podobno czas do ponownego przyjścia Pana Jezusa, Który "przyjdzie sądzić żywych i umarłych" zbliża się dużym krokami.

  Więc dajcie już sobie spokój z tymi neokatechumenalnymi i ekumenicznymi herezjami, bo jest to ciężki grzech.
  A jak wiemy, ciężkie, niewyspowiadane grzechy są autostradą do piekła
 • @ikulalibal 00:18:44
  Taka jak na tym filmie jest teraz ta zachodnia kultura. Widziałem kiedyś filmik z testowania w amerykańskiej TV tzw fucking machine.
  Nie chcę opisywać jak to działało, bo nawet opisywanie jest wulgarne...
  TAKA JEST TERAZ TA ZACHODNIA KULTURA, TOLEROWANA PRZEZ TAMTEJSZYCH LUDZI A MY DO NIEJ TĘSKNIMY...
 • @Jan Paweł 09:53:19
  .
  a ta "kultura" to nie ma NIC wspólnego z Zachodem!...

  ją w Ameryce wykreowali Żydzi! ... i rozpowszechnili na cały świat!

  myśleć dogłębnie nad problemami!... nie zatrzymywać się na pierwszym, czy drugim "schodku"! .... :)))
 • Ten człowiek nawet mówić nie umie!
  .
  https://www.facebook.com/groups/735286193270314/permalink/1301022240030037/

  https://naszeblogi.pl/49237-morawiecki-premierem-wojna-chazarow-z-szabes-gojami
 • Zdrajcy Polski!
  .
  http://naszeblogi.pl/48767-polska-dla-polakow-czy-tego-pan-chce-czy-nie-panie-pad
 • @RAM 09:59:38
  W pełni się zgadzam, pod pojęciem Zachodu, my tu na Wschodzie, mamy na myśli Amerykę Płn, Kanadę i Europę Zachodnią.
  Zachęcam natomiast do spojrzenia na historie oczyma Wiary a wszystko zaczyna sie układać w jeden pełny obraz związku pomiędzy grzechem i karą za ten grzech.

  "ustanów Mnie swoim Panem i mów do Mnie, Panie"

  "Przyjmij Moje Prawo i proś o co tylko zechcesz"...
  Wiele już razy w Polsce to się sprawdziło, ale od setek już lat, okupant dba, byśmy tej zbawiennej dla nas PRAWDY nie wyłapali z kart podręczników do nauczania o naszych dziejach.
 • @ikulalibal 10:27:18
  .
  głupio gadasz człowieku!... brakuje logiki w tym co piszesz i co ze sobą zestawiasz!
 • RAM
  Nie będę się włączał w dyskurs historyczny autora i szanownych blogierów,mogę tylko potwierdzić jak żydzi zarabiali na handlu alkoholem.
  Moja matka mieszkała na śląsku Cieszyńskim [dzisiejsze Zaolzie],kilkakrotnie opowiadała.j W okresie przedwojennym jej ojciec pracował jako górnik na kopalni w Orłowej Łazy a mieszkał w Lutyni.W tym okresie z powodu bezrobocia by dla wszystkich była praca chodziło się co drugi dzień do pracy.Z domu w Lutyni do kopalni to było przeszło 10 km,i tak się złożyło że po drodze były dwie gospody które powracającym górnikom oferowały dla spłukania pyłu po achteliku [tak to kiedyś nazywano na śląsku pewną miarę alkoholu],oczywiście właścicielami tych gospód byli żydzi.Jak matka opowiadała ,że byli tacy co przepijali całą pensję i niejednokrotnie zadłużając się jeszcze ponad zarobki co skutkowało egzekucjami dobytku.
  Tacy to byli dobroczyńcy.
 • @dalmichal 11:18:40
  .
  tak to było, niestety... w kazdej najmniejszej osadzie funkcjonowały 3 karczmy żydowskie, które dbały o wysupłanie kazdego grosza z polskiej kieszeni i o rozpijanie narodu...

