Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
383 posty 986 komentarzy

GEOPOLITICA & DINTORNI – Włoski punkt widzenia

RAM

Gefira o “etnobójstwie” i “ludobójstwie kulturowym” w UE

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Co stałoby się z samozwańczymi paladynami praw człowieka europejskiej liberalnej elity, gdyby Deklaracja Praw Ludów Tubylczych ONZ została zastosowana do rdzennych Europejczyków?..."

 

A gdyby tak Deklaracja Praw Ludów Tubylczych ONZ dotyczyła rdzennych Europejczyków?
 
 
 
 
www.gefira.org             11 grudzień 2017
 
 
Oficjalnie dokument nie jest prawnie wiążący, więc nie ma większego znaczenia.
 
Co by się jednak stało, gdyby był obowiązujący? Jakby się sprawy miały, gdyby treść tego dokumentu została wpisana w konstytucjach europejskich państw?
 
Przecież została on przegłosowany przez przytłaczającą większość z nich, przy wstrzymaniu się tylko Ukrainy, Rosji i Gruzji i według ONZ “reprezentuje dynamiczny rozwój międzynarodowych norm prawnych i odzwierciedla zaangażowanie państw członkowskich ONZ w pewne kierunki”.
 
Większość tego dokumentu dotyczy dyskryminacji, której ofiarą pada ludność rdzenna poddana oddziaływaniom imperializmu lub kolonializmu. Podobnie jak każda inna deklaracja ONZ, tak też i ta uważa wyłożone w niej treści za uniwersalne, przemawia w imieniu każdej tubylczej społeczności, włączając w to rdzennych Europejczyków.
 
Przejdźmy zatem do deklaracji. Artykuł 8 jest szczególnie interesujący i brzmi następująco: 1)
 
1. Ludność rdzenna i każda osoba do niej należąca ma prawo nie być poddawana próbom zmuszania jej do asymilacji lub zniszczenia ich kultury.
 
2. Państwa powinny zapewnić mechanizmy zapobiegawcze i naprawcze do:
 
- jakiejkolwiek czynności, która ma na celu lub której efektem jest pozbawianie ich praw, jako jednostek odrębnych, lub ich wartości kulturowych bądź też tożsamości etnicznej;
 
- jakiejkolwiek czynności, które mają na celu lub których efektem jest wywłaszczenie ich lub pozbawienie ich ziemi, terytoriów lub bogactw;
 
- jakiejkolwiek formy przenoszenia ludności siłą, która ma na celu lub której efektem jest naruszenie lub podważenie jakiegokolwiek z ich praw;
 
- zmuszenia do asymilacji lub integracji w jakiejkolwiek formie;
 
- propagandy w jakiejkolwiek formie stworzonej w celu promowania lub wzniecania dyskryminacji rasowej lub etnicznej przeciwko nim.
 
Zastosujmy ten artykuł do kontekstu Europy, masowej migracji z reszty świata oraz próby budowania “wielokulturowego i zróżnicowanego społeczeństwa” podejmowanej przez liberalną elitę europejską. Przeanalizujmy dokument punkt po punkcie: “Ludność rdzenna i każda osoba do niej należąca ma prawo nie być poddawana próbom zmuszania jej do asymilacji lub zniszczenia ich kultury”, a następnie skonfrontujmy to z deklaracją przywódcy UE Fransa Timmermana mówiącego o zbuntowanej Grupie Wyszehradzkiej “Każde społeczeństwo, wszędzie na świecie, będzie w przyszłości zróżnicowane”. 2)
 
Czy pan Timmermans nie łamie praw tubylczych Polaków, Węgrów, Czechów i Słowaków, i czy nie zachęca do niszczenia ich kultury, czyniąc ją bardziej zróżnicowaną, a przez to mniej polską, mniej węgierską, mniej czeską i mniej słowacką? Patrzmy dalej.
 
Punkt drugi: Państwa powinny zapewnić mechanizmy zapobiegawcze i naprawcze wobec jakiejkolwiek czynności, która ma na celu lub której efektem jest pozbawianie ich praw, jako odrębnych jednostek, lub ich wartości kulturowych bądź też tożsamości etnicznej.
 
