Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
400 postów 1044 komentarze

GEOPOLITICA & DINTORNI – Włoski punkt widzenia

RAM

Schizma w Watykanie i krucjata online

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"To jest rewolta świeckich przeciwko klerykalizmowi. Świadomość roli wiernych świeckich jest dziedzictwem, które zawdzięczamy Janowi Pawłowi II..."

 

Bergoglio: w wieku 42 lat konsultowałem się z psychoanalityczką żydowską (przez 6 miesięcy, raz w tygodniu)
Bergoglio: a 42 anni mi consultai con una psicanalista ebrea per sei mesi ogni settimana
 
 
www.radiospada.org   1 wrzesień 2017   tłum. RAM
 
 
 
Strona  www.radiospada.org  zamieszcza relację watykanisty Andrea Tornielli, napisaną dla gazety  La Stampa:
 
Ojciec Jorge Maria Bergoglio, w wieku 42 lat, przez 6 miesięcy, raz na tydzień spotykał się z psychoanalitykiem. Bergoglio sam ujawnia ten fakt w książce, która ukaże się wkrótce we Francji, i która zawiera przetłumaczony zapis 12 rozmów papieża z socjologiem Dominique Wolton'em (tytuł książki: “Politique et sociétéˮ, wydawnictwo: L’Observatoire).
 
Oto niektóre fragmenty (wypowiedzi Bergoglio) , przedstawione przez  Le Figaro Magazine:
 
 
Europa jest zablokowana
 
«Nie widzę już więcej takich ludzi jak Schumann czy Adenauer...  Europa dziś boi się. Zamyka się, zamyka, zamyka...
 
Europa ma za sobą bardzo ważną historię integracji kulturowej, wielokulturowej  – tak, jak Pan mówi. Longobardowie, nasi dzisiejsi Longobardowie to barbarzyńcy, którzy przybyli tu bardzo dawno temu...  A potem wszystko się stapia i mamy naszą kulturę.
 
Ale jaka jest kultura europejska? Jak mógłbym zdefiniować dziś kulturę europejską?
 
Posiadamy istotne korzenie chrześcijańskie, to prawda. Ale to nie wystarcza by ją zdefiniować. Mamy do dyspozycji wszystkie nasze zdolności – zdolności integracji, przyjmowania innych.
 
Do kultury zalicza sie także język.  W naszym języku, w hiszpańskim – 40 % słów jest arabskich. Dlaczego? Ponieważ Arabowie byli tam przez 7 stuleci. I pozostawili po sobie ślad...
 
Sądzę, że Europa ma korzenie chrześcijańskie, ale nie są one jedynymi. Istnieją także inne korzenie, których nie można się zapierać.
 
Tak, czy owak, myślę, że niezacytowanie "korzeni chrześcijańskich" w dokumencie UE o pierwszej Konstytucji było błędem, popełnionym także przez rządy. Pominięcie rzeczywistości było błędem.  Co nie oznacza, że Europa musi być w całości chrześcijańska. Ale jest to dziedzictwem, dziedzictwem kulturowym, które dostaliśmy».
 
 
Kościół ludu Bożego
 
«Istnieją błędy ludzi kierujących Kościołem, którym brakuje inteligencji i pozwalają by nimi manewrowano. Ale Kościół to nie biskupi, czy papieże lub księża. Kościół jest ludem. II Sobór Watykański powiedział: "Lud Boży, wzięty jako całość nie myli się".
 
Jeżeli chcesz poznać Kościół wybierz się do jakiegoś małego ośrodka, w którym żyje się życiem Kościoła. Idźcie do szpitali, gdzie jest tak wielu chrześcijan, którzy przychodzą tam by pomóc (świeccy, siostry zakonne)... Jedź do Afryki, gdzie jest tylu misjonarzy. Konsumują tam swe życie. I dokonują prawdziwych rewolucji. Idą tam nie po to by nawracać – to w innych czasach mówiło się o nawracaniu – idą po to by służyć».
 
 
Nacisk  na moralność "poniżej pasa"
 
«A my, katolicy –  jak my uczymy moralności?  Nie można nauczać jej przy pomocy prawideł w rodzaju: "Tego ci nie wolno, a to musisz, wolno ci, nie wolno ci, możesz, nie możesz".
 