  oczywiscie Żyd niczego sam nie robil!... był na usługach szlachty..
 • @ikulalibal 11:34:39
  .
  nie mam zwyku z żydkami dyskutować.. bo i po co? ... :)))

  nie smrodzić za duzo, bo wyrzucę!... :)))
 • @RAM 11:36:55
  .
  a te 3 karczmy w każdej mysiej dziurze funkcjonowały na pełne obroty aż do 1939 roku... bynajmniej nie wyłącznie w sredniowieczu!
 • @RAM 11:36:55
  .
  zaś powtórka z tego pojawiła się za pierwszej komuny, która też rozpijała Polskę... w sklepach niczego nie było, ale alkohol był!

  bo wtedy ta sama rasa, która wcześniej prowadziła karczmy przeniosła się do komitetów PZPR! :)))))
 • WAŻNE!
  .
  Nowa fala imigrantów z Tunezji i Algerii

  Da Tunisi e da Algeri arriva la nuova ondata di immigrati
  http://www.lanuovabq.it/it/da-tunisi-e-da-algeri-arriva-la-nuova-ondata-di-immigrati
 • Znakomite!
  popełniłem był w piątek

  http://macgregor.neon24.pl/post/141965,co-zniszczylo-imperium-sarmatow

  gdzie za zniszczenie naszego państwa obwiniłem głównie niekaralność i pobłażliwośc dla zdrady.
  Tużobok powinienem był postawić sprawę istnienia żydowskiego państwa w państwie, wykolejenie rozwoju polskiego mieszczaństwa itd

  dziś zdaje się nieststy znów popełniamy te same błędy

  pozdr
 • @MacGregor 12:33:21
  .
  dzięki!...

  twoją notkę przeczytałem i dałem 5 gwiazdek!... :)))

  mieszczaństwo w ogóle się u nas przez Żydów nie rozwinęło...

  należy przywrócic karę śmierci, w tym za zdradę Ojczyzny...

  cóż z tego, że notka jest dobra... co tylko dostałem email od szlachcica, który zbeształ mnie i obrażony artykułu u siebie nie wstawił!... :)))))

  również pozdrawiam! ... widocznie my spoza Kraju lepiej postrzegamy rzeczywistość... obawiam się, że dla Polski jest za późno... une właśnie Polskę obsiadły, bo widzą głupotę jej mieszkańców i wiedzą, że sprawa jest łatwa ...
 • @RAM 12:44:15
  Jest jeszcze Bóg na niebie - szanse naszej Ojczyzny są wprawdzie wątłe, ale nie są zerowe.

  Chciała gruba Berta Merkel rozsadzić Europę nachodźcami, a tu może okazać się, że rozsadzi własny kraj, a Polskę ta dżuma XXI wieku ma szansę ominąć, podobnie w innych sprawach.

  Żeby nam tylko "dobra zmiana" Żydolandu nie zafundowała, bo to rzeczywiście mogłby być kamień grobowy państwa i narodu

  pozdr
 • ŻYDZI W POLSCE PRZEDROZBIOROWEJ
  https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2017/02/17/zydzi-w-polsce-przedrozbiorowej-cz-iv-ostatnia/
 • @RAM 12:44:15
  cyt:
  "również pozdrawiam! ... widocznie my spoza Kraju lepiej postrzegamy rzeczywistość... obawiam się, że dla Polski jest za późno... une właśnie Polskę obsiadły, bo widzą głupotę jej mieszkańców i wiedzą, że sprawa jest łatwa ...
  "

  A mogę się nie zgodzić? :)))
  Po pierwsze uważam, że jednak my tutaj mieszkający wiemy co jest grane.
  Cięzko jest i to od stuleci niestety ale... istniejemy i wiesz co? :) Jestem przekonana że będziemy istnieć zawsze. Dlaczego? Bo mamy instynkt przetrwania... tak bym to określiła. Nie znam innego kraju który by miał tylu wrogów i to śmiertelnych!

  Po drugie.. une obsiadły cały świat i dopóki ich nie pogonią z juesej będzie tak jak jest. We Włoszech jest inaczej? Może tam gdzie mieszkasz? Nie sądzę...

  Pozdrawiam
 • @Astra - Anna Słupianek 16:42:29
  .
  oczywiście, że u mnie jest inaczej!... żaden Jonny Daniels nie komenderuje włoską polityką i włoskimi politykami z Twittera!

  a co do instynktu przetrwania, to my Polacy w ogole go nie mamy!... mamy owczy pęd do samozagłady!... całkowicie bezrefleksyjny!

  porównaj sierpień 1944 w Warszawie z tym, co pod linkiem:

  4 VI 1944: Niewiarygodne ocalenie Rzymu
  http://ram.neon24.pl/post/139605,4-vi-1944-niewiarygodne-ocalenie-rzymu

  "KOMENTARZ; Jakżesz inaczej zachowali się Rzymianie wobec nadciągającej zagłady… Jesteśmy w miesiącu sierpniu – kolejnej rocznicy trwającego 63 dni Powstania Warszawskiego strasznej, bezprzykładnej walki w zamkniętych w murach miasta żołnierzy i ludności cywilnej… Ofiara była straszna — ok. 220 tys. zabitych, doszczętnie zniszczona Stolica…

  Dlaczego nie posłuchali wezwań Matki Bożej w Siekierkach?… dlaczego nie dali wiary w Jej objawienia? … dlaczego nie pamiętali o Jej wielkim zwycięstwie niespełna 20 lat wcześniej w Bitwie Warszawskiej?… przystąpili do walki zawierzając swoim własnym siłom?"

  https://forumdlazycia.wordpress.com/2017/08/02/cudowne-ocalenie-rzymu-4-vi-1944/

  OBUDŹCIE SIĘ POLACY!
 • @Astra - Anna Słupianek 16:44:46
  .
  żaden Daniels nie wyzywa Włochów od szumowin i faszystów, jak by nie było.. zostali obrażeni Braun, Międlar, itd... nie nawołuje by "zrobić z nimi porządek"!

  takie coś się tu nie zdarza!
 • Lewak wyruszył na trasę!
  https://3.bp.blogspot.com/-IZxRtgjNepo/WlyDAtJqNbI/AAAAAAACu2M/ugEPTAmFzHo5lOfaFj-q5PWk7pvlXs4JQCLcBGAs/s320/Italy_Pope_Chile_Peru_22375jpg-4f14c_1516004735-Rh8GGdyDrVy57I4gLGzaoGP-1024x576%2540LaStampa.it.jpg
 • @RAM 17:05:44
  .
  nie zapominając TORBY!... :)))))))
 • @RAM 16:51:44
  Porównywanie okresu wojny w Polsce i we Włoszech, którzy byli sojusznikami Hitlera to jednak nieporozumienie.

  PS

  A co sądzisz o panu De Benedetti?
 • @Astra - Anna Słupianek 17:07:13
  .
  to żadne nieporozumienie nie jest!... to był koniec wojny i groźba całkowitego zniszczenia Rzymu!... przeczytaj sobie uważnie notkę!

  nieporozumieniem jest to w polskiej mentalności, że czujemy się niepokonanymi bohaterami w sytuacjach, w których nie mamy najmniejszych szans i co dobrze jest widoczne...

  należy zawsze sporo myśleć i prosić Pana Boga o mądrość w reagowaniu na cokolwiek...nie mozna wyłącznie liczyć na własne muskuły, czy też bardzo pobieżne oceny...

  De Benedetti?... może pójdzie siedzieć!... :)))))
 • @RAM 17:23:13
  "nieporozumieniem jest to w polskiej mentalności, że czujemy się niepokonanymi bohaterami w sytuacjach, w których nie mamy najmniejszych szans i co dobrze jest widoczne... "

  Dla mnie to nie jest nieporozumienie tylko fakt bezsporny...

  Więc może jednak pozostańmy przy swoich zdaniach? :)
 • @RAM 17:23:13
  "De Benedetti?... może pójdzie siedzieć!... :)))))"

  Naprawdę? :))) we Włoszech unych wsadzają? :)
  Czekamy na wpis kiedy to nastąpi :)))
 • @Jan Paweł 08:13:24
  "W Magdalence nie było polskich chłopów ani robotników. Oni tylko dali się omamić wolnym światem"

  To, że dali się omamić to jeszcze jestem zrozumieć, każdy może dać się oszukać, ale że przez 27 lat nie zmądrzeli??? To jest dopiero mentalne dno!

  "Komuna" może zapewniła awans materialny "warstwom uciskanym" ale jej tak samo jak feudałom, zależało jej na posłusznych chłopach a nie na myślących ludziach.

  P.T.S. (Pragnę Też Spostrzec): Od kiedy Maryja jest "królową Polski" jest to najgorszy okres w historii Polski: zabory, kilka powstań, 2 wojny światowe... I za co nas tak karze? Pewnie za "antysemityzm" :) Niech chociaż raz pokarze Anglików za ich kolonializm czy Niemców za ich wojny.
 • Abp Gądecki przedkłada bezpieczeństwo islamskich nachodźców nad bezpieczeństwo Polaków
  .
  http://prawy.pl/64081-abp-gadecki-przedklada-bezpieczenstwo-islamskich-nachodzcow-nad-bezpieczenstwo-polakow/#comment-6403194
 • @kowalskijan584 18:07:32
  .
  pokarze ich, pokarze!... wszystko przed nami!... :)))
 • Prośba do Gazety Warszawskiej:
  .
  RAM nie jest tłumaczem automatycznym, jest człowiekiem, którego pracę całkowicie darmową należałoby w elementarny sposób poszanować, podając link do artykułu na NEonie24, a ponadto zamieszczając także mój tytuł, tj. "Ku przestrodze: Jak szlachta Polskę Żydami zgnoiła..." ... zdanie to jest ważne!

  http://www.gazetawarszawska.com/index.php/judaism-islam/83-maurizio-blondet-o-tym-jak-zydzi-cierpieli-w-polsce

  jeżeli zaś Gazeta uważa mnie za automat, to proszę zrezygnować z jego usług!... :)))))))
 • @kowalskijan584 18:07:32
  Czy przyznawanie za komuny młodym ludziom ze środowisk chłopskich i robotniczych dodatowych punktów na studia, było wyrazem trzymania tych warstw społecznych w ciemnocie? czy było trampolina awansu społecznego?

  Od czasów gdy Maryja jest Królową Polski, to... Pan Bóg pogonił Szweda z Polski (po Ślubach Lwowskich), oddał Polakom ich Ojczyznę (po gorliwych, modlitwach Polaków ze wszystkich Zaborów, zgromadzonych masowo w 100lecie koronacji obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Jak wiemy po 3 latach od tego Aktu, Polacy otrzymali wolną Ojczyznę), Polacy odzyskali władzę w Polsce z rąk NKWD-owców (po Ślubach Jasnogórskich), itd, itd... Ale... mimo ostrzeżeń naszej Królowej w Nowej Osuchowej, przed I wojną światową, nie nawrócili się i nie podjęli modlitw ekspiacyjnych za swoje grzechy (miliony ofiar Polaków w I wojnie), mimo takich samych ostrzeżeń w czasie okupacji II wojny światowej, także nie posłuchali Jej i... (miliony ofiar Polaków w II wojnie światowej i bezpośrednio po niej...
  Wyliczać dalej? bo można by długo tak jeszcze...
  Więc nie cyńtol, bo to że mamy w Polsce jeszcze względny pokój, zawdzięczamy codziennym modlitwom różańcowym w całej Polsce, dzięki Radio Maryja, Radio Anioł Beskidów, Radio Niepokalanów itd, itd oraz modlitwom Krucjaty Różańcowej, czy Krucjaty Młodych, oraz tym dziesiątkom jeszcze tysięcy tych pogardzanych moherów, które codzienni chodzą do polskich kościołów i "klepią" te modlitwy, także za Polskę.
  Co będzie gdy tych moherów zabraknie?

  Widzisz więc, jeżeli pochodzisz od małpy (skoro jesteś ateistą, to chyba masz pewność że pochodzisz od małpy?) i nie modlisz się, jak jesteś zadłużony u katolików?
 • @RAM 18:40:55
  Szanowny Panie RAM, nie chciej zasług tu na Ziemi. Lepiej TAM u GÓRY
 • @Jan Paweł 18:44:03
  .
  Ofelio, idź do klasztoru!... :)))

  a punkty za pochodzenie były zwykłym łajdactwem na tle klasowym..
 • @Jan Paweł 18:42:06
  "Wyliczać dalej? bo można by długo tak jeszcze..."

  A chętnie, z datami to wtedy lepiej zrozumiem argumentację bo nic mi nie mówi Nowa Osuchowska.

  Szkoda, że nie uwzględniasz przykładów, gdy ludzie modlili się do niej gorliwie a Ona ich olała (np. równie intensywnie modlili się do Niej przed każdym z powstań).

  "mimo takich samych ostrzeżeń w czasie okupacji II wojny światowej, także nie posłuchali Jej i... (miliony ofiar Polaków w II wojnie światowej i bezpośrednio po niej..."

  Miłosierna ta królowa.Miliony ofiar... a przecież mogła zgładzić wszystkich. Aż strach się bać.

  "Co będzie gdy tych moherów zabraknie? "

  Prawdopodobnie wtedy rozsądni ludzie w Polsce dobiorą się do władzy.
 • @kowalskijan584 19:36:31
  .
  "Szkoda, że nie uwzględniasz przykładów, gdy ludzie modlili się do niej gorliwie a Ona ich olała (np. równie intensywnie modlili się do Niej przed każdym z powstań)".

  no bo powstań nie trza było robić!...

  wygląda na to, ze masz około 10 lat...
 • @RAM 19:24:42
  Nie były łajdactwem klasowym, tylko próbą wyrównania szans młodym ludziom, mieszkającym na najdalszej prowincji Polski z tymi, ze środowisk miejskich, tzw inteligenckich (albo wytypowanych przez NKWD na "inteligencję").
  Temu wyrównaniu szans (nie tylko w tym aspekcie) miała służyć także rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej i taboru.
  PRL budował linie kolejowe i drogi do najbardziej zapyziałych (najpiękniejszych przez to) zakątków Polski. Państwowe przedsiębiorstwa komunikacyjne (PKP i PKS), pełniły w tym względzie misję poprzez to, że bardzo dochodowe przewozy towarowe zarabiały na te osobowe, by te ostatnie były na każdą kieszeń, przede wszystkim tą uczniowską. Bilety miesięczne z dużą ulgą dopełniały reszty.
  Jak wiemy, taka polityka zlikwidowała powszechny przed wojną, wśród tych środowisk (wiejskich i robotniczych) analfabetyzm.

  Jak wiemy, dzisiejsza egoistyczna "wolność" (której wyrazem są niektóre tutaj głosy), to wszystko polikwidowała. Przewozy towarowe zostały oddzielone od tych osobowych a te ostatnie w ilościach dziesiątków tysięcy linii polikwidowane.
  Dziś już wiemy z jakim skutkiem: niektóre wsie czy nawet miejscowości... umarły.
  Bezpłatna edukacja powoli, ale sukcesywnie jest likwidowana. Niedawno mogliśmy usłyszeć wywiad z prof(sic) Hartmanem, który dowodził, że nie ma potrzeby tak powszechnego kształcenia jak to jest do tej pory...

  "a punkty za pochodzenie były zwykłym łajdactwem na tle klasowym."
  powiedz to teraz tym stojącym po bramach, bezrobotnym, tylko uważaj, na głowę.

  Domniemam że Pan/Pani pochodzi z klasy inteligenckiej?

  Więc nie pieprzcie mi tutaj o jakieś tam komunie, bo ta dzisiejsza "wolność" to są KONKRETNE dramaty i tragedie młodych (i nie tylko) ludzi.

  Kto wtedy żył, ten wie, ze nie było bogato, ale była ta beztroska pewność jutra. Młodzi ludzie nie popełniali samobójstw z powodu braku perspektyw, jak to jest teraz w masowych ilościach w tej teraz "wolności".

  Egoizm do potęgi!
 • @kowalskijan584 19:36:31
  Co to jest Nowa Osuchowa (i Siekierki), to znajdź sobie na internecie. Ja nie będę za Ciebie uzupełniał Twoich braków w wykształceniu.
  Czytaj Historię Polski a nie historyjki napisane przez okupanta.
  Zdobądź szerszą wiedzę na ten temat, to sam sobie odpowiesz na pytanie dlaczego nasza Królowa nie jest automatem, do którego można wrzucić monetę i Ona spełni co tam sobie w tej pustej głowie zamarzysz.

  I zainwestuj w siebie (w Wiarę), żebyś nie pochodził od małpy, bo skończysz jak małpa.
 • @Jan Paweł 20:58:39
  .
  no to ja wtedy żyłem i studiowałem, więc niczego nie musisz mi wyjaśniać!..

  to była ta sama cholera, która jest dzisiaj, tylko, że we wcześniejszym stadium rozwoju! ...

  zajrzyj sobie do życiorysów kacyków z POPiSu, to zobaczysz, że wywodzą się z tamtej "beztroskiej pewności jutra", tyle, że wtedy mieli mniejszy apetyt... dziś oni i ich dzieci są o wiele bardziej żarłoczni, dlatego jest jak jest!

  poczytaj sobie dobrze ich życiorysy!... to są wszyscy członkowie PZPR i ich dzieci, lub ogólnie FJN! ... o ile te życiorysy nie zaczynają się od roku 1990, by ukryć przynależność do komuny!

  nauczyć się myśleć!... dziś rządzi ta sama komuna, którą zasadzono po 1945 roku, te same eskimoskie szuje i ich pomiot, oraz ich polscy pomagierzy jurgieltnicy... dlatego doszło do tragedii, a będzie jeszcze gorzej, bo wiedzą, że mogą sobie pozwolić na wszystko!
 • @RAM 21:23:44
  Zgoda, ta komuna, która objęła władzę po Ślubach Jasnogórskich a która wywindowała Polskę na 10-te miejsce na świecie (w sensie potencjału gospodarczego) została w 1981 puczem odsunięta od władzy (a nawet wcześniej bo wraz odsunięciem Gierka od władzy) i wrócili ci którzy po 1956 przeszli do opozycji i rozbuchali Solidarność, coś na kształt dzisiejszych rebeliantów w krajach arabskich.
  I... oddaliśmy za friko to wszystko co tamta komuna (czyli my wszyscy ówcześni Polacy) wybudowaliśmy.

  Czujesz to, że pisząc o komunie (tej gomułkowsko-gierkowskiej) piszesz o sobie?
 • @Jan Paweł 21:42:15
  .
  ja do żadnej komuny przygłupie nie należałem!... poza tym 10 miejsce to bujda i tylko taki naiwniak ja ty może w to wierzyć! ...podsumowując, masz bajzel w głowie!...

  należysz do tych, którzy za to, że nie muszą srać za chałupą, jak pisze Michalkiewicz, duszę by diabłu oddali... takie coś to dla ciebie szczyt marzeń!

  a jakakolwiek by to nie była frakcja komuny, wczoraj, dziś, czy jutro, to zawsze gówno jest warta!
 • @kowalskijan584 21:53:48
  Gdzie Ty tu widzisz nienawiść? to jest tylko i wyłącznie... zniecierpliwienie i logiczna dedukcja. No skoro jesteś ateistą, czyli nie wierzysz, że zostałeś stworzony przez Pana Boga, to rozumiem, że myślisz że pochodzisz od małpy?
  Dlaczego wstydzisz się tego i pokrywasz ten wstyd oskarżeniem o nienawiść?
  Masz tutaj jakieś wątpliwości?
 • @kowalskijan584 21:53:48
  .
  idioci wylatują z bloga!
 • @RAM 22:01:01
  No cóż, mogę tylko pogratulować awansu do tej teraz "wolności" po '89 roku

  P.S. Co do 10tego miejsca Polski, to niektóre zagraniczne opracowania podają nawet 6-te miejsce Polski w sensie potencjału gospodarczego. Ja myślę, że to 10-te wystarczy.
 • @RAM 22:01:01
  A Ty nie budowałeś tamtej Polski, którą szabrują juz 27 lat i nie mogą do końca wyszabrować a która to Polska płaciła za Twoje studia, szkołę średnią, podstawówkę, być może przedszkole, ale i pewnie kolonie letnie (miesięczne), obozy zimowe, itd, itp..?

  Bo ja budowałem konkretne obiekty, które dzisiaj juz nie są polskie, juz nie finansują szkół, służby zdrowia, naszych emerytur, wypoczynku dzieci itd, itp...

  No to gratuluję, postawy...
 • @Jan Paweł 22:19:59
  .
  marnie masz we łbie!... wolności nie było i nie ma!...

  tyle co komunistyczna Polska płaciła na szkoły dzieciom, zabierała ich rodzicom, bo gówno się zarabiało, zwłaszcza gdy nie jechało się na partii...

  a ty budowałeś razem z tymi, którzy teraz szabrują dla siebie, bo nic się nie odbywa bez przyzwolenia polskich, dawnych komuchów!... nie dotarło to jeszcze do ciebie?

  z czego jesteś dumny? ... z pustych półek dla zwykłych ludzi i pełnego zafutrowania dla komuchów?
 • @Jan Paweł 22:19:59
  Trochę się wetknę.

  "A Ty nie budowałeś tamtej Polski, którą szabrują juz 27 lat i nie mogą do końca wyszabrować a która to Polska płaciła za Twoje studia, szkołę średnią, podstawówkę, być może przedszkole, ale i pewnie kolonie letnie (miesięczne), obozy zimowe, itd, itp..?"

  Skoro było tak dobrze, to wytłumacz jak to się stało, że po przemianach 1989/90 r. ci ludzie i wszystko TO ODDALI, za to żeby pracować jak parobki na Zachodzie? Rozumiem, że po 1989/90 r. dali się oszukiwać przez X-lat (zachodnia propaganda + własne marzenia i kompleksy), ale żeby nie zmądrzeli po X+15 latach???

  To jest właśnie nędza PRL-u - wychowali ludzi którzy cenili względną stabilizację materialną ale nie szanowali miejsca w którym się mieszkają.

  Wydaje mi się, że wpadliśmy z deszczu (ZSRR) pod rynnę (EU) ale w dużej mierze dzięki pokoleniu PRL-u.
 • @RAM 22:47:43
  Zacznij też, czytać Historię Polski a nie historyjki PISane przez okupantów
 • @kowalskijan584 23:33:13
  Większość z tych którzy wyjeżdżali za komuny na Zachód, była dobrze sytuowana, niektórzy mieli domy, prywatne biznesy (tak, tak... za Gierka rodziły się pierwsze prywatne biznesy), zachodnie samochody, ale im zachciało się "życ" w tej "wolności" czyli przede wszystkim chodzić po sexshopach i dzielnicach czerwonych latarni.
 • @Jan Paweł 08:03:48
  .
  mam czytać historię Polski pisaną przez komuchów, do których należysz i którzy teraz tworzą POPiS? ... ani mi się śni!

  wylatujesz komuchu ode mnie, po prostu wylatujesz!
 • @RAM 23:20:03
  trudno, wywal mnie,
  ale czym się różnią żołnierze wyklęci od bandytów przeklętych ?

  Kogo mordowali owi twoi bohaterowie? A czy czasem nie rabowali wieśniaków?

  Bronili kraju przed bolszewią? Jak? Mordując milicjantów i chłopów! I co to miało dać?

  W głowie im nie było bronienie kraju. Przywykli podczas wojny do zbójowania, i tyle, ciągnęli to dalej.
 • @RAM 23:59:42
  Oj,
  nie widzę związku, który insynuujesz,

  magdalenka rezultatem awansu społecznego chłopów ?
 • @Jan Paweł 08:20:02
  w jaki sposób pornografia demoralizuje młodzież?

  to może trzeba zniszczyć rzeźby greckie, a z całą pewnością te w świątyni słońca Konark
 • @Jan Paweł 20:58:39
  pod tą uwagą się podpisuję
 • @RAM 21:23:44
  nie tylko kacyki wyrosły w "beztroskiej pewności jutra", tylko miliony obywateli, takich jak ja, i jak przyznajesz, Ty.
 • @RAM 22:01:01
  czy to ładnie wyśmiewać się z cudzych marzeń?
 • @RAM 22:01:01
  dobrze było udowodnić, przy pomocy roczników statystycznych, że to bujda.
 • @RAM 22:47:43
  a jakie państwo ma własną kasę ?

  "tyle co komunistyczna Polska płaciła na szkoły dzieciom, zabierała ich rodzicom,",

  a kto dał pracę rodzicom ? Kto dał im możliwość życia. Kto ich obronił przed bandytami przeklętymi ?

  Państwo, to organizacja społeczeństwa.

  Winszuję Ci pochwały dzisiejszej.
 • @kowalskijan584 23:33:13
  jakim cudem mieli zmądrzeć po 10 latach ?

  Jednego, czego mogli się nauczyć, to to, że ktoś im zawłaszczył ich państwo.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829