Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Fotowoltaika Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
492 posty 1282 komentarze

GEOPOLITICA & DINTORNI – Włoski punkt widzenia

RAM

Broń masowej migracji, czyli wojna hybrydowa z Europą

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Dziś wiemy już, że najstraszliwsza wojna może być prowadzona wyłącznie w imię pokoju; najbardziej zatrważające zniewolenie – jedynie w imię demokracji a najbardziej podłe okrucieństwo – w imię humanitaryzmu..."

 

W sprawie migrantów potrzebna jest zmiana paradygmatu
MIGRANTI: OCCORRE UN CAMBIO DI PARADIGMA
 
  
  
 
Maurizio Blondet    4 lipiec 2017     tłum. RAM
 
 
Oczywiście – co było do przewidzenia – Hiszpania i Francja zamykają swe porty dla afrykańskich "migrantów" (jedynie my Włosi przyjmujemy ich bez ograniczeń).
 
Makron stwierdził także, iż 80 % tzw. "migrantów" to osoby przemieszczające się z powodów ekonomicznych (co jest prawdą) – których w Europie nie powinno się przyjmować, a wręcz odsyłać tam, skąd przybyli.
 
Pomimo tego – mówi się nam, że ratownictwo na morzu jest absolutną powinnością – więc Włochom nie wolno się od tego uchylać. Mówi się, że "prosi o to", a nawet "nakazuje" – "Europa".
 
Do tego błędnego koła szczyptę siarczystej głupoty dokłada również (premier) Gentiloni, który nie wnosi pretensji do Hiszpanii, Francji czy Niemiec, ale czepia się Polski i Węgier – nieakceptujących limitów przydziału czarnych i muzułmanów (obcych ich kulturom), które to kraje dobrze wiedząc o tym, co dzieje się w Niemczech i w Szwecji. Gentiloni żąda by Warszawa i Budapeszt zostały ukarane przez UE ogromnymi karami. W międzyczasie Austria wysyła wojsko na przejście graniczne w Brennero by odepchnąć stamtąd "migrantów".
 
Kiedy fakty są tak absurdalnie zagmatwane, oznacza to, że w odniesieniu do migrantów używa się błędnego paradygmatu i że koniecznie potrzebna jest jego zmiana. Nowy paradygmat jest zresztą w zasięgu ręki, ale problem polega na tym, że nie chce się go widzieć.
 
Zjawisko afrykańskich mas ludzkich tłoczących się na pontonach nie jest w ogóle spontaniczne, jako że istnieją podmioty finansowe, które wspierają je – działając w zmowie z przestępczością zorganizowaną.
 
Mamy do czynienia z działaniami państw obcych oraz tzw. "humanitarnych" organizacji pozarządowych (NGOs), płacących miliony euro za wynajmowane statki wraz z załogami (złożonymi z równie opłacanych "ochotników"), które wyłaczają transpondery po to by nie można było ich zidentyfikować, itd.
 
Czas najwyższy by tęże nieustającą i rosnącą falę nazwać po imieniu: to są po prostu działania wojenne.
 
 

Zrozumieć czym jest wojna hybrydowa

 
Jest to jedyna wojna, jaką od roku 2001 prowadzą USA i ich kamerdynerzy, na którą składają się działania przy użyciu konwencjonalnych sił zbrojnych, taktyk nieregularnych, formacji nielegalnych, aktów terrorystycznych, przemocy nieselektywnej i działań kryminalnych czy akcji tajnych typu false flag.
 
W trakcie obecnej wojny terroryzm islamski służy celom Izraela.
 
Rzeczywistym nieprzyjacielem jest twój oficjalny sojusznik. Międzynarodowe mass-media są narzędziem propagandy, fałszerstwa i osłony.
 
Wymuszone migracje zostały już wcześniej określone jako "broń masowej migracji" i wykorzystane bez jakichkolwiek skrupułów – często właśnie w tym celu by wzbudzić w was emocje natury "humanitarnej", które służą do usprawiedliwienia w waszych oczach następnej "akcji humanitarnej", czyli destabilizacji kolejnych państw, po to by stworzyć z ich narodów masy ludzi wysiedlonych, uciekających i zdesperowanych.
 
 
Hybrid warfare
 
 
"Dziś wiemy już, że najstraszliwsza wojna może być prowadzona wyłącznie w imię pokoju; najbardziej zatrważające zniewolenie – jedynie w imię demokracji a najbardziej podłe okrucieństwo – w imię humanitaryzmu" – są to konkluzje do jakich Carl Schmitt doszedł 80 lat temu. Czy jesteśmy w stanie pojąć to w obecnej chwili?
 
 
Carl Schmitt
 
 
Gdy zdecydujemy się na zmianę paradygmatu, tj. uznamy, że mamy do czynienia z wojną, a nie migracją o charakterze pokojowym – wnioski staną się bardziej oczywiste.
 
W tego rodzaju kontekście nie istnieje już więcej obowiązek ratowania na morzu, ale wprost przeciwnie powinno się zatapiać statki wroga, ponieważ tym właśnie są gigantyczne pontony produkowane w taki sposób by celowo były niezdatne do żeglugi – każdy z nich napełniony przez kryminalistów 500 naiwnymi, którzy zapłacili 3 – 5 000 euro, by w niewielkiej odległości od libijskiego wybrzeża dzwonić (za pomocą kosztownego telefonu satelitarnego, którego cena wliczona jest  w opłatę) po pomoc i czekać aż nadpłyną "ratownicy" opłaceni przez Sorosa oraz globaliści niemieccy po uprzednim wyłączeniu transpondera i wysłaniu sygnałów świetlnych (w nocy) w kierunku zbrodniarzy i ich dochodowych ofiar.
 
 

"Ratujemy tysiące istnień ludzkich"  

 
Przeciwstawmy się także oskarżeniu, że zatapianie spowodowałoby śmierć setek Afrykańczyków. Zechciejmy pojąć, że nasza interwencja militarna przeciwstawiająca sie wojnie hybrydowej uratowałaby wiele setek istnień ludzkich.
 
Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że niezliczona ilość Afrykańczyków znalazła śmierć podczas przeprawy przez morze dzięki naszej miłosiernej gościnności?
 
Szacuje się, że na przestrzeni ostatnich 15 lat zatonęło na Morzu Śródziemnym 30 000 osób, a liczba ofiar rośnie dalej w sposób wykładniczy. Jedynie w roku 2016 utopiło się albo zostało zabite przez przemytników lub też uduszone w ładowniach – 4733 osób. W pierwszych 2 miesiącach roku 2017 – 483 osoby.
 
To właśnie nasze "miłosierdzie" ich zabiło – nasze "dobre serce".
 
Zatopienie kilku takich pontonów – produkowanych zresztą celowo by tonęły – stałoby się właściwym bodźcem ukierunkowanym na wstrzymanie przyszłych fal inwazji.
 
Przyczyniłoby się do zablokowania gigantycznego businessu kryminalistów, którzy zarabiają na nim miliardy i wystarczyłoby do zniechęcenia następnych setek osób do wyruszenia na morze i powierzenia swego życia w ręce przestępców – tym bardziej wiedząc, że nie zostaną oni we Włoszech ani przyjęci ani nakarmieni ale ostrzelani. W Afryce rozeszłby się informacja, że zabawa skończyła się i że nie warto rozpoczynać podróży, pozwolić się gwałcić, szantażować i dręczyć.
 
 
Nie ma też żadnej wartości kontrargument, iż byłoby rzeczą straszną strzelanie i zatapianie łodzi i pontonów, na których znajdują się cywile, kobiety, dzieci, czy tzw. "małoletni bez opieki" (czyli pełnoletni udający nastolatków) –  jako że któż to podczas trwających obecnie wojen hybrydowych bierze pod uwagę życie cywilów?
 
 
Czy Izrael nie bombarduje okresowo bezbronnych Palestyńczyków, oblężonych w strefie Gazy – używając ponadto do tego celu bomb fosforowych?
 
I czy co drugi dzień nie zabija Bogu ducha winnych palestyńskich rybaków, którzy zarzucają sieci w odległości większej niż ustalone przez Izrael 7 mil morskich?  Nie zdarza się jednak by nasze dzienniki telewizyjne protestowały.
 
A czy lotnictwo USA – kiedy udaje, że wyzwala Mossul od terrorystów ISIS własnej produkcji, przez USA wyszkolonych i uzbrojonych – nie zabija cywili?
 
Dziś 100 osób, jutro 200 – Amerykanie nazywają tego rodzaju zajścia –  "konsekwencjami ubocznymi", a ISIS na dodatek używa cywilów jako żywych tarcz.
 
A my –  na co czekamy? Wykorzystajmy zasoby taktyczne i etyczne, których dostarczają nam Jedyna Demokracja Bliskowschodnia i Superpotęga Moralna!
 