Moralność to wynik spotkania  z Jezusem Chrystusem. Dla nas katolików jest ona skutkiem wiary. Natomiast dla innych jest ona rezultatem spotkania z ideałem, lub z spotkania z Bogiem, lub z samym sobą, ale (wtedy) z najlepszą częścią siebie samego. Moralność jest zawsze konsekwencją... Istnieje wielkie niebezpieczeństwo dla kaznodziejów, że popadną w przeciętność. Odnosi się to do potępiania moralności jedynie – proszę o wybaczenie w związku z terminem – "poniżej pasa". Bez zwracania uwagi  na inne grzechy, takie jak nienawiść, zazdrość, próżność, zabójstwo, zabieranie życia itd. (...)»
 
 
Amoris laetitia i nieugiętość
 
«Mamy zawsze do czynienia z pokusą ujednolicenia reguł... Proszę dla przykładu wziąć adhortację apostolską Amoris laetita. Kiedy mówię o rodzinach znajdujących się w trudnościach, stwierdzam:  "Powinniśmy przyjąć, towarzyszyć, rozeznać się, integrować... " a później każdy dojrzy otwarte drzwi.
 
To, co faktycznie ma miejsce, to to, że ludzie słyszą kiedy inni mówią: "Nie wolno im przyjmować komunii", "Nie wolno" – to tam właśnie znajduje się pokusa Kościoła. A ja oświadczam: nie, nie i jeszcze raz nie! To ten sam rodzaj zakazu, jaki odnajdujemy w dramacie Jezusa zmagającego się z faryzeuszami. To jest to samo! Wielcy Kościoła to ci, którzy posiadają wizję przekraczającą tego rodzaju horyzont, to ci, którzy rozumieją: misjonarze».
 
 
«Aborcja pozostaje grzechem ciężkim»
 
Danie wszystkim księżom możliwości rozgrzeszania z grzechu aborcji «nie oznacza jego banalizacji.  (...) Ale kiedy mamy do czynienia z grzechem, rzeczą konieczną jest ułatwienie otrzymania przebaczenia».
 
 
«Małżeństwo istnieje między mężczyzną i kobietą»
 
 «Małżeństwo pomiędzy osobami tej samej płci? "Małżeństwo" to słowo historyczne. Zawsze w dziejach ludzkości i nie tylko w Kościele dotyczyło mężczyzny i kobiety... Nie można tego zmieniać. (...) Nazwijmy je "związkami partnerskimi"». (...)
 
 
 
"Politique et société" – Pape François et Dominique Wolton
 
 
***
 
Ksenofobiczne i rasistowskie tendencje, widoczne w Europie martwią papieża Franciszka
Papa Francesco preoccupato per xenofobia e derive razziste in Europa
 
 
Franca Giansoldati    22 wrzesień 2017     tłum. RAM
 
 
Tym razem – by uniknąć polemik – papież Franciszek nie prosił o ius soli, chociaż  potwierdził konieczność konstruowania bezpiecznych kanałów przepływu migrantów do Europy.
 
Określił sytuację jako delikatną i nie ukrył swych obaw na widok (jak to określił) sygnałów "nietolerancji, dyskryminacji i ksenofobii", jakie "pojawiły się w różnych miastach europejskich".
 
Powiedział, że strach przed cudzoziemcami powoduje, że nawet wspólnoty katolickie zamykają się. Są to "reakcje obrony i odrzucenia", chociaż papież wyjaśnił, że nie podziela tegoż "nieokreślonego bliżej obowiązku moralnego zachowania tożsamości chrześcijańskiej".
 
Dziś rano Bergoglio przyjął w Watykanie dyrektorów europejskiego duszpasterstwa migrantów – mówiono o tym, czego oczekuje się od Kościoła.
 
Okazało się, że przede wszystkim otwarcia.

Bergoglio stwierdził:
 
"Kościół rozprzestrzenił się na wszystkie kontynenty dzięki migracji misjonarzy, którzy przekonani byli o uniwersalności odkupieńczego przesłania Chrystusa. W historii Kościoła nie brakowało pokus ekskluzywizmu i kulturowego okopywania się, ale Duch Święty pomagał nam zawsze w ich przezwyciężaniu".(...)
 
 
***
 
Sprzeciw wobec Franciszka: świętością jest rodzina a nie papież
La «resistenza» a Francesco: la famiglia è sacra, il Papa no
 
 
Stefano Filippi     24 wrzesień 2017     tłum. RAM
 
 
Miesiąc po miesiącu "dossier" przeciwko papieżowi Franciszkowi wzbogaca się o coraz to nowe akta. Najobszerniejszymi są te dotyczące rodziny i komunii dla rozwiedzinych, będące terenem, na którym – używając słów Jana Pawła II, wypowiedzianych w roku 1997 – "toczy się najważniejsza walka o godność człowieka".
 
Ale w jednej z części świata katolickiego, nie tylko włoskiego (Europa Wschodnia, Afryka, USA), zaniepokojenie dosięga także innych kwestii. Dotyczy ono liturgii, tj. sposobu celebrowania mszy, sakramentów oraz modlitw i śpiewów.  Chodzi także to, że obrona życia przeszła na drugi plan, ustępując miejsca naciskowi na takie kwestie jak przyjmowanie migrantów i ekologia.
 
Doszło do zerwania ciągłości z magisterium poprzednich papieży. Nastąpił rozłam pomiędzy doktryną i duszpasterstwem, czyli pomiędzy regułami i ich zastosowaniem. Niepokoi także stosunek papieża do kurii watykańskiej i powiązania z polityką.
 
Podkreślić należy, że nie można tu mówić o pojedynczych problemach – tzn., że coś jest w porządku, a coś innego - nie. Jak stwierdził Riccardo Cascioli, dyrektor katolickiej strony internetowej "Nowa Bussola Quotidiana":  "Obecnie mamy do czynienia z kwestią wierności Kościoła Chrystusowi". Ni mniej ni więcej.

Na coraz to większej ilości stron internetowych należących do katolików – tradycjonalistów rozbrzmiewa wezwanie do broni, w ramach "nowej krucjaty", chcianej przez samego Pana Boga. Niewierni jednak nie znajdują się już więcej w Jerozolimie, ale w Rzymie.
 
Pisze się, że papież, chcący obalenia murów i budowania mostów, w rzeczywistości sam wznosi bariery i kopie fosy. Na początku pontyfikatu w kręgach tych sadzono, że odmienność Franciszka w stosunku do Jana Pawła II czy Benedykta XVI wynika z biografii, charakteru i kontekstu kulturowego.
 
Dziś natomiast środowiska antybergogliańskie mówią, że realizuje się jak najprawdziwsza zdrada samego Chrystusa. Jest to sprzeniewierzenie kompleksowe, bynajmniej nie ograniczone do jakiegoś szczegółu.
 
Jak mówi dalej Cascioli: "Część Kościoła wierzy, że II Sobór Watykański zrodził nowy kościół. To, co było wcześniej zostało odcięte; to, co do niedawna było potwierdzone jest zaprzeczane; nowa rzeczywistość jest budowana w relacji ze światem a nie na bazie wierności dwutysięcznej historii. Również wysiłek poprzedników Bergoglio, mający na celu reformę z zachowaniem ciągłości został zniszczony. Po Soborze rozwinęło się równolegle magisterium alternatywne w stosunku do nauczań papieskich. W przeszłości było ono mniejszościowe – obecnie doszło do władzy".
 
Front, jaki co tylko się otwarł dotyczy liturgii. Papież Franciszek ogłosił niedawno, że Stolica Apostolska nie będzie sprawdzać przekładów tekstów liturgicznych, dokonywanych przez poszczególne episkopaty, ale jedynie zaakceptuje je lub nie. (...)
 
Marco Tosatti, watykanista stwierdza:  "Jest to szaleństwo. Mszał po angielsku będzi inny na Alasce, inny w Australii i jeszcze inny w Kenii. Ten sam język, ta sama msza, jednakże każda konferencja episkopatu będzie mogła dokonać własnego przekładu, podczas gdy Watykan ograniczy się tylko do położenia pieczęci. Jeżeli Kościół jest katolicki i powszechny – powinien mieć wszędzie taką samą mszę. Wydaje mi się, że jest to szokująca oczywistość".
 
Lista zarzutów przeciwko Bergoglio jest bez końca. Miałby on także wątpić w wartość samej Eucharystii, tj. w rzeczywistą obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina.
 
Kryzys dotyczy ponadto obrony życia – a rozpoczął się w momencie, w którym Franciszek włożył do lamusa tzw. "wartości niezbywalne". W wywiadzie dla Corriere della Sera  papież stwierdził, że "wartości są wartościami i to wystarczy",  co wydaje się być porzuceniem nauczania Ratzingera, który ukuł powyższe sformułowanie gdy kierował Kongregacją ds. Doktryny Wiary. (...)
 