Słowa kluczowe: czynność, cel, efekt. W myśl tego punktu całość polityki imigracyjnej przyjmowanej przez rządy państw Europy Zachodniej stanowiłaby pogwałcenie praw człowieka w stosunku do rdzennych Europejczyków, ponieważ znacząco zmieniła ona etniczny i kulturowy skład państw europejskich. Niezależnie od tego, czy było to umyślne, czy też nie, skutek jaki jest każdy widzi.
 
Obecny trend demograficzny w wielu krajach Europy Zachodniej mówi, że do 2066 r. rdzenni Brytyjczycy staną się mniejszością we własnym kraju,3)tak samo jak autochtoniczni Holendrzy4)i Włosi;5)Podobne tendencje można zaobserwować w całej Europie Zachodniej. Obecne starania rządu włoskiego o zmianę ustawy o obywatelstwie z “Ius Sanguinis” na “Ius Soli” i naturalizację 800 000 migrantów z dnia na dzień oraz przyjmowanie dodatkowych 50 000 migrantów rocznie mogą stanowić w praktyce kolejne naruszenie praw rdzennych Włochów do zachowania tożsamości kulturowej i etnicznej.
 
Czytajmy dalej podpunkty drugiego punktu, w którym wymieniono inne działania, których państwa nie powinny się dopuszczać: jakiejkolwiek czynności, które mają na celu lub których efektem jest wywłaszczenie ich lub pozbawienie ich ziemi, terytoriów lub bogactw: były szwedzki premier Fredrik Reinfeldt, będąc jeszcze u władzy, wyjaśnił, dlaczego uważa, że Szwecja nie należy do etnicznych Szwedów, ale do imigrantów i dlaczego oparł swoją politykę imigracyjną na tym przekonaniu.6)Czyżby kolejne pogwałcenie deklaracji?
 
Podpunkt c: jakiejkolwiek formy przenoszenia ludności siłą, która ma na celu lub której efektem jest naruszenie lub podważenie jakiegokolwiek z ich praw: Można by to po raz kolejny zastosować do każdej formy migracji wypierającej rdzenną ludność a trwającej w Europie przez ostatnie dziesięciolecia, w tym politykę otwartych drzwi Angeli Merkel, a w szczególności działanie wszystkich tych lewicujących partii, które miały nadzieję, że poszerzą własną bazę wyborczą poprzez masową migrację i masowe nadawanie obywatelstwa, co podważa prawa (głosowania) rdzennych Europejczyków.
 
Podpunkt d: zmuszania do asymilacji lub integracji w jakiejkolwiek formie. Czasami można usłyszeć, jak zwolennicy imigracji mówią, że tubylcy powinni integrować się z migrantami, a nie odwrotnie. Nie jest-że to kolejnym pogwałceniem praw do etnicznej i kulturowej tożsamości rdzennych Europejczyków?
 
Podpunkt e: propagandy w jakiejkolwiek formie stworzonej w celu promowania lub wzniecania dyskryminacji rasowej lub etnicznej przeciwko nim.

 
 
Bieżąca kampania propagandowa w Berlinie: plakaty przedstawiające osoby ze środowisk migracyjnych z napisem “Typowy Niemiec”.
 
Nie tak dawno temu Andreas Kluth, szef berlińskiego biura The Economist, próbował “na nowo zdefiniować, co to znaczy być Niemcem”.7) Podobne zapędy przejawiał niegdysiejszy prezydent Niemiec Joachim Gauck.8)
 
Artykuł 9 brzmi: Ludność rdzenna i każda należąca do niej osoba ma prawo do przynależności do wspólnoty rdzennej lub do ludu, zgodnie z tradycjami i zwyczajami danej wspólnoty lub ludu. Z tytułu egzekwowania niniejszego prawa nie powinno dochodzić do dyskryminacji pod żadną postacią.
 
 
 
 
Czy uprawiana a przytoczona powyżej propaganda nie jest dyskryminacją wobec praw rdzennych Niemców? Czy nie mają oni prawa do tożsamości etnicznej i kulturowej? Do bycia narodem? Przynajmniej tak stanowi Artykuł 9. A może etniczni Niemcy są na zawsze winni zbrodni nazistowskich, a zatem ich jedynym zadośćuczynieniem jest zniknięcie z historii? Wygląda na to, że tak. O ironio, przecież takie przekonanie, nierzadko spotykane wśród lewicowych środowisk w Niemczech, i to do tego stopnia, że Stefanie Van den Berg z Partii Zielonych raczyła się wyrazić w niemieckim parlamencie, że etniczni Niemcy staną się mniejszością w ponadkulturowym społeczeństwie i że tak będzie,9)czyli wypowiedź zawierająca negatywne konotacje związane z niemiecką etnicznością wyczerpuje słownikową definicję rasizmu.
 
Co ciekawe, oryginalna wersja art. 7 nazwała takie pogwałcenie “etnobójstwem” i “ludobójstwem kulturowym”. Fragment ten został usunięty z ostatecznego brzmienia tekstu.10)
 
Co więc stałoby się z samozwańczymi paladynami praw człowieka europejskiej liberalnej elity, gdyby Deklaracja Praw Ludów Tubylczych ONZ została zastosowana do rdzennych Europejczyków? Do Polaków, Bułgarów, Włochów, Brytyjczyków i innych? Nie ma znaczenia, czy są oni większością, czy mniejszością. Tych słów nie ma w dokumencie.
 
Wspomniane narody miałyby prawo do ziemi, tożsamości etnicznej i kulturowej oraz prawo do jej ochrony. Ludzie pokroju Timmermana, Verhofstadta, Gaucka, Klutha, czy Macrona i wszyscy inni zwolennicy wielokulturowości i masowej migracji mogliby zostać oskarżeni o ludobójstwo etniczne i kulturowe. Historia ich oceni.
 
VIDEO:
 
 
 
Reinfeldt powiedział: “Czy ten kraj jest własnością tych, którzy żyją tutaj od pokoleń, czy też kogoś, kto wymyślił granice? Czy też Szwecja jest otwarta na ludzi, którzy tu przyjeżdżają i ją kształtują? Dla mnie jest oczywiste, że ta druga odpowiedź jest tą właściwą.
 
VIDEO:
 
 
 
References:

 
1.
Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej, United Nations 2007-09-13.
2.
Timmermans: Central Europe has ‘no experience with diversity’,Politico 2015-09-24.
3.
White Britons ‘will be minority’ by 2066, says professor,The Telegraph 2013-05-02.
4.
Cerber 2.0 prognozuje z naukową dokładnością wymieranie rodzimych Holendrów,Gefira 2017-06-05.
5.
Come l’immigrazione sta cambiando la demografia italiana,Centro di Studi Politici Machiavelli 2017-07-18.
6.
Reinfeldt: “Ett vägval vilket land Sverige ska vara”, TV4.se 2014-12-24.
7.
The New Germans, TheWorldin2018.
8.
Wir können nicht jede Last tragen, General-Anzeiger 2015-05-28.
9.
Green politician Dr. v. Berg: Good thing that Germans will be a minority in “supercultural” society, Youtube.
10.
1994/45. Draft United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UNHCR 1994.
 
 
 
 

KOMENTARZE

 • Chrześcijańska Europa odwracając się Jezusa Chrystusa i Matki Boskiej, utraciła...
  Ich bardzo skuteczna obronę.
  W Polsce w czasach komuny, byliśmy wbrew pozorom pod Ich ochroną, bo... niby ta komuna zwalczała Kościół, ale... (wstawiam za Panem Dariuszem Kusiorem)

