Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
495 postów 1288 komentarzy

GEOPOLITICA & DINTORNI – Włoski punkt widzenia

RAM

"Pinkwashing" – żydowska deprawacja i atomizacja goyim

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Działania elit to pozbawianie ludzi najbardziej elementarnego poczucia wstydu, jakiejkolwiek empatii w stosunku do innych i jakichkolwiek skrupułów oraz przekształcanie ich w całkowicie zdegenerowanych perwersyjnych socjopatów..."

 

"Pinkwashing" – żydowska deprawacja i atomizacja goyim
 
 
24 maj 2017
 
 
 
Włoski dziennikarz i eseista Maurizio Blondet wziął udział w tych dniach w międzynarodowej konferencji New Horizon 2017 w Teheranie, gdzie spotkał się z Lucien'em Cerise, Francuzem należącym do niegdysiejszego Niewidzialnego Komitetu z Tarnac, który w roku 2008 opracował krótki ale (jak ocenia Blondet) mający epokalne znaczenie esej zatytułowany  "Gouverner par le Chaos – Ingénierie Sociale et Mondialisation" – "Zarządzać poprzez chaos – Inżynieria Społeczna i Globalizacja".
 
 
 
W swym artykule Maurizio Blondet przypomina najpierw wydarzenia jakie we francuskim Tarnac miały miejsce:
 
 
«W listopadzie 2008 policja francuska w sposób brutalny i spektakularny zaaresztowała około 10 młodych mieszkańców Tarnac z departamentu Corrèze, oskarżając ich o przygotowywanie i  realizację aktów terrorystycznych, w tym także sabotaży na liniach kolei dużych prędkości (TGV).
 
 
W praktyce, podczas śledztwa ciągnącego się przez kilka miesięcy wyszło na jaw, że anarchiści z Tarnac cały czas byli kontrolowani przez brytyjskiego policjanta pod przykryciem; że wywiad francuski znał każdy ich krok, a autorami uszkodzeń na kolei byli członkowie niemieckiej partii zielonych.
 
 
Na koniec okazało się, że jedyną rzeczą która niepokoiła francuskie władze (ze względu na którą rozmontowanie ugrupowania uważały za konieczne) była wyprodukowana przez nich "bomba" – w postaci 90-stronicowej książki zatytułowanej "Gouverner par le Chaos – Ingénierie Sociale et Mondialisation" –  "Zarządzać poprzez chaos – Inżynieria Społeczna i Globalizacja"
 
 
Oto główne tezy ich opracowania:
 
 
Za najbardziej skuteczną metodę gwarantującą utrzymanie władzy – klasy rządzące uznają (i stosują) chaos. Chaos – rzekomo przez nie zwalczany – jest także najbardziej preferowaną przez nie metodą kontroli społeczeństwa.
 
 
Jacques Attali – żydowski futurolog, który (w zupełnie sztuczny sposób) stworzył Emmanuela Macron'a – pisał o tym całkiem otwarcie w swoich pracach, jak również mówił podczas swych konferencji.
 
 
 
Kierujący państwami dążą dziś wyłącznie do 2 celów: do stworzenia rządu światowego i wypracowania takich warunków, w których – poprzez system powszechnego nadzoru, bazujący na totalnej identyfikowalności osób i rzeczy – rząd ten będzie mógł funkcjonować bez ryzyka jakiegokolwiek przewrotu lub działań przeciwnych mu.
 
 
W jaki sposób można to osiągnąć? Esej Niewidzialnego Komitetu podpowiada:
 
 
Centralizując zarządzanie i władzę wokół mniejszości i siejąc chaos w narodach, zredukowanych do poziomu zbiorowiska przerażonych marionetek.
 
 
 
Dziś, wszystko co powyżej jest dość znane, jednakże w roku 2008 – chaos koncentryczny (finansowy, wojenny, terrorystyczny, itd.) nie był jeszcze w pełni uruchomiony. W eseju można odnaleźć opis jego elementów, takich jak "walka z dyskryminacjami", doktrynowanie dzieci teorią gender, walka o prawa dla homoseksualistów i możliwość zawierania "małżeństw gay" oraz organizowanie "placów" w rodzaju Majdana czy Tahrir (do czego praktycznie sprowadzają się tzw. "kolorowe rewolucje") – czyli wszystko, co pojawiło się później.
 
 
 
Jak wyjaśniał Lucien Cerise  w Teheranie:
 
"Tym, na czym najbardziej zależy trzymającym władzę jest zniszczenie jakichkolwiek więzów między rzeczywistością i ludzkim rozumem".
 
 
Krótko mówiąc, chodzi o to, by stworzyć warunki, w których ludzki powrót do rzeczywistości będzie nieskończenie opóźniony – jako że jedynie wtedy to, co dyktuje władza (głoszone przy pomocy nowomowy mass-mediów) może stać się paradygmatem myślowym.
 
 
 
Według anarchistów z Tarnac jest to osiągalne poprzez:
 
 
Niszczenie zdolności do posiadania własnej autonomii, odbywające się przez likwidację limitów, granic czy progów, tak indywidualnych, jak i zbiorowych, przy użyciu wszystkich możliwych technik behawioryzmu, przemysłu rozrywkowego, programowania neurolingwistycznego, reklam i inżynierii społecznej.
 
 
 
Dopóki funkcjonują granice i progi – jednemu systemowi wartości (czy ustawodawstwa) można przeciwstawić inny; można odróżnić mężczyznę od kobiety, matkę od ojca, czy obywatela państwa od cudzoziemca, prawdę od kłamstwa, sprawiedliwość od niesprawiedliwości, czy normalność od jej braku.
 
 
Dopóki funkcjonuje w społeczeństwie chociaż jedna granica czy próg – władza nie jest w stanie domknąć struktury będącej czysto wirtualną przestrzenią życiową, w której masa ludzka żyłaby bez jakiegokolwiek kontaktu z rzeczywistością.
 
 
 
Promowanie nierozróżnialności ról oraz przedkładanie osobistych zachcianek nad interesami grupy do której się należy ma na celu zredukowanie społeczeństw ludzkich do zestawu pojedynczych jednostek niezdolnych do porozumiewania się i współpracy na rzecz obalenia Zarządzających nimi poprzez Chaos.
 
 
 
Falliczny indywidualizm jest częścią strategii dezorganizacji, co na poziomie behawioralnym przekłada się na "kulturę" spontaniczności, instynktowności, elastyczności i dążenia do osiągania natychmiastowych rezultatów poczynań, z jednoczesną niezdolnością do realizacji zadań wymagających koncentracji, planowania i wypracowywania strategii długoterminowych.
 
 
 
Globalizm i uwsteczniający konsumizm niszczą tak granice państwowe jak i progi psychiczne, jednakże by ułatwić społeczeństwom akceptację chaosu i destabilizacji – wszystko to nazywa się "postępem". (...)»
 
 
 
Niewidzialny Komitet
The Invisible Committee
 
"Zarządzać poprzez chaos – Inżynieria Społeczna i Globalizacja"
"Gouverner par le Chaos – Ingénierie Sociale et Mondialisation"
 
 
"Nadchodząca Rewolta"
"The Coming Insurrection"
 
 
Książki napisane przez Lucien'a Cerise
 
Lucien Cerise na You Tube:
 
 
 W następnym swym artykule Blondet powraca do spotkania z Cerise i pisze:
 
 
«W ramach "zarządania narzędziem chaosu" Lucien Cerise przybliża strategię inżynierii społecznej jaką realizuje Izrael. Od lat można zaobserwować olbrzymią pracę "w tle", polegającą na przekształcaniu skrajnych lewic w siły pro-izraelskie.
 
Agenci wpływu wystrzegają się jednakże działań jawnie wrogich w stosunku do Palestyńczyków. Bojąc się zdemaskowania – stają się zatem obrońcami osób homo- i trans-seksualnych.
 
 
Izraelskie Ministerstwo Turystyki przeznacza duże sumy pieniędzy na reklamowanie poza Izraelem już dziś popularnego Gay Pride w Tel-Avivie. W ubiegłym roku na przyciągnięcie do Izraela najrozmaitszego rozhulanego pedalstwa z całego świata wydano 2,2 milionów euro.
 
 
 
Gay Tel Aviv Guide – Pride 2017
 
 
 
Jeszcze inne miliony euro przeznaczane są na sondaże i badania (dla przykładu przeprowadzone przez Pew Research Center), publikowane następnie w mass-mediach, które głoszą, że:
 
 
"Jedynie 1 % Palestyńczyków, z którymi przeprowadzono wywiad uważa, iż homoseksualizm jest "moralnie akceptowalny". Władze palestyńskie nie dysponują prawami gwarantującymi ochronę osób LGBT, a w strefie Gazy – Hamas karze akty homoseksualne karą 10 lat więzienia".(...)
 
 
 
W ramach operacji "Brand Israel" (w której od roku 2005 biorą udział izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych, ministerstwo finansów, biuro premiera, największe amerykańskie agencje marketingowe i reklamowe, a także luksusowe magazyny takie jak  Maxim)  – usiłuje się zlikwidować wyobrażenie Izraela, jakie do tej pory miało o nim młode pokolenie na świecie – tj. jako kraju militarystycznego, bombardującego dzieci, zamieszkałego przez złowróżebnych rabinów z pejsami, ubranych w czarne chałaty – i zastąpić je – "tętniącą życiem, nowoczesną, wolną i wiodącą społecznością".
 
 
 
W roku 2009, podczas konferencji w tel Aviv'ie – agencja International Gay and Lesbian Travel Association oświadczyła, że Izrael stał się "docelowym obiektem świata gay", natomiast w styczniu 2010, w Interdisciplinary Center Herzliya (uniwersyted Mossadu) odbyła się konferencja na wysokim szczeblu, nosząca pouczający tytuł: "Winning the Battle of the Narrative".
 
 
Jak doniosła potem jedna z agencji amerykańskich – jednym z odkryć konferencji była wiadomość, że 50 % społeczeństwa zachodniego nie ma wyrobionej opinii o Izraelu, a zatem może zostać (dzięki marketingowi) pozyskana. (Z uznaniem) należy napisać, że najbardziej popularne drag-queen w Syjonie zaprotestowały wtedy przeciwko strumentalizacji sprawy LGBT (za co rząd żydowski zagroził im obcięciem funduszy przeznaczonych na ich święto).
 
 
Operacja Pinkwashing przeprowadzana jest z użyciem dużej ilości pieniędzy publicznych. Ministerstwo spraw zagranicznych Izraela nadal finansuje imprezy LGBT w Brazylii, festiwale filmów sodomickich w San Francisco i w Bostonie oraz  inne "wydarzenia kulturalne" dotyczące światowego pedalstwa.
 
 
IGLT
 
Brand Israel
 
Pinkwashing
 
 
Protest przeciwko pinkwashing na San Francisco LGBT Film Fest
Protest pinkwashing at the San Fran LGBT Film Fest
 
 
Arisa Brasil
 
 
 
 
Według Lucien'a Cerise – cel strategiczny operacji Pinkwashing ma o wiele większy zasięg niż piętnowanie samych Arabów jako homofobów. Izraelscy agenci biorący udział w operacji dążą do tego, by jakakolwiek dyskusja polityczna, jakakolwiek ważna i złożona kwestia międzynarodowa natury politycznej mogła być zredukowana do jednego prostego pytania, tj. "Mamy do czynienie z gay-friendly, czy też z homofobią?"
 
 
 
Jest to przykład inżynierii dotyczącej postrzegania, będącej skrzyżowaniem nauk o zarządzaniu z tzw.  social engineering.  
 
 
Inżynieria tego typu polega na traktowaniu zjawisk społecznych nie jako podmioty godne analizy, ale jako przedmioty, które można konfigurować, formować, formatować i kontrolować. Odnosi się to tak do idei, jak i emocji, zaś motorem podejścia do sprawy jest skrajna pogarda dla istot żyjących.
 
 
 
Koncepcja ta – pisze Maurizio Blondet (choć "dystansuje się od swych własnych przypuszczeń") – uświadamia, że chaos, jest jedynym narzędziem, przy pomocy którego Żydzi są w stanie (i chcą) zarządzać światem.
 
 
Dominacja nad światem jest ich ambicją, jak również obietnicą uczynioną im przez YHVH – Boga, istniejącego jedynie dla Żydów, który nie obiecał im żadnego życia pozagrobowego, ale panowanie nad kawałkiem ziemi Eretz Israel, a następnie nad całym światem.  
 
 
 
Mentalność żydowska nie pozwala na stworzenie inkorporacji podobnej do Imperium Rzymskiego, które przyznawało swe obywatelstwo wszystkim jego mieszkańcom, nadając im jednocześnie system prawny znany i jawny. Tego rodzaju rozwiązanie jest dla żydowskiej mentalności niemożliwe.
 
 
 
Podobnie jak rabini, którzy nie akceptują przejścia na judaizm – podobnie polityczna przyszłość świata uważana jest przez Żydów jak wyłącznie żydowska. Rząd globalny zatem nie powinien być dzielony z nikim.
 
 
W jeszcze mniejszym stopniu dopuszczalne jest według Żydów rozciągnięcie właściwego im systemu prawnego na inne społeczeństwa, jako że rabini żydowscy głoszą, iż reszta ludzkości  "istnieje jedynie dla dobra Izraela"
 
 
Integracja widziana jest przez Żydów jako potencjalne ludobójstwo, a państwo Izrael jest "państwem dla Żydów", z całkowitym wykluczeniem innych narodowości.
 
 
 
W roku 2004 Sharon zabrał część osadników z terytoriów okupowanych i obiecał, że  "zbuduje (do czego doszło) monumentalną barierę odgradzającą Izrael od Palestyńczyków (regularnie bombardowanych). Jak mówi Gilad Atzmon – "Sharon bardzo dobrze rozumiał żydowskie pragnienia. Syjonizm polega na liwidowaniu innych i na tworzeniu gett dla Żydów – w których mogą oni celebrować swe syndromy i kochać siebie samych, takimi jakimi są, lub za jakich się uważają".
 
 
Lucien Cerise mówi dalej, że taki sam proces odbywa się w fazie kapitalizmu terminalnego, tj. dąży się do dysocjacji klas społecznych.
 
 
 
Oligarchie, które narzucają narodom likwidację granic – tak psychicznych jak i politycznych – na ich własny użytek tworzą przestrzenie życiowe całkowicie odseparowane fizycznie – budują apartheid wszystkich możliwych rodzajów.
 
 
 
Wyrazem tego może być tak mur, jaki Izrael wybudował w Palestynie, jak i tzw. "gated communites", czyli amerykańskie dzielnice dla bogatych strzeżone przez prywatne policje.Trwa nieustająca, zaplanowana praca na rzecz usunięcia jakiejkolwiek łączności oligarchii z pospólstwem.
 
 
 
W aktualnym wyobrażeniu globalnych oligarchów – bogaci i biedni ciągle jeszcze żyją zbyt blisko siebie. Stąd bierze się ich zmasowany atak na wszystkie struktury, które produkują równouprawnienie, tj. na usługi komunalne, czy państwa narodowe. Pragną prywatyzacji zasobów i usług oraz rozdrobnienia społeczeństw tak, by funkcjonowały w całkowitym uzależnieniu od ich kapitałów.
 
 
 
Opisana fizyczna dysocjacja obiegów tak wartości ekonomicznych jak i symbolicznych oraz infrastruktