Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Fotowoltaika Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
491 postów 1282 komentarze

GEOPOLITICA & DINTORNI – Włoski punkt widzenia

RAM

Rasiści: Schumer z Czortkowa, Kushner z Nowogródka...

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

«Wystarczy w miejsce słowa "Żyd" wstawić "Aryjczyk" i mamy do czynienia z doktryną, za sprawą której stał się możliwy Auschwitz...»

 

Bannon miałby być neonazistą. Dlaczego? A kim jest w takim razie Jared...?
Bannon sarebbe un neonazista. Perché, Jared invece…?
 
 
 
 
Maurizio Blondet      4 styczeń 2018      tłum. RAM

 
 
Przysłuchuję się, jak mass media wielokrotnie powtarzają, że Steve Bannon jest "neonazistą". Kiedy dziennikarze spostrzegą, że polowanie rozpoczyna się – nie cackują się.
 
Ale oczywiście, przemilczają fakt, że prawdziwego rasistę –  i to takiego gatunku, że naziści przy nim wydają się być miłośnikami rodzaju ludzkiego – Trump ma w osobie niezwykle wpływowego zięcia – przystojniaczka Jareda Kushnera.
 
Jared należy do sekty Habad Lubavitcher – od 50 lat bardzo silnie zakotwiczonej w rządzie amerykańskim. Wystarczy wspomnieć, że kiedy w roku 1983 ich super rabin Menachem Mendel Schneerson ukończył 80-ty rok życia Kongres USA ogłosił ten dzień jako “Education Day in USA” i udekorował go Medalem Honoru.
 
Praktycznie rzecz biorąc, uczyniono z tego wydarzenia amerykańskie święto narodowe.
 
To lubawiczerom "zawdzięczamy" fakt, że we wszystkich stolicach świata zachodniego, na Boże Narodzenie oficjalnie, na jakimśtam placu zapala się świece na dziewięcioramiennym kandelabrze, tj. obchodzi się święto Chanukkach.
 
Odbywa się to w ramach wieloletniej kampanii, prowadzonej przez lubawiczerów, dążącej do "zlikwidowania uroczystości bożonarodzeniowych gojów (...) zgodnie ze znaną maksymą żydowską, określającą chrześcijan jako bałwochwalców (Likkutei  Sichos, 37:198” – jak można przeczytać w jednej z ich broszur.)
 
“Likkutei Sichos”    
 
 
 
Menachem Mendel Schneerson
 
“Likkutei Sichos” są zbiorem wystąpień super-rebbe lubawiczerów, czyli zacytowanego wcześniej Schneersona, którym to pismom fanatycy rabina przypisują wartość reskryptów talmudycznych.
 
W nich to rabbi naucza, że – ni mniej ni więcej – Żydzi są Bogiem, a inni ludzie są zwierzętami mającymi służyć Żydom lub zginąć – w nadchodzącym królestwie Izraela – którego prawom goje będą podlegać. Jednym z nich jest kara śmierci za grzech "bałwochwalstwa", jakim jest świętowanie Bożego Narodzenia.
 
W mojej książce "Chi comanda in America" – "Kto rządzi w Ameryce" zacytowałem kilka tekstów Schneersona, które przedstawiają wyznawaną przez niego teologię supremacjonistyczną.
 
Oto one:
"Różnicę między Żydem i nie-Żydem można zrozumieć w świetle dobrze znanego wyrażenia (talmudycznego) 'odróżnijmy się'. A zatem, nie mamy tutaj do czynienia z przypadkiem osoby, która znajduje się jedynie o jeden stopień wyżej od innej. Mamy do czynienia z dwoma całkowicie różnymi gatunkami. Ciało Żyda jest zupełnie innej jakości niż ciało jakiegokolwiek innego osobnika należącego do innych narodów. Cała rzeczywistość nie-żydowska jest jedynie marnością. Zostało napisane: 'Cudzoziemcy będą dbać o wasze stada'" (Izajasz 61:5).
 
W innym tekście super-rabin ustanawia:
"Aborcja jest przestępstwem. Nie-Żyd, który się jej dopuszcza powinien byc skazany na śmierć. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której aborcji dokonał Żyd".
 
"Dlaczego?" – Schneerson zapytuje sam siebie.
 
I odpowiada:"Odpowiedzi należy szukać w podstawowej różnicy, jaka istnieje pomiędzy Żydami i nie-Żydami. Żyd nie został stworzony jako środek dla jakiegoś innego celu: to on sam jest celem. Całe stworzenie istnieje tylko po to, by służyło Żydom. Z tego powodu Żyd – którego istnienie jest jedyną rzeczą mającą znaczenie – nie powinien być karany za to, że wyeliminował coś drugorzędnego".
 
Na temat przeszczepów i ich legalności Schneerson pisze:
"Czy Żyd potrzebujący wątroby może zabrać ją niewinnemu nie-Żydowi, po to by uratować swe życie? Wydaje się, że Torah zgadza się na to. Życie Żyda ma nieskończoną wartość. Jeżeli widzisz dwie osoby tonące: Żyda i nie-Żyda – Torah nakazuje ci uratować najpierw Żyda".
 
Israel Shahak, który przytacza te dwa cytaty lubawiczerskie w swym eseju "Jewish Fundamentalism" – komentuje:
"Wystarczy w miejsce słowa 'Żyd' wstawić "Aryjczyk" i mamy do czynienia z doktryną, za sprawą której stał się możliwy Auschwitz".
 
Zauważmy w tym miejscu, że Jared Kushner uczęszczał do "Chabad House", który otworzył podwoje na uniwersytecie w Harvard i gdzie go wychwalali jako "studenta mega-darczyńcę".  
 
Jared Kushner’s college rabbi recalls a snow-shoveling student mega-donor
 
Z owej okazji Jared przelał 150 000 dolarów (z nieopodatkowanej "charity" –  Kushner Foundation) na konto "Misji" (tak nazywają się tysiące Chabad Houses, rozsiane po świecie).
 
Również Donald J. Trump Foundation obdarowała trzy różne agencje lubawiczerów 11.500 dolarami. Dzieci Kushnera uczęszczają do szkoły tejże sekty.
 
 

 Ich Mesjasz nie zmartwychwstał... 

 
Do tej pory wyraziłem się o Menachemie Mendelu Schneersonie jako o super-rabinie. Ale to za mało. Tysiące jego zwolenników przestało zwracać się do niego "rebbe" i zaczęło nazywać go "Mosiah", na co on ni mniej ni więcej pozwolił. Rozgrzał nawet nadzieje mesjanistyczne aż do delirium, kiedy to w roku 1991, na początku wojny z Saddamem obwieścił swym wyznawcom, że wydarzenie to "zapowiada nadejście Mesjasza", zgodnie z midraszem Yalkut Shimoni:  "Wy, pokorni, czas waszego odkupienia nadszedł".
 
Faktem jest, że adepci ideologii Schneersona zakupili całe strony gazet z przeznaczeniem ich na ogłoszenia o nadejściu "Odkupienia". Jeden z podwładnych rabinów Schneersona oświadczył prasie, że "w każdej chwili oczekiwane jest nadejście Mesjasza" i że Schneerson "już wkrótce zostanie uznany przez Boga za wybawcę".
 
Na koniec Schneerson rozchorował się. Kiedy umierał w klinice Beth Israel Medical Center – około 2000 jego wyznawców zebrało się orzed budynkiem, tańcząc, śpiewając i zapowiadając nadejście końca świata. Byli tacy, którzy modlili się, a jeszcze inni uderzali głową w mur szpitala, jak by to była Ściana Płaczu.
 
Podczas pogrzebu dziesiątki nawiedzonych tańczyło, utrzymując, że śmierć Schneersona jest jedynie "wymaganą" fazą procedury jego powrotu jako Mesjasza. Washington Post napisał: "W chwili gdy trumnę przenoszono do furgonu pogrzebowego – zrozpaczone tłumy wiernych lubawiczerów śpiewały modły by Schneerson wstał i ujawnił się jako długo oczekiwany Mesjasz".
 
Jak by nie było – Schneersona pogrzebano jedynie po 3 dniach – widać mając nadzieję, że może zmartwychwstanie na wzór Chrystusa.
 
Wikipedia pisze w związku z tym:
«Żydowska gazeta "The Forward" relacjonowała, że ruch lubawiczerów podzielił się: "Są tacy, którzy nie wierzą, że rebbe umarł, a inni twierdzą, że zbliża się dzień jego zmartwychwstania. Niektórzy z tych ostatnich śpią na cmentarzu w Queens – w pobliżu jego grobu, w nadziei, że będą pierwszymi widzącymi ich zmartwychwstajacego Mesjasza ».
 
Jest to jedna z oznak, ukazująca jak bardzo lubawiczerzy są pod wpływem sekciarskiego chrześcijaństwa amerykańskiego. (...)
 
Jeszcze dziś – według antropologa Simona Dein'a: "Należący do sekty lubawiczerów utrzymują, że ich rebbe jest jeszcze potężniejszy duchowo, będąc uwolnionym od ciężaru ciała fizycznego. W grupie tej wydają się funkcjonować pewne elementy chrześcijańskie, które przenikają do ich idei mesjanistycznych" – Simon Dein, Anthropology & Medicine, tom 9, nr. 1/kwiecień 2002). (...)
 
Faktem jest, że przekonania lubawiczerów są bardzo szeroko rozpowszechnione w kręgach żydowskich pozornie od nich dalekich. Po śmierci Schneersona – Izba Reprezentantów USA złożyła wniosek – który zasponsorowali deputowani: Chuck Schumer (Żyd) (JUST Act), John Lewis (Żyd), Newt Gingrich i Jerry Lewis (Żyd) oraz 220 innych członków Kongresu amerykańskiego – aby przyznać Schneersonowi  Medal Honoru. 2 listopada 1994 roku wniosek został jednomyślnie przegłosowany przez obydwie izby parlamentu, a w wyniku czego rabin został oznaczony za jego "unikatowy wkład w światowe wychowanie i etykę oraz w uznaniu za ważną działalność charytatywną".
 

 

Obama i "kapelan" Kongresu amerykańskiego – rabin Levi Shemtov z sekty lubawiczerów

 
A' propos wspomnianej ogromnej ilości etyki i dobroci:
 
Rabin Mani Friedman – słynny lubawiczer – na pytanie, jak wg. niego Izraelczycy powinni traktować Arabów – odpowiedział: "Jedynym etycznym sposobem walki jest ten żydowski: 'Zniszczyć ich miejsca kultu. Zabić mężczyzn, kobiety i dzieci (a także ich stada')".
 
 
 
 
Tak wygląda ideologia, która jest tłem działań Jareda Kushnera, jego krewnych i jego teścia, którego stał się najważniejszym doradcą, jak chodzi o sprawy bliskowschodnie.
 
Wiara w lubawiczerowego mesjasza, który zmartwychwstał i inne oczywiste zapożyczenia z chrześcijaństwa bynajmniej nie czyni z nich ruchu "heretyckiego" – jak twierdzą co poniektórzy. W środowisku żydowskim nie istnieje rzeczywiste pojęcie herezji: Żyd jest zawsze Żydem, także wtedy gdy jest sabateistą czy frankistą. Poza tym, teoria mówiąca, że goje są "zwierzątami obdarzonymi mową"należy do mainstreamu w judaizmie talmudycznym, podobnie do nakazu likwidowania nieprzyjaciół – mężczyzn, kobiet, dzieci i zwierząt. (...)
 
Na koniec można zapytać, dlaczego Żydzi nie zaakceptowali Mesjasza chrześcijańskiego, wraz z wiarą w jego śmierć, zmartwychwstanie i nieprzerwane istnienie, podczas gdy nie gorszą się w zwiazku z tym, że lubawiczerzy wierzą w to samo, jak chodzi o ich mesjasza?
 
Najwyraźniej, różnica tkwi w tym, że ten pierwszy ani nie przyjął, ani nie głosił suprematyzmu rasowego. (...)  
 
 
***
 

 
 
Charles Ellis Schumer – JUST Act
 
Family and early life
Schumer was born in Brooklyn, the son of Selma (née Rosen) and Abraham Schumer.[5] His father ran an exterminating business, and his mother was a homemaker.[6][7] His family is Jewish,[8] and he is a second cousin, once removed, of actress Amy Schumer.[9][10][11]His ancestors originated from the town of ChortkivGalicia, in what is now western Ukraine.[12]
 
 
 
ON FIRST NIGHT OF HANUKKAH, SCHUMER ANNOUNCES SENATE PASSAGE OF BIPARTISAN BILL TO HELP HOLOCAUST VICTIMS & FAMILIES ACHIEVE SOME JUSTICE; BILL WILL FURTHER ADVANCE EFFORTS AT RESTITUTION OF ASSETS STOLEN BY THE NAZI REGIME FROM VICTIMS OF THE HOLOCAUST; SENATOR CALLS ON HOUSE TO PASS LEGISLATION
 
 
VIDEO: Ivanka Trump i Jared Kushner na grobie Schneersona
 
 
Ivanka Trump, Jared Kushner Visit Lubavitcher Rebbe’s Grave
 
 
Education and Sharing Day
 
The Start of Education Day U.S.A.
 
Education and Sharing Day, U.S.A., 2017
 
 
***
 
«CHI COMANDA IN AMERICA» – «Kto rządzi w Ameryce»  – Maurizio Blondet
(rok wydania 2002)
 
 

Wybór tekstów, tłumaczenie i opracowanie: RAM

Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych artykułów (z podaniem nick'a autora tłumaczeń i wskazaniem adresu tekstu źródłowego) jest dozwolone wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych.

  

KOMENTARZE

 • @All
  ...nie od rzeczy przypomnieć, że sekta Chabad-Lubawitch jest również bardzo silnie reprezentowana w Rosji - jeżeli połączymy to z wskazaną w powyższym artykule dominacją tej organizacji we władzach USA

  - i na to nałożymy informacje pochodzące z książki Tomasza Piątka "Macierewicz i jego tajemnice"

  - i pod tym kątem spojrzymy na "katastrofę smoleńską" również w kontekście jej "wyjaśniania" przez Antoniego...

  - to i owo powinno zacząć się nam rozjaśniać

  5*

  dziwi brak komentarzy
 • @Andrzej Tokarski 04:47:48
  .
  http://jewishnews.timesofisrael.com/putin-on-our-side-says-russias-chief/
 • @Arjanek 07:06:28
  .
  Arjanek, ja ci już pisałem, żebyś starał się myśleć przed pisaniem komentarzy!
 • RAM
  "...na jakimśtam placu zapala się świece na siedmioramiennym kandelabrze, tj. obchodzi się święto Chanukkach."
  Świecznik chanukowy jest dziewięcioramienny. (Wali mnie to, ale z natury jestem dokładny...)
  Chanukija – dziewięcioramienny świecznik żydowski zapalany podczas święta Chanuka.
 • @SZS 14:23:25
  .
  bravissimo!... è stato corretto!... grazie!

  Mistrz Blondet odpowiedział mi: "Mannaggia sti polacchi!"... :))))))
 • @RAM 15:33:33
  Podobno tak też powiedział Napoleon, a już na pewno pewien brytyjski sierżant o naszych lotnikach w czasie bitwy o Anglię. Cóż, upierdliwość jest naszą cechą narodową.... ;)
  Pzdr.
 • @RAM 11:05:33
  cyt:

  The rabbi compared Putin favourably with previous leaders.

  “In contrast to Gorbachev and Yeltsin, who were not interested in hearing about the situation of the Jews in Russia,

  Putin was the first to say that anti-Semitism has no place here,” he said.
 • @SZS 18:32:54
  .
  w naszym przypadku nie chodzi bynajmniej o upierdliwość...to raczej komplement za wścibskość!...w sensie pozytywnym!
 • @Andrzej Tokarski 18:48:59
  .
  otóż to...

  te sformułowania dają wiele do myślenia... sądzę, że od jakiegoś czasu funkcjonują schematy nieznane i nieużywane do tej pory... dlatego co poniektórym nic się nie składa w całość...

  trzeba zapomnieć o dotychczasowych "standardach"... te nowe już wkrótce staną się czytelniejsze...

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829