Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
517 postów 1378 komentarzy

GEOPOLITICA & DINTORNI – Włoski punkt widzenia

RAM

«Żydowska Austria»

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

«Żydzi żalą się, że są niewinnymi ofiarami wojny religijnej, podczas gdy to oni sami ją rozpoczęli, a rzeczą prawie że niemożliwą stało się, by wiedeńczycy w końcu nie zdali sobie sprawy z tego...»

 

RAM        25 styczeń 2020 

 
W roku 1899 ukazała się zadziwiająca książka, która jednakże pozostała prawie że całkowicie nieznana. Chodzi o «Żydowską Austrię», autorstwa François Trocase, wydaną w Paryżu przez A. Pierret'a.
 
 
Można w niej przeczytać:
 
Przed rokiem1848 Żydzi nie posiadali w Austrii żadnego znaczenia. Obecnie, w imperium Habsburgów odgrywają dominującą rolę. Absolutnie nie przesadzając, można powiedzieć, że zdobyli ją siłą.
 
Żydzi są jedynymi, którzy skorzystali z rewolucji (rok 1848), w wyniku której wiele krwi polało się na ulicach Wiednia. Wydaje się, że prawa człowieka zostały ogłoszone wyłącznie na ich użytek.
 
Dzięki ich cierpliwości i ich niespotykanym umiejętnościom – które wydają się być wyłącznie przywilejem ich rasy – Żydzi przeprowadzili grabież Austrii, a ponadto udało im się w pełni zdominować ludność chrześcijańską, której naturalna beztroska, w sposób szczególny ułatwiła zrealizowanie ich zamierzeń.
 
To całkowite przejęcie Imperium, które odbywało się przez 50 lat, jest niewątpliwie jednym z najbardziej znamiennych faktów w historii współczesnej. Arystokratyczne i feudalne społeczeństwo austriackie, Żydzi zinfiltrowali z zadziwiającą łatwością.
 
Austria jest dziś – i co do tego nie ma wątpliwości – krajem, w którym dominację żydowską odczuwa się silnie i to we wszystkich sektorach działalności gospodarczej, społecznej i politycznej.
 
Znajdując w Wiedniu i prowincjach austriackich grunt dobrze przygotowany, Żydzi eksploatowali go wyłącznie dla własnego zysku. Rewolucja z roku 1848 nie przyniosła korzyści nikomu poza Żydami.
 
Robotnicy i studenci biorący udział w walce, po prostu na kształt materiału budowlanego stali się mostem, po którym mógli przejść Izraelici, umożliwiając im tym samym podbój Imperium. Później, w podzięce za wolność, Żydzi zniewolili ich.
 
4 marca 1849 roku, rząd, przy pomocy proklamacji cesarskiej, nadał narodom Austrii konstytucję, gwarantującą między innymi wolność sumienia, calkowitą niezależność wszystkich wyznań religijnych, wolność prasy oraz prawo do zrzeszania się. (...)
 
Haniebne działania prowadzone przez Żydów w ramach ruchu rewolucyjnego z roku 1948 spowodowały głębokie pęknięcia w społeczeństwie austriackim, a strach przed tym, czego Izraelici dopuścili się – i co w dalszym ciągu mogli przedsięwziąć by zaszkodzić Austrii Habsburgów – przeniknął nawet do najwyższych sfer rządowych, co spowodowało, że swe karki – bez większych oporów – poddały pod jarzmo Izraelitów.
 
Trzeba przyznać, że na początku, zwycięzcy semiccy wykazali się niezwykłymi wprost zdolnościami: zdając sobie sprawę z tego, że ujawnienie ich prawdziwych aspiracji wywołałyby grozę i niechęć ze strony społeczeństwa austriackiego, starali się je ukryć, umieszczając je tymczasowo w szufladzie.
 
Żydzi działali z niezwykłą ostrożnością oraz w sposób wykalkulowany na zimno tak, aby nie przestraszyć Austriaków, których zamierzali zniewolić.
 
Głoszonymi publicznie proklamacjami humanitarnymi wraz z ich cukrowym słownictwem, tak bardzo udało się im odwrócić uwagę oraz uśpić sumienie opinii publicznej, że w godzinie gorzkiego przebudzenia wszyscy byli niezmiernie zaskoczeni długim marszem, jakiego Żydzi dokonali.
 
Słowianie, Węgrzy, Rumuni, a także Austriacy, stali się ich ofiarą, poddając się pod ich bezczelną dominację.
 
Pół wieku wystarczyło, by unicestwić w Austriakach ideę ojczyzny, co odbyło się z wyłączną korzyścią dla rasy żydowskiej, która samodzielnie zdołała zmonopolizować wszystkie sektory działalności gospodarczej.
 
To przede wszystkim sprytni żydowscy najeźdźcy są odpowiedzialni za stan rozkładu społecznego, który obecnie jest udziałem Austrii. To ich zgubne i potajemne działania są źródłem anarchii, jaka toczy monarchię istniejącą od 6 wieków.
 
Aby móc bezwstydnie ich ograbić, Żydzi zahipnotyzowali narody austro-węgierskie, po czym zawładnęli ich dobrami, wolnością, prawami i honorem.
 
Obecnie, Żydostwo nadal nie jest usatysfakcjonowane, ponieważ istniejące jeszcze w Austrii resztki prawdziwych instytucji humanitarnych zakłócają ich akcję demoralizującą oraz dzieło zniszczenia, które realizują. Starają się zatem całkowicie je wykorzenić i zastąpić je kupą ruin. Każdy autorytet musi więc zostać unicestwiony, by Żydzi tym łatwiej mógli zatriumfować. Dlatego nadal niszczą wszystkie elementy oporu i witalności, które mogły by umożliwić Austriakom bronienie się.
 
Obecnie, judaizm, niezmienny w odniesieniu do rasy i narodowości, częściowo zmienił się z punktu widzenia przekonań. Doktryny mojżeszowe ustąpiły miejsca rabinizmowi, a wielu Żydów mieszkających w dużych miastach od tego drugiego przeszło na nihilizm.
 
Żydzi zaś, którzy twierdzą, że są zreformowani, wyznają absolutny ateizm, wolną myśl, albo też całkowite zaprzeczenie jakiejkolwiek konfesji religijnej.
 
Ostatnim wymysłem żydowskim jest materializm, który z niespotykaną śmiałością i absolutnym brakiem wstydu dochodzi do głosu w Wiedniu, stolicy Austrii.
 
Pod presją tychże doktryn zniknęło z dusz wszelkie pojęcie dobra i zła a wśród ludzi nie pozostało nic, co mogłoby dyktować im większą obyczajowość oraz działania bardziej zgodne z ludzką godnością.
 
Fakt ten nie dotyczy wyłącznie religii, ponieważ nihilizm żydowski, który jest całkiem świeży, spowodował szkody także w dziedzinie nauki, sztuki, w polityce i relacjach sentymentalnych. Upokarzające doktryny zaprzeczania lub materializmu wywierają wpływ na każdy sektor austriackiego życia społecznego i kulturalnego.
 
To właśnie z powodu przekroczenia wszelkich możliwych granic, sami Żydzi wywołali silną antysemicką reakcję w Austrii.
 
To oni swoimi niezliczonymi ekscesami stworzyli „kwestię żydowską”.
 
Niechęć narodów zamieszkujących Austrię wobec Semitów, cokolwiek by to nie znaczyło, bynajmniej nie jest spowodowana silnymi wpływami duchowieństwa, ale jest to nienawiść rasowa, wygenerowana z tego wszystkiego, co różni ludzi: z zupełnie innego pochodzenia, z obcości krwi, z całkowicie niepodobnych do siebie moralności i obyczajowości.
 
Nienawiść rozpaliła się w Europie Środkowej ogniem, który dla Zachodu jest niewyobrażalny.
 
Jak to jest możliwe, że na tym etapie, do maximum katolicka Austria, pozwoliła zdominować się przez Izraelitów?
 
Dlaczego owa populacja, przyzwyczajona do szanowania tronu, religii i praw, pozwoliła zdominować się zwolennikom idei rewolucyjnych, ateizmu i niwelacji egalitarnej?
 
Lista grzechów żydowskich jest tak długa, że​​ można byłoby wypełnić nią całe tomy.
 
Niesamowita łatwość, z jaką Żydzi dokonali podboju Imperium, wydaje się być niewytłumaczalna.
 
Pierwszym aktem dokonanym przez Izraelitów było zaatakowanie – poprzez ich prasę – wiary chrześcijańskiej, wyśmiewając ją w taki sposób, że kościoły opustoszały, a duchownych wyszydzano i zastraszano.
 
Kolejnym etapem stała się planowa eksploatacja ludności Austrii, przeprowadzona przez wielkich przemysłowców żydowskich, którzy rozkręcili lichwę we wszystkich jej postaciach.
 
Żydzi przejęli całą działalność gospodarczą, a swe niewyobrażalne majętności przekształcili w coraz to potężniejsze i coraz to bardziej rozpowszechnione narzędzie ucisku, tak, by zdominować opinię publiczną oraz dostać się do wysokich stanowisk publicznych, dających możliwość kontrolowania newralgicznych węzłów państwowych i władzę nad nimi.
 
Z zuchwałą bezczelnością tych, którzy zbyt łatwo osiągnęli sukces, Izraelici pracowali następnie, aby w każdy możliwy sposób zburzyć to, co mogło im jeszcze przeszkodzić.
 
Cały handel hurtowy jest obecnie w ich rękach, a w Wiedniu, nieżydowskie jest jedynie kilka małych sklepów detalicznych, które Żydzi starają się wyeliminować.
 
Żydzi są w Austrii właścicielami wszystkich fabryk artykułów konsumpcyjnych pierwszej potrzeby, a wskutek rozgłosu o żydowskim sukcesie, powódź innych Żydów – przybywających z Rosji, Rumunii i polskiej Galicji – wlała się do Wiednia, przenikając wszędzie i niszcząc – za pomocą nieuczciwej konkurencji – austriackich kupców, rzemieślników i drobnych przemysłowców nie-Żydów, którzy zostali sprowadzeni do poziomu nędzy lub – za grosze – zmuszeni do pracy dla Izraelitów.
 
To, co wydarzyło się w Wiedniu, miało miejsce również w innych centrach handlowych prowincji austriackiej, gdzie Żydzi, pojawiając się jak chmura żarłocznej szarańczy, zajęli – na wszystkich poziomach – handel, przemysł, banki i firmy ubezpieczeniowe oraz kasy oszczędnościowe, topiąc Austrię w długach, szacowanych na miliardy guldenów.
 
Wzmocnieni tymże upadkiem kraju, zawładneli również ziemią austriacką, której zakup przed Żydów był przed rokiem 1849 zabroniony. Baron de Rothschild jest obecnie właścicielem jednej czwartej wielkich posiadłości w Czechach, co jest siedmiokrotnością tego, co posiada tam Rodzina Cesarska; nie wspominając już o jego majątku w dolnej Austrii, na Morawach, na Śląsku i na Węgrzech.
 
Zakaz posiadania ziemi przez polskich Żydów z Galicji trwał do roku 1867.
 
W roku 1880 istniało już 680 dużych żydowskich właścicieli ziemskich, a obecnie posiadają oni najbardziej żyzne ziemie w kraju; oznacza to, że mają w swych rękach rolnictwo i kontrolują życie austriackiego chłopstwa.
 
12 000 austriackich gospodarstw wpadło w ręce żydowskich lichwiarzy, którzy dawnych właścicieli zredukowali do roli nędzarzy i sług.
 
W tym samym czasie gdy przejmowali majątki ziemskie oraz nieruchomości, Żydzi wyruszyli również na podbój wysokich, austriackich urzędów publicznych, wchodząc także do parlamentu, gdzie wzieli udział w opracowywaniu systemu prawnego dla nich korzystnego.
 
Również w sztuce, w muzyce i na scenach teatrów, Żydzi austriaccy osiągnęli pozycję w pełni dominującą.
 
Następnie zmonopolizowali prasę i krytykę austriacką, tak, aby nikt dziś nie był w stanie przyciągnąć do siebie uwagi opinii publicznej bez uzyskania ich kosztownej zgody.
 
Położyli ręce na wszystkim: bezpieczeństwo publiczne powierzono w Wiedniu żydowskim policjantom, Żydzi zajmują najważniejsze stanowiska państwowe, od nich zależy polityka zewnętrzna i wewnętrzna kraju.
 
Niesamowita jest także dysproporcja między ich ilością a ich dokuczliwą obecnością: jako nauczycieli, jako pracowników uniwersyteckich, profesjonalistów, dziennikarzy, lekarzy i artystów.
 
Spośród 16 dużych wiedeńskich gazet, 10 należy do Żydów; są także przez nich redagowane oraz administrowane. Reszta to zwyczajne organy partyjne. Główne tygodniki austriackie są również żydowskie.
 
Pomimo przedstawionych sytuacji i pomimo wielu głosów, które podnoszą się przeciwko nim, Żydzi nadal przedstawiają się jako zagorzali obrońcy wszystkich wolności.
 
W gazetach Izraelitów nie mówi się o niczym innym, jak tylko o zasadach humanitarnych i o marszu cywilizacji, który –  jak twierdzą Żydzi – dostarczy lekarstwa na wszystkie możliwe cierpienia. Podaje się tam także porady zdrowotne, rozjaśniające jakiekolwiek wątpliwości; od kwestii mleka dla niemowląt po dobre wino na starość. Tyle że na tą gadatliwą logomachię nikt się już nie nabiera.
 
W Austrii wszyscy pojęli już, do czego zmierzają owe samozwańcze doktryny liberalne i humanistyczne, które oddały ludność w twardą niewolę.
 
Dziś, nikt nie jest w stanie ukryć prawdy, czy też złagodzić jej.
 
Wystarczy otworzyć oczy, by ujrzeć, że Austria skazana została na pozbawiony skrupułów feudalizm, który poświęcając bezlitośnie jej majątek, oddał kraj na żer szarańczy – „przyjaciół ludzkości”.
 
Ona zaś, monopolizując zasoby kraju zasadniczo rolniczego i posługując się przekrętami finansowymi, wzbogaciła się na potęgę, spekulując na rynku zbóż i zmuszając ludność do płacenia wysokich cen za swój chleb powszedni.
 
Jak chodzi o działalność finansową, rola Żydów w Austrii okazała się mieć skutki jak najbardziej tragiczne. Ich powtarzające się, „zręczne” akcje na giełdzie zabierały austriackim oszczędzającym wszystko to, co z wielkim trudem zdołali odłożyć. To Żydzi spowodowali straszliwy i niezapomniany krach z roku 1873, który doprowadził Imperium na skraj katastrofy społecznej i gospodarczej.
 
Kiedy Izraelici twierdzą, że antysemityzm jest produktem nienawiści religijnej doprowadzonej do skrajności, kłamią – wiedząc doskonale, że kłamią.
 
Dodajmy, że rozpowszechniając we wszystkich sektorach społeczeństwa swą literacką truciznę, Izraelici działali również na rzecz dechrystianizacji Austrii.
 
Żydzi żalą się, że są niewinnymi ofiarami wojny religijnej, podczas gdy to oni sami ją rozpoczęli, a rzeczą prawie że niemożliwą stało się, by wiedeńczycy w końcu nie zdali sobie sprawy z tego.
 
Tekst zamieszczony powyżej jest tłumaczeniem publikacji:
Gli Ebrei a Vienna
 
***
 
Ku przestrodze: Jak szlachta Polskę Żydami zgnoiła...
 
***
 
24 styczeń 2020:
Spadkobiercy Rothschildów pozywają Wiedeń, w związku z funduszem skonfiskowanym przez Niemców
Rothschild heirs sue Vienna over trust seized by Nazis
 
Wybór tekstów, tłumaczenie i opracowanie: RAM

Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych artykułów (z podaniem nick'a autora tłumaczeń i wskazaniem adresu tekstu źródłowego) jest dozwolone wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych.

   

KOMENTARZE

 • Wuhan National Biosafety Laboratory – Wirus mógł uciec z chińskiego laboratorium w Wuhan!
  https://www.dailymail.co.uk/health/article-7922379/Chinas-lab-studying-SARS-Ebola-Wuhan-outbreaks-center.html

  http://lssf.cas.cn/en/facilities-view.jsp?id=ff8080814ff56599014ff59e677e003d

  https://mobile.twitter.com/pdchina/status/500497719136636928?s=21
  https://www.nature.com/news/inside-the-chinese-lab-poised-to-study-world-s-most-dangerous-pathogens-1.21487
 • dałem pięć gwiazdek dawida :-)
  Ten schemat podboju Austrii to taka "syfmiarka" dla obywateli krajów gdzie już zalęgły się banki centralne. Po przyłożeniu tego wzorca każdy może zobaczyć na którym etapie zawłaszczania jest jego kraj i co go dalej czeka.
 • 5*
  I tak samo jest w Polsce.
 • Uważajmy na to co piszemy
  W przestrzeni publicznej są takie tematy, które mobilizują do akcji trolii i hejterów. Wypowiedzi mądre i odważne są blokowane... Podsuwam pomysł wejścia na nowy portal MeWe, którego twórcy są przeciwni wszelkim formom inwigilacji społeczeństwa. Portal jest niezależny od polityków oraz instytucji im podlegających. Blokowani są jedynie hejterzy utrudniający dyskusję. Na portalu zawiązują się grupy dyskusyjne.
  Obecnie na portalu MeWe.com w wersji polskiej zostały założone następujące grupy dyskusyjne:

  1. Wydarzenia codzienne - dowiesz się o sprawach bieżących w kraju i na świecie, które mają wpływ na rozwój naszego kraju i na życie Polaków, Zapraszamy do dyskusji -https://mewe.com/join/wydarzeniacodzienne
  2. Wybory Prezydenckie 2020r - informacje o kandydatach na prezydenta, o ich programach i możliwościach ich realizacji. https://mewe.com/join/wyboryprezydenckie2020r
  3. Polityka - Mądra Polska - dzielimy się swoimi spostrzeżeniami na temat polityki, argumentujemy swoje stanowisko. https://mewe.com/join/mądrapolska
 • @Mądra Polska 19:25:49
  "Uważajmy na to co piszemy"... dla kogo ta rada?
 • @RAM 23:46:48
  Chyba dla nas wszystkich. Powoli okres pieredyszki się kończy i będzie wiele wdrażanych pomysłów, aby ograniczyć wolność wypowiedzi. Np: słynna,, mowa nienawiści,, to przecież nic innego, jak forma cenzury. Jakoś zupełnie niedawno Morawiecki spotkał się z Suzane Wójcicki, która jest członkinią synagogi w San Francisco. Matka Suzanne była żydówką rosyjską z domu Hochman. Premier Morawiecki ogłosił, że jest jego kuzynką. Coraz częściej słyszymy, jak YouTube kasuje kanały, które popełniają myślozbrodnię.
 • @zbig71 09:44:14
  .
  no to zakneblujmy się sami i z głowy!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930