Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
438 postów 1132 komentarze

GEOPOLITICA & DINTORNI – Włoski punkt widzenia

RAM

"Płynny" i sfederalizowany kościół "papieża Franciszka"

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Bergoglio: "Należy przezwyciężyć katolicką skłonność do uniformizacji reguł oraz do zachowywania ich sztywności..."

 

Rewolucja realizowana przez Bergoglio – przeprowadzana jest stopniowo, ale powoduje nieodwracalne skutki
La rivoluzione di Bergoglio. A piccole dosi ma irreversibile
 
 
 
Sandro Magister     12 listopad 2017      tłum. RAM
(watykanista)
 
 
Na scenie światowej – gwiazda papieża Franciszka błyszczy jak nigdy dotąd. Obecnie awansował on nawet do roli mediatora pokojowego pomiędzy USA i Koreą Północną.
 
Następna wojna, w której uczestniczy Bergoglio (odbywająca się na raty) to ta w Kościele Katolickim: konflikt, do wybuchu którego sam się przyczynił – przekonany w 100 %, że zakończy się jego zwycięstwem.
 
Jorge Mario Bergoglio jest z pewnością modernizatorem. Jest nim jednakże przede wszystkim jak chodzi o metody, a nie skutki.
 
Nowości Bergoglio wprowadza w małych dawkach, na wpół ukryte – jak miało to miejsce z przypisem nr. 351 adhortacji postsynodalnej "Amoris laetizia". Zapytany o niego – podczas jednej ze swych słynnych konferencji prasowych na pokładzie samolotu – wyznał prostodusznie, że w ogóle go nie pamięta.
 
nota 351:
«In certi casi, potrebbe essere anche l’aiuto dei Sacramenti. Per questo, «ai sacerdoti ricordo che il confessionale non dev’essere una sala di tortura bensì il luogo della misericordia del Signore» (Esort. ap. Evangelii gaudium [24 novembre 2013], 44:AAS 105 [2013], 1038). Ugualmente segnalo che l’Eucaristia «non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli» (ibid., 47: 1039)».
 
przypis 351:
«w pewnych przypadkach, pomocne mogą być także Sakramenty. Dlatego "przypominam księżom, że konfesjonał nie powinien być salą tortur ale polem działania miłosierdzia Bożego" (Esort. ap. Evangelii gaudium [24 listopad  2013], 44:AAS 105 [2013], 1038). W podobny sposób zauważam, że Eucharystia "nie jest nagrodą dla doskonałych, ale wielkodusznym remedium i pokarmem dla słabych" (ibid., 47: 1039)».
 
 
Amoris laetitia – trzy przypisy w wojnie interpretacji
Amoris Laetitia, tre note per la guerra delle interpretazioni
 
 
Wystarczyło jednakże kilka tych enigmatycznych zdań, by w Kościele rozgorzała bezprecedensowa wojna, podczas której walczą ze sobą całe episkopaty. Episkopat niemiecki chce nowości, zaś polski jest przeciwko nim.
 
Podobnie dzieje się na całym świecie – skonflikowane ze sobą są poszczególne diecezje i parafie, a gra toczy się nie tylko o to, czy dawać lub nie dawać komunię rozwiedzionym i w ponownych związkach, ale o kwestię nierozerwalności małżeństwa i zgody na rozwód również w Kościele Katolickim, podobnie do tego, jak ma to miejsce u protestantów i prawosławnych.
 
Są ludzie, którzy robią alarm z powodu chaosu, jaki panuje w Kościele, ale Franciszek bynajmniej nie zabiera się za porządkowane spraw i pewny siebie kontynuuje jak do tej pory.
 
Nie raczy nawet mimochodem wziąć pod uwagę kardynałów przedstawiających "wątpliwości" - swoje a także wielu innych osób - na temat fundamentalnych kwestii doktryny, którą widzą zagrożoną i w związku z czym żądających wyjaśnień. Bergoglio pozwala by krążyły najrozmaitsze interpretacje, tak po stronie konserwatystów jak i skrajnych progresistów – nigdy nie potępiając wyraźnie żadnej z nich.
 
Według słów pochodzących ze swej homilii sprzed kilku dni – dla Bergoglio ważne jest by "posiać tak, by żywioł siły sam się ujawnił" i by "mieszać zaczyn, aby wzrastał w siłę".
 
Dodał także:
 
"A jeżeli pobrudzę sobie ręcę, to należy podziękować za to Bogu. Biada tym, którzy głoszą kazania z nadzieją nie pobrudzenia sobie rąk. Oni są strażnikami muzeów"
 
Blaise Pascal – filozof i człowiek wierzący – którego Franciszek chce beatyfikować – niezwykle ostro wyrażał sie o jezuitach swych czasów, którzy rzucali w wir walki ich ekstremalnie aroganckie opinie, po to by z czasem i stopniowo dojrzewały i stawały się poglądami ogółu.
 
A tym właśnie zajmuje się dziś pierwszy papież jezuita w historii Kościoła: uruchamia procesy, wewnątrz których zasiewa nowości, jakie według jego pragnień mają wcześniej czy później zwyciężyć. Robi to w najrozmaitszych sektorach, także jak chodzi o ocenę protestantyzmu.
 
W Argentynie, Bergoglio obrzucał obelgami Lutra i Calvina, ale będąc papieżem postępuje całkowicie przeciwnie i dla Lutra ma jedynie pochwały.
 
Na pytanie zadane mu podczas jego wizyty w kościele luterańskim, w Rzymie – czy katolicy i protestanci mogą razem przystępywać do komunii (pomimo, że ci pierwsi wierzą, że chleb i wino stają się prawdziwym ciałem i krwią Chrystusa, a drudzy – nie) Bergoglio najpierw powiedział "tak", później "nie", jeszcze później "nie wiem", a na koniec "róbcie jak chcecie" – zaprzeczając samemu sobie – a praktycznie rzecz biorąc pozwalając na wszystko.
 
"Płynność magisterium" to nowość jak chodzi o pontyfikat Franciszka. Bergoglio nie znosi, gdy ktoś ośmiela się przypisywać mu poglądy wyraźnie zdefiniowane, pozbawiając go w ten sposób cech właściwych innowatorom.
 
Kardynał Gerhard L. Müller – który jako prefekt Kongregacji Doktryny Wiary dopuścił się stwierdzenia, że "Amoris laetitia" nie ma w sobie nic nowego w porównaniu z Tradycją Kościoła – został obcesowo usunięty ze swego stanowiska.
 
Natomiast jak chodzi o kardynała Roberta Sarah – prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego, który chciał zarezerwować sobie pełną kontrolę tłumaczeń mszału łacińskiego na języki narodowe – Bergoglio upokorzył go publicznie,  zobowiązując go, by poinformował wszystkich biskupów o tym, że papież –  w sprawie tłumaczeń daje wolną rękę poszczególnym episkopatom.
 
Tak wykształca się embrion przyszłego Kościoła Katolickiego, który nie będzie już więcej monolitem, ale federacją – co jest następnym celem nieubłaganego kombinatora Bergoglio.
 
 
 
Policzek wymierzony kardynałowi Sarah przez Franciszka. Kulisy wydarzenia
Lo schiaffo di Francesco al cardinale Sarah. Il retroscena
 
List papieża do kardynała Sarah
La lettera del Papa al cardinale Sarah
 
 
***
 
Vittorio Messori krytykuje papieża : "Kościół-społeczeństwo płynne"
Vittorio Messori critica il Papa: "Chiesa società liquida"
 
 
 
Francesco Boezzi     5 listopad 2017      tłum. RAM
 
 
(...) Pisząc na łamach Il Timone na temat teorii "społeczeństwa płynnego" Zygmunta Baumana, Vittorio Messori włączył w zagadnienie również Kościół Katolicki i napisał:
 
«Człowiek wierzący jest głęboko zaniepokojony faktem, że także Kościół Katolicki – będący przykładem dwutysiącletniej stabilności – wydaje się być skłonnym do przeobrażenia się w "płynny"».
 
Messori precyzuje:
 
«Podczas zaskakującego wywiadu, południowoamerykański generał jezuitów Arturo Sosa 'upłynnił' nawet samą Ewangelię, ponieważ stwierdził, że słowa Chrystusa nie zostały nam przekazane na nagraniu – na taśmie czy na płycie – więc nie wiemy, co On naprawdę powiedział.
 
A następny jezuita, również z Południowej Ameryki – co więcej będący papieżem – powtórzył myśl, która stała się osią jego strategii zarządzania Kościołem i jego nauczania. Przytoczmy jego słowa:
 
"Należy przezwyciężyć katolicką skłonność do uniformizacji reguł oraz do zachowywania ich sztywności – jako że podczas osądzania i decydowania potrzebne jest każdorazowo podejście indywidualne"».
 
Krótko mówiąc, Messori zalicza papieża do grona osób odpowiedzialnych za to, że również w Kościele akceptuje się fakt, iż – cytując Baumana –– "zmiany" okazują się być "jedyną rzeczą stałą", a "niepewność" staje się "jedyną pewnością".
 