  Choć trudno w to dziś uwierzyć, ale już od 1970 r. Kościół zaczął odtwarzać i pomnażać majątek. Gdy tylko Edward Gierek został I sekretarzem PZPR, ofiarował katolikom nieruchomości, które Kościół użytkował na Ziemiach Odzyskanych. W ten sposób stał się on właścicielem 4800 świątyń, 1500 innych budynków i 900 ha gruntów rolnych, które przed wojną w większości należały do ewangelików. Nie wyceniono wartości tej darowizny. Dwa lata później rząd przekazał na własność dodatkowe 662 obiekty (kościoły, klasztory, plebanie, budynki parafialne i cmentarze).
  Za Gierka zliberalizowane zostały przepisy dotyczące budowy nowych świątyń; wcześniej wszystkie zezwolenia były dość ściśle reglamentowane. Prawda, że władza obrzydzała takie inicjatywy na wszelkie sposoby – nie pozwalała kupować gruntów pod budowę, nie przydzielała materiałów budowlanych i rozbierała wzniesione bez zezwolenia budynki. Tym niemniej polityka liberalizacji doprowadziła do tego, że w pierwszej pięciolatce lat 70. wybudowano 538 świątyń, czyli więcej niż przez ćwierć wieku od zakończenia wojny. Rekord ten został pobity w latach 1982-85, gdy państwo wydało pozwolenia na zbudowanie 1376 kościołów.
  Według prof. Michała Pietrzaka, znaczne dochody – oprócz składek wiernych – przynosiły w PRL wpływy z opłaty cmentarnej. Kościół pozostawał wciąż w tej dziedzinie monopolistą, mając w swej gestii trzy czwarte wszystkich cmentarzy w Polsce (w 1970 r. zarządzał 6531 cmentarzami).
  Od 1974 r. komuniści zezwolili parafiom i zakonom na prowadzenie działalności gospodarczej „w celach religijnych”. Działalność ta była ściśle kontrolowana przez państwo, ale po uzyskaniu pozwolenia można było prowadzić wydawnictwo, zakład poligraficzny, produkować dewocjonalia, a nawet zakładać hotele. Wyznaniowe osoby prawne zaczęto traktować jako organizacje non profit, płacące podatki jedynie od prowadzonej działalności gospodarczej. Podatki przestały być formą represjonowania Kościoła.

  Więc jak to w końcu jest? kiedy to Polska była bardziej chrześcijańska i przez objęta ochroną Matki Boskiej Króla Polski i Jezusa Chrystusa Króla Polski?

  Wyrzekając się Chrześcijaństwa Europa (na szczęście w mniejszym stopniu Polska) pozbawiała się tej ochrony i skutki tego widać gołym okiem.
  Tylko bardzo zaślepieni przez szatana, nie widzą w tym żadnego związku.

  Polecam obejrzenie relacji z nieprawdopodobnych doświadczeń, austriackiej mistyczki, która doświadczała przez całe swoje dorosłe życie realnej obecności dusz czyśćcowych, które w zamian za pełnioną w ich imieniu pokutę, przekazywały jej bardzo cenne informacje STAMTĄD...
  https://www.youtube.com/watch?v=uoJEekL7dC0
 • @Jan Paweł 07:56:15
  zamieszczony link otwiera wstęp do całego cyklu 25 części tej relacji. Zachęcam do obejrzenia wszystkich części
 • Ludobójstwo !
  żydowska UE komisarzy od paru lat realizują politykę ludobójstwa wobec białej rasy aryjskiej !!! i my to wiemy ! i rząd PISu wie ! i co ?
  jak długo będziemy w tej bandyckiej UE ????!!!!! czas na ZMIANY !!!!!

  Bracia Słowianie ! żydowscy okupanci w Polsce wkręcili nas Słowian w łapy żydowskiej mafii UE , komisarzy którzy kontrolują nas na każdym kroku , utrudniają rozwój tożsamości narodowej Słowian , zastraszają nas Słowian za każde słowo wypowiedziane przeciw żydowskiej okupacji UE !

  Słowianie ! POLSKA JEST NASZA NARODOWA SŁOWIAŃSKA !!!!

  Wołajmy DOSYĆ ANTYBIAŁEGO RASIZMU !!! Polska jest Biała R1a1

  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach .
 • Bluźniercza szopka Spiegel'a - Reklama Amazon
  .
  http://www.ilgiornale.it/sites/default/files/styles/large/public/foto/2017/12/12/1513071532-spiegel-kpnc-u43410189915646xeb-1224x916corriere.jpg

  Il presepe blasfemo dello Spiegel: Gesù Bambino lo porta Amazon
  http://www.ilgiornale.it/news/cronache/presepe-blasfemo-dello-spiegel-ges-bambino-porta-amazon-1472992.html
 • Zbliża się okres świat, nowego roku, prezydenckich wyborów w Rosji,
  co stanowi dogodny moment do przygotowania i realizacji dywersyjnych , w tym terrorystycznych działań obcych służb specjalnych wobec Rosji na jej terytorium . Pierwsze próby takich działań już wystąpiły, którym udało się przeciwdziałać. W najbliższym czasie należy się liczyć z eskalacją tych działań , których celem jest destabilizacja wewnętrznej sytuacji w Rosji. Należy się tez liczyć z tym , że nie wszystkim tego typu działaniom uda się zapobiec i że w związku z tym mogą byc starty materialne oraz ofiary w ludziach. By zminimalizować to ryzyko należy się zwrócić do społeczeństwa z akcją informacyjno/edukacyjną oraz z prośbą o powszechną współpracę.
  https://www.youtube.com/watch?v=cf24TsvGINU

  W niedalekiej przeszłości wystąpiły fakty włączenia do tych działań przeciwko Rosji , Polski i Polaków jako mięsa armatniego
  https://sophico21.blogspot.com/2016/08/atlantic-council-dywersja-i-sabotaze-w.html

  W ostatnim czasie występowałem indywidualnie przeciwko wysługiwaniu się Polską i Polakami przez naszych zagranicznych „sojuszników” Niemniej działanie w pojedynkę nie rozwiążą tego problemu By temu przeciwdziałać potrzebne jest powszechne pokojowe zaangażowanie Polaków, przy tym w żaden sposób nie mamy co liczyć na pomoc rządu, który , w najmniejszym zakresie , nie wypełniania konstytucyjnych stojących w tym względzie na nim zdań, lecz jest ślepo podporządkowany agresywnym wobec Rosji poleceniom z zachodu.
  https://cont.ws/@id274487487/351223
  https://cont.ws/@id274487487/376479
  https://cont.ws/@id274487487/378407
 • @detektywmjarzynski 19:44:18
  .
  PROSZĘ NIE POWTARZAĆ KOMENTARZY!

  zamieszczenie jednorazowe jest WYSTARCZAJĄCE!
 • @RAM
  W Warszawie widywani są dżihadyści, którzy walczyli w Syrii.

  https://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/14117-niewiarygodne-w-warszawie-widywani-sa-dzihadysci-ktorzy-walczyli-w-syrii


  Bardzo niepokojący felieton pojawił się na łamach serwisu euroislam.pl. Jego autor Jan Wójcik wskazuje, że w Warszawie pojawiają się dżihadyści, którzy walczyli dla Państwa Islamskiego w Syrii!

  Wójcik wskazuje, że osoby te widziane były w meczecie przy ulicy Wiertniczej. Autor wskazuje na 30-letniego Mohameda F., który jest świadkiem w sprawie Dawida Ł. oskarżonego o udział w organizacji terrorystycznej Świt Syrii.

  Świadek miał zeznać, że w meczecie mieszczącym się przy ulicy Wiertniczej bywały osoby, które wyjeżdżały wziąć udział w działalności terrorystycznej za granicami kraju.

  Oczywiście po wypłynięciu tych informacji, muzułmanie zaczęli wzajemnie obarczać się o brak kontroli w meczecie.

  Musa Czachorowski rzecznik Muzułmańskiego Związku Religijnego, stwierdził że choć budynek należy formalnie do MZR to brak nad nim kontroli przypisał imamowi Nezarowi Charifa i jego poplecznikom.

  Źródło: euroislam.pl / wsensie.pl
 • @RAM
  Afgańczyk zgwałcił i zamordował studentkę.

  Twierdził, że ma 17 lat. Naprawdę ma… 33.  https://medianarodowe.com/imigrant-zgwalcil-zamordowal-studentke-twierdzil-ze-17-naprawde-ponad-30/

  Do makabrycznej zbrodni doszło we Freiburgu w 2016 roku. Imigrant zgwałcił i zamordował 19-letnią studentkę. Wcześniej podawał się za 17-latka. Teraz okazało się, że tak naprawdę ma 33 lata. Potwierdził to jego ojciec.