Oczywiście ci, którzy przeżyją nasze ostrzeliwania powinni być przez marynarkę wzięci na pokład jej jednostek.
 
Ale tych, którzy nie posiadają prawa do azylu należałoby traktować jako jeńców wojennych. Albo właściwiej – należałoby wprowadzić u nas w życie jeszcze jedną "genialną" amerykańską innowację prawną – tj. kategorię "enemy combatants" .
 
"Enemy combatants" – nieposiadający  statusu jeńców wojennych jak przewiduje to konwencja genewska – mogą być więzieni przez całe życie w łagrach takich jak Guantanamo czy Abu Ghraib bez jakiegokolwiek oskarżenia.
 
Koncepcji jak powyżej nie należy sprzeciwiać się, twierdząc, że migranci nie walczą przeciwko nam, ponieważ wysokie amerykańskie magisterium etyczne i prawne i tym razem wspomaga nas rozszerzając kategorię, o której było powyżej na wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób wsparli talibów i Al Qaedę. A czyż migranci nie spełniają roli statystów w projektach Sorosa i NGOs jak chodzi o wymianę etniczną w Europie?
 
Ze względu na całkowity brak możliwości wyżywienia – miliony żołnierzy niemieckich – którzy poddali się i którym zgodnie z wymaganiami konwencji genewskiej przysługiwał status jeńców wojennych – zostało w roku 1945 zakwalifikowane przez generała Eisenhower'a (wraz z dowódcami brytyjskimi)  do zupełnie nowej kategorii celowo do tego celu wymyślonej, tj. do Surrendered Enemy Personnel (SEP), nieprzewidującej dla nich wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z konwencją. W ten sposób Eisenhower bez wyrzutów sumienia – pozostawiając wyżej wymienione osoby pod gołym niebem i bez jedzenia – (na 11 milionów jeńców) spowodował śmierć około 800 000. 
 
 
Surrendered Enemy Personnel (SEP)
 
 

Należy pomóc im w ich domach

 
Powiem nawet więcej: Zatapiając w sposób zdecydowany kilka łodzi i pontonów i tym samym blokując efekt broni masowej migracji w stosunku do Europy – można byłoby tym samym pomóc Afrykańczykom w ich domu.
 
Pierwszym bowiem środkiem pomocy Afryce – zanim jeszcze pojedzie się tam by zainwestować kapitały – jest zatrzymanie odpływu kapitałów, które są tam już dziś obecne, a także odpływu olbrzymich rezerw ludzkich, jakie migranci (którym źle się doradza) – realizują w stosunku do własnych krajów i ich gospodarek narodowych.
 
Każdy z migrantów wydaje na podróż do Europy od 2 000 do 5 000 dolarów, często zapożyczając się. Jedynie 30 000 osób, które znalazło śmierć w Morzu Śródziemnym wydało 90 milionów euro. Są to pieniądze zabrane Afryce, które nie posłużyły do niczego innego, jak tylko do wzbogacenia przestępców – przemytników ludzi.
 
 
Oczywiście po zmianie paradygmatu (co oznacza widzenie obecnej sytuacji w Europie jako wojny) – regulamin wojenny powinien być zastosowany także w odniesieniu do NGOs i statków przez nie wynajmowanych. Natychmiast po ich zawinięciu do portów należy traktować je jako zdobycze wojenne, a ich załogi powinny zostać zaklasyfikowane jako  enemy combatant   i zamknięte w specjalnych obozach – przy czym w przypadku członka załogi Europejczyka czy Włocha – powinien być on potraktowany jako sabotażysta i zdrajca oraz postawiony przed sądem wojennym.
 
Jak to obserwujemy – wojny hybrydowej nie wypowiada się – ale realizuje się ją przy pomocy terrorystów i najemników.
 
Również wojny przeciwstawiającej się wojnie hybrydowej nie należy ogłaszać z dachów domów. Jeżeli wróg używa skutecznie klanów kryminalnych – użyjmy i my naszej znanej na całym świecie Mafii, Ndranghety, czy Camorry.
 
Również w tym zakresie nie zrobilibyśmy nic innego jak pójście w ślad za naszym amerykańskim sojusznikiem, dla którego Cosa Nostra (mafia sycylijska) stała się narzędziem ułatwiającym zajęcie Sycylii, i którą nam po wojnie pozostawił.
 
Powiecie być może, że są to marzenia, że rząd włoski nigdy nie zmieni paradygmatu. Ja natomiast byłbym innego zdania.
 
Jedynie kilka miesięcy temu krytykowanie NGOs było rzeczą tabù.
 
Tylko za stwierdzenie, że "wyładunki migrantów we Włoszech są sterowane" i że NGOs działają we współpracy z przemytnikami libijskimi, a także iż ich finansowanie jest mało jawne – prokurator Carmelo Zuccaro został praktycznie rzecz biorąc postawiony przed sądem Najwyższej Rady Sądowniczej, a także wezwany na posiedzenie Senatu w celu wyjaśnienia swych oskarżeń. Za to samo lewackie mass-media opluły Matteo Salvini'ego z Ligii Północnej i Luigi Di Maio z Ruchu 5 Gwiazd.
 
Dopóki mogły – mass-media ukrywały bardzo podejrzane poczynania NGOs – mające znamiona piractwa międzynarodowego, tj. wyłączanie transponderów.
 
Soros pojawił się w Rzymie u premiera Gentiloni by zablokować dochodzenia.
 
Dziś jednak lewacki i postępacki rząd włoski zażądał od "Europy" –  "sztywnych reguł dla NGOs", z pogróżką, że dla łamiących je porty włoskie będą zamknięte. Oczywiście pogróżka okazała się daremna ponieważ rząd żadnej odpowiedzi nie dostał – ani od "Europy", ani od "przyjaciół i sojuszników" – jak to zresztą do tej pory bywało.
 
Jednakże z całości widać, że z właściwym sobie opóźnieniem również "oświecone" lewactwo z obecnej sytuacji pewne wnioski zaczyna wyciągać... (...)
 
 
***

O tym jak powiązane z NATO think–tanks sterują polityką imigracyjną Unii Europejskiej
 
 
Katastrofy lotnicze – potworny język wojny hybrydowej
 
Oto jak UE dba o pontony dla przemytników "uchodźców"
 
 
Wybór tekstów, tłumaczenie i opracowanie: RAM
Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych artykułów (z podaniem nick'a autora tłumaczeń) jest dozwolone wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych. 
 

  

KOMENTARZE

 • Broń masowej migracji, czyli wojna hybrydowa z Europą
  .
  Postęp techniki pozwala na nowoczesne wojny.

  Bez edukacji, ludzie są zaskoczeni jak za Kolumba.
 • @
  Te 2 - 5 tys dolarów to raczej KREDYT, a nie pieniądze tych murzynów.
 • KOLEKCJA WIOSNA - LATO 2018:
  https://i0.wp.com/www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2017/07/collezione.jpg?w=958
 • KOLEKCJA WIOSNA - LATO 2018:
  .
  https://i2.wp.com/www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2017/07/collez.jpg?resize=240%2C300
 • @KOSSOBOR 11:59:20
  "Te 2 - 5 tys dolarów to raczej KREDYT, a nie pieniądze tych murzynów."
  Nie koniecznie.
  "W czerwcu 2012 roku ogłoszono, że zostałam „szefem projektu w planowaniu sztabu NOWA EUROPA” i od tego czasu moje zdrowie bardzo się pogorszyło. W 2012 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych w sposób tajny ogłosiła o wykorzystaniu broni migracyjnej przeciwko Europie w 2015 roku. Poprzez ONZ, Bank Światowy i UE ustalono pięć ośrodków rekrutacyjnych w Afryce, a także jeszcze dziesięć ośrodków na Bliskim Wschodzie.

  Każdy, kto spełniał kryteria, otrzymywał smartfon i 2500 euro w gotówce, a następnie był włączany do uprzednio określonych „dróg uchodźców”, służby niemieckie zostały o tym poinformowane i uczestniczyły w koordynacji. Oficjalnie rozpoczęło się to w 2015 roku, ale nieoficjalnie to wszystko zaczęło się w 2013 roku, najpierw w mniejszych ilościach i dopiero w 2015 roku po „WŁĄCZENIU OPERACJI SYRIA” projekt ruszył pełną mocą.

  Odpowiedni idealny kandydat powinien mieć 20-30 lat, zdolność do płodzenia dzieci (było to testowane!), mieć maksymalny iloraz inteligencji maksimum 90 IQ, jak najmniej wykształcony (bardzo agresywny i łatwo wpadającym w taki stan), być wahabistą lub salafitą i całkowicie pogardzającym Chrześcijan."
  https://gloria.tv/article/cwQ8z8RPcxJ13N6nh14eefNQY
 • @kula Lis 67 09:34:34
  .
  ja o tym wszystkim pisałem, więc niepotrzebnie się Pan tu produkuje, utrzymując, że są to Pańskie spostrzeżenia!

  odnośnie Pella, dopóki nie ma na nic dowodów, nie należy pisać bzdur!

  niech Pan da sobie na wstrzymanie!
 • Przykłady do tematu
  .
  i szczegóły, patrz choćby

  - https://marucha.wordpress.com/2017/07/06/bron-masowej-migracji-czyli-wojna-hybrydowa-z-europa/#comment-687329

  @ rysio 06.07.2017 21:25:04

  Timing operacji by się zgadzał, ale planowanie odbyło się wiele lat wcześniej, także napad na Libię, miał przygotować przyczółki do przerzutu, chodzi w końcu o podbój Europy wg. planu Kalegiego.

  - http://balder.org/coudenpo
 • @RAM 09:59:11 no to masz co nie pisałeś.
  http://niezalezna.pl/uploads/imagecache/300s/still2017/1497203825162508100374.jpg

  Co na to filokozojebiec Białas i ta jego "ekspert" od wszystkiego czyli od niczego z Antypodów? Czy to także według nich kłamstwo? - "Uchodźcy" zgotowali Austriakom koszmar. Ta relacja robi wrażenie! Informacje o tym, co potrafią wyczyniać „uchodźcy”, docierały do nas najczęściej z Niemiec, Francji, Szwecji czy Belgii. Stosunkowo niewiele mówiło się o Austrii. Tymczasem okazuje się, że tamtejsza rzeczywistość nie różnie zbytnio od tej w innych krajach, które przyjęły migrantów. Piechotą już nikt nie chodzi wieczorami, ulice zrobiły się niebezpieczne – mówił nam Polak, który mieszkał w Austrii wiele lat. Pan Wiesław wrócił z Austrii do Polski po 26 latach, bo jak podkreśla, tu jest jego dom. Nasza reporterka spotkała go na Krakowskim Przedmieściu w czasie obchodów sobotniej miesięcznicy smoleńskiej. Opowiedział nam, jak wygląda codzienne życie z „uchodźcami” w austriackich miastach. W tej chwili starsze kobiety piszą do prezydenta listy, żeby im albo zwiększył emerytury, albo jakąś ochronę im załatwił, bo boją się wieczorami do domu wracać. I to jest w oficjalnie w austriackiej prasie opowiadał. Młodsze się boją i taksówkę prosto z dyskoteki zamawiają. Piechotą już nikt nie chodzi wieczorami, ulice zrobiły się niebezpieczne dodawał mężczyzna. W każdej dzielnicy, niektóre hoteliki czy zabudowania miejskie, zostały zamienione na schroniska. To nie jest zamknięte, więc oni chodzą po siedmiu, po ośmiu… Wieczorem tam różnie bywa, społeczeństwo jest zastraszone bardzo mocno podkreślał. Jak mówił, rodzina tzw. uchodźców „potrafi dostawać trzy tysiące euro socjalu, a jak ktoś jest sprytny, to się rejestruje bo przybył bez dokumentów na przykład w trzech miastach i w każdym mieście dostaje swoje sześćset i się śmieje z tubylców, że głupi pracują”. W wielu przypadkach, do tej pory nie wiadomo, kim naprawdę są „uchodźcy”. Czy to ktoś, kto wyszedł z więzienia, czy szuka go policja. To jest nowe otwarcie, nowe nazwisko zaznaczał. Opowiadał, że w Austrii dochodzi do kuriozalnych sytuacji. Ktoś, kto stara się o azyl, potrafi trafić do więzienia trzeci raz za handel narkotykami, a na konto spływa mu socjal. Czyli on siedzi w więzieniu, wychodzi i idzie do banku wypłacić gotówkę mówił pan Wiesław. W 2015 roku Austria przyjęła około 90 tysięcy migrantów, co odpowiada ponad 1 proc. jej ludności. Z tego powodu kraj został na rok wyłączony z programu relokacji, ale okres ten już wygasł. Zgodnie z przydziałem Austria powinna przyjąć w tym roku blisko dwa tysiące „uchodźców”. Jednak już w marcu rząd w Wiedniu zapowiedział, że będzie ubiegał się o wyłączenie z unijnego programu relokacji. Kanclerz Christian Kern zasugerował, że kraje, które dotąd nie przyjęły żadnych migrantów m.in. Polska mogłyby w przyszłości przyjąć uchodźców przebywających obecnie w Austrii.
  Austria - imigranci terroryzują na socjalu

  https://youtu.be/a0mNznZa0LE

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829