Jak pisarz podkreśla:
 
«Termin, jakiego papież Franciszek najczęściej używa to "rozeznanie", należący do dawnej tradycji Towarzystwa Jezusowego, które jednakże nie pozwalało sobie wcześniej na wolną interpretację – w zależności od sytuacji – także dogmatów doktryny».
 
 
Vittorio Messori (watykanista)
 
***
 
Bauman: "Papież? Szansa dla Kościoła i ludzkości"
Bauman: “Il Papa? Una chance per la Chiesa e per l'umanità”
 
 
 
 
Redakcja    29 październik 2013 
 
 
(...) Według Baumana: «Odrzucenie legalizmu i trafianie do serc ludzi, jakie widzimy u Bergoglio przypomina Jana XXIII.
 
Bergoglio wie jak zwrócić się do duchowości typowej dla naszych czasów. Wyznawcy "Boga osobistego" nie są szczególnie zainteresowani nakazami moralnymi, wydawanymi przez instytucje religijne, ale pragną odnaleźć sens we fragmentaryczności ich indywidualnych egzystencji». (...)  
 
 
***
 
Bergolio czyta Baumana, czyli "autorytet" na wakacje...
 
 
***
 
Galeria satyry:


 
 
  
 
Wybór tekstów, tłumaczenie i opracowanie: RAM

Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych artykułów (z podaniem nick'a autora tłumaczeń) jest dozwolone wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych.  

 

KOMENTARZE

 • @Autor
  W zasadzie to jedynie droga federalizacji mogłaby uratować wspólnotę nadając jej jednak ryt chrześcijański, a nie żydowski.
 • Dlatego Franciszek ma tak wysokie notowania na czerskiej.
  To zrozumiałe, że plemię bogobójców ciągle czeka i wypatruje nadejścia swojego moshiacha (Antychrysta). Ale my wszyscy widzimy jak już cały świat jest przygotowywany przez pachołków Antychrysta do powitania syna zatracenia. Ludzkość pogrążyła się już w takie bezbożne, plugawe namiętności, rozpustę, występność i zboczenia, że nigdy wcześniej coś takiego nie miało miejsca. A to oznacza, że tak głęboki duchowy upadek ludzi i odrzucenie przez nich Boga daje diabłu prawo do zawładnięcia nimi i zniewolenia ich. Ostrzega nas przed tym także Pismo Święte, i Tradycja Kościoła i Cerkwi, oraz Święci Ojcowie, i nasi pobożni starcy współcześnie żyjący. Panie, zmiłuj się nad nami! Rabin Nir Ben Artzi, znany izraelski czarownik kabalista, wygłosił w minioną niedzielę głośne oświadczenie, podając, że osoba moshiacha (Antychryst) zostanie ujawniona już w najkrótszym czasie, nawet uszczegóławiając przekaz konkretnymi detalami co do tego jak to rzeczone ujawnienie się odbędzie. Rabin szczegółowo wyjaśnił w jaki sposób przebiegnie to sławne i znakomite wydarzenie. „Święty i błogosławiony Stwórca przyjdzie do rabinów we śnie z widzeniem i ogłosi im kogo On wybrał Królem Moshiachem. On im wskaże go dokładnie„. To wyjątkowe, zesłane mu objawienie, rabin opatrzył znakomitymi szczegółami: „Wybranym rabinom zostanie ukazany żółty zwój pergaminowy, podobny do zwoju Tory, ale w nim będą znaki starożytnego pisma,wypisane w języku aramejskim i bezpośrednio wskazujące osobę Moshiacha. On będzie bezpośrednio wymieniony nie pozostawiając rabinom żadnych wątpliwości.
 • Franuś popiera takie ubogacenia, twierdzi, że tacy wnoszą swoją "kulturę" do jewropy.
  https://media.wplm.pl/pictures/825/upscale_True/path/2017/11/13/825/360/6c8646e0ac6a4ca7a6fbcc7c20f4f9b8.jpeg


  Uchodźca z Syrii zgwałcił kucyka w mini zoo w Berlinie. Na oczach dzieci. "Czegoś takiego u nas wcześniej nie było"......23-letni Syryjczyk zgwałcił kucyka w mini zoo w Görlitzer Park w Berlinie. Na oczach dzieci donosi dziennik „Berliner Morgenpost”. O sprawie gazeta dowiedziała się od opiekunki jednego z dzieci, które było świadkiem gwałtu. To co się wydarzyło było naprawdę traumatyzujące, szczególnie dla dzieci podkreśliła kobieta, która chce zachować anonimowość. Świadkowie zdarzenia sfotografowali sprawcę podczas gwałtu i powiadomili policję, która schwytała go kilka godzin później. Jak twierdzą pracownicy mini zoo mężczyzna przestał gwałcić kucyka, gdy zorientował się, że obserwują go dzieci, i uciekł. Otrzymał dożywotni zakaz wstępu do mini zoo. Jeśli tu wróci wezwiemy policję. Czegoś takiego u nas wcześniej nie było powiedziała pracownica mini zoo w rozmowie z „BM”. 23-letni Syryjczykowi grozi kara za wywołanie publicznego zgorszenia oraz złamanie ustawy o ochronie zwierząt. Maksymalna kara za pierwsze przestępstwo wynosi rok, a za drugie 3 lata więzienia, ale Syryjczyk prawdopodobnie otrzyma tylko grzywnę. Mini zoo w Görlitzer Park jest bardzo popularny wśród rodzin. Są tam dwa kucyki, dwa osiołki, pół tuzina owiec i kóz oraz kury, kaczki i króliki.

  Źródło.. morgenpost.de


  Ps... Padłem, leżę i kwiczę. To co w Niemczech nie maja normalnych kóz. Pamiętajcie! Biała Europa to rasizm, a ruchanie kucyków to europejskość! To Niemki już go nie satysfakcjonują? To ewidentna wina kucyka bo nie miał majtek i opaski na kopytku nein. "Są tam dwa kucyki, dwa osiołki, pół tuzina owiec i kóz oraz kury, kaczki i króliki." No to niedługo będą już 3 kucyki (chyba że gwałciciel kucyków był pedałem). TO SA WŁAŚNIE EUROPEJSKIE WARTOŚCI o które tak walczą lewacy, PO, N.! Jaka gospodyni(Merkel) tacy goście(gwałciciel kucyka). Dzięki Merkel i jej gościom Niemcy poznają nową kulturę i nowych ludzi. Multikulti całą gęba. jeszcze troszkę integracji i Niemcy też zajmą się kucykami. Tusk i PO z Nowoczesną też chcą ten zwyczaj obcowania ze zwierzętami przenieść do Polski? Kto może być następną ofiarą tego gwałciciela? Aż strach myśleć! Poznajcie go z Muchą może ją by też w locie ubogacił? Widocznie wziął "walenie konia" do serca i dosłownie :) W mini zoo wyryćkał kucyka. No kozę to bym zrozumiał ale MY Little Pony.To teraz muszą ukamienować kucyka za niemoralne kuszenie muzułmanina. Teraz dopadnie kozy, osły, kaczki i króliki umieścić go na stałe w zoo jako żywy okaz jaskiniowca albo przenieś do klatki z gorylami. Strach pomyśleć co zahaczyłby w normalnym, dużym zoo. Ubogacił kulturowo Niemcy. Szkoda że Merkel tamtędy nie przechodziła. Co na to prof. żyd Hartman? No i spełniło się wreszcie nieskrywane nawet marzenie niejakiego żyda Jana Hartmana o związkach międzygatunkowych, niestety jeszcze nie u nas, nad czym jak domniemywam żyd Jan Hartman mocno UBolewa. Zorganizować marsz kucyków z parasolkami! Słyszałem, że czarny marsz wykupił wszystkie bilety na pociąg do Berlina. Urządzą czarny protest w mini zoo oczekując na aktywnych ubogacicieli! A ha, zazdroszczą kucykowi. Taki wyrok to skandal ! Przecież on pozbawiony jest w ten sposób praw rodzicielskich, nie będzie mógł oglądać swojego POtomstwa. Panie Bodnar pisać skargę do Karlsrue.
 • Muszę sprostować fake o biskupie Stagliano
  .
  poszedł jak najbardziej na konferencję zorganizowaną przez masonów, ale powiedział im, że zanjdują się całkowicie POZA Kościołem...

  oto sprostowania:

  http://isoladipatmos.com/la-grande-chiesa-di-siracusa-e-la-piccola-massoneria-locale-storia-di-una-fake-news/

  http://www.marcotosatti.com/2017/11/13/chiesa-e-massoneria-mons-stagliano-i-massoni-non-sono-ne-vicini-ne-lontani-sono-fuori-della-chiesa-anche-se-preti-e-vescovi/

  https://www.maurizioblondet.it/straordinaria-lectio-magistralis-antonio-stagliano-vescovo-noto-al-convegno-promosso-dalla-loggia-massonica-del-grande-oriente-ditalia-siracusa/

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930