Twierdzi się, że Bergoglio mówi wyłącznie o migrantach –  natomiast nigdy o walce z aborcją, eutanazją czy zapłodnieniem in vitro. (...)
 
Szokuje również fakt, iż Franciszek podczas konferencji prasowych w samolocie mówi do dziennikarzy, co mu ślina na język przyniesie; że nie znosi teologów – za to chętnie udziela lekcji na temat zmian klimatycznych; że oddziela doktrynę Kościoła od nauczania duszpasterskiego, co owocuje zamurowaniem w dalekiej przeszłości reguł katolicyzmu.
 
Sprzeciw budzi także poparcie jakiego Watykan udziela rządowi Gentiloni'ego w sprawie imigrantów. (...)
 
Gazety, strony i blogi internetowe ostro krytykują decyzje Franciszka, reformy, które pozostały jedynie na papierze, wybór osób na stanowiska oraz chęć zastąpienia kurii rzymskiej "magicznym kręgiem" posłusznych papieżowi doradców.
 
Mówi się, że prefekci kongregacji watykańskich są marionetkami, zobowiazanymi do ratyfikowania nakazów, jakie napływają z Domu Św. Marty. Ludzie gorszą się faktem, iż papież potępia biskupów robiących kariery, księży z podwojnym życiem i wiernych –  chorych na "duchową wersję choroby Alzheimera", po czym wychwala komunistów i zażartych wrogów Kościoła, takich jak Marco Pannella, Emma Bonino i Eugenio Scalfari.
 
Dominująca część buntu przeciwko Bergoglio odbywa się w Internecie. Intelektualiści i dzienikarze twierdzą, ze wzrasta gwałtownie ilość wejść, odsłon i komentarzy na blogach. Wątpliwości i zaskoczenie wyrażane są tonem i epitetami, które do niedawna uważane byłyby za nie na miejscu – jako że zawarte są w wypowiedziach synów i córek Kościoła.
 
Można zapytać, czy to też jest "populizm"?
 
Marco Tosatti odpowiada:  "Nie, to jest rewolta świeckich przeciwko klerykalizmowi. Podczas tej bitwy, na pierwszej linii znajdują się ci, którzy nie noszą sutanny i nie odwiedzają kurii. Świadomość roli wiernych świeckich jest dziedzictwem, które zawdzięczamy Janowi Pawłowi II. Wielu z nich – zaczynając od intelektualistów wypędzonych z uniwersytetów – płaci osobistą cenę (np. profesor Josef Seifert)".
 
Natomiast w kurii rzymskiej oburzenie powoduje sukcesja po kardynale Carlo Caffarra – jednym z 4 autorów "dubia". Podczas rutynowej konsultacji, biskupi regionu Emilia Romagna zaproponowali na jego zastępcę mons. Francesco Cavinę, biskupa diecezji Carpi, ex pracownika watykańskiego Sekretariatu Stanu, który jednakże (w przeszłości) podczas spotkania za zamkniętymi drzwiami w Watykanie otwarcie skrytykował Franciszka w jego obecności.
 
6 miesięcy po tym zajściu, do Bolonii (jako arcybiskup metropolita) przyjechał mons. Matteo Zuppi, rzymianin, asystent kościelny Wspólnoty św. Idziego. (cdn.)
 
***
 
"Klucze i Królestwo", albo think tank lobbystów watykańskich.
 
Wybór tekstów, tłumaczenie i opracowanie: RAM
Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych artykułów (z podaniem nick'a autora tłumaczeń) jest dozwolone wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych. 

  

KOMENTARZE

 • Autor, witaj;
  Wróciłeś, a już chciałem szukać Twoich notek gdzieś w internecie..

  Pzdr
 • @roux 18:56:37
  -
  oj kocurze, kocurze... ;)))...
 • świetny montaż!
  -
  a czyj to pomysł?
 • @roux 18:56:37
  witaj,
  banujesz na swoim blogu niekorzystne informacje na temat św jehowy!
  dowiodłeś swego zadania.
  pozdrawiam.
 • @laluś 09:40:28
  Również pozdrawiam
 • RAM przetłumaczył także:
  -
  "Walter Kasper"
  http://www.ksiegarnia.antyk.org.pl/p,walter-kasper,6751.html


  "Uwagi krytyczne o Vaticanum II" - Część 2
  http://www.ksiegarnia.antyk.org.pl/p,uwagi-krytyczne-o-vaticanum-ii-czesc-2,6825.html

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728