  Husajn K. twierdził, że jest niepełnoletni i uciekł z Afganistanu po tym jak Talibowie zamordowali jego ojca.

  Tymczasem okazało się, że jego ojciec jest cały i zdrowy, a co więcej, przyznał, że jego syn ma 33 lata. Morderca chciał w ten sposób uniknąć wysokiej kary za dokonaną zbrodnię.

  Wiek Husajna K. już wcześniej budził wątpliwości. Wskazywały na to badania dentystów, którzy twierdzili, że stan jego uzębienia wskazuje, że ma ponad 22 lata.

  Ostateczne potwierdzenie udało się uzyskać od jego ojca, który faktycznie przebywa w Afganistanie. Policjantom udało się do niego dotrzeć po analizie połączeń z telefonu zabójcy.

  Co ciekawe do dekonspiracji doszło przy obecności sędziów. Oskarżony tłumaczył, że pod jednym ze wskazanych numerów można skontaktować się z jego matką. Sędziowie poprzez tłumacza zadzwonili pod wskazany numer. Odebrał… ojciec i przedstawił sędziom szczegóły z aktu urodzenia Husajna K.

  Wcześniej w toku postępowania, oskarżony przyznał się do zabójstwa. Zbrodniarze kłamią, bo jeśli sędziowie zdecydują, że w momencie popełnienia przestępstwa byli nieletni, to spotka ich znacznie niższa kara, niż w przypadku, gdy zostanie uznany za osobę dorosłą.
 • @RAM
  Kontrwywiad niemiecki [Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV)]:
  11 tys. Salafitów w zakonspirowanych grupach.

  http://www.pch24.pl/niemcy--islamski-ekstremizm-na-rekordowym-poziomie--liczba-salafitow-niepokoi,56742,i.html#ixzz50wEEjvuZ

  Dane niemieckiego kontrwywiadu mocno niepokoją. Okazuje się, że liczba salafitów przebywających w Niemczech jest rekordowo wysoka. Służby nie kryją, że obecne nasycenie społeczeństwa islamskimi fundamentalistami jest bardzo niebezpieczne.

  Federalny Urząd Ochrony Konstytucji alarmuje, że w Niemczech liczba salafitów, czyli islamskich fundamentalistów, osiągnęła „rekordowy poziom”. Kontrwywiad ocenia, że odnotowywany wzrost zainteresowania salafizmem świadczy o jego rosnącej atrakcyjności.

  Z danych służb wynika, że w ciągu ostatniego roku w Niemczech przybyło ponad tysiąc salafitów i obecnie jest ich ok. 10,8 tys. To rekordowy poziom. Co więcej, następuje „rozczłonkowanie i prywatyzacja tego ruchu”. Salafici zmienili też sposób działania. Unikają akcji publicznych, w rodzaju „patroli samozwańczej, islamskiej Policji Szariatu” czy rozdawania Koranu.

  Fundamentaliści unikają też meczetów, w których imamowie nawołują do otwartego występowania przeciwko „niewiernym” oraz radykalnych islamskich organizacji, bo są one monitorowane przez służby. Spotykają się za to w niewielkich, zakonspirowanych grupach.

  Źródło: tvp.info MA
 • Instrukcja propagandy odnośnie inwazji migrantów
  .
  - https://www.respectwords.org/wp-content/uploads/2017/10/Reporting-on-Migration-and-Minorities..pdf

  jest finansowana przez Komisję Europejską UE. Można więc śmiało przyjąć, że inwazja migrantów na Europę została przygotowana przez te same albo bliskie środowiska, jakie zorganizowały nam UE, przypomnijmy główne idee

  - http://balder.org/coudenpo

  Wiadomo, że Soros jest jednym z organizatorów, być może także "zagrnicznym inwestorem", którzy ten desant skierowali do UE

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/17/376oper/

  Soros postawił już przed dwu laty UE żądanie, że ma przyjmować do 500.000 jego migrantów rocznie. Co może mieć wspólego pan Soros z chrześcijańską miłością bliźniego wzgl. prawami człowieka, którymi się jego agentura posługuje ?

  - https://pppolsku.wordpress.com/2017/02/22/wykaz/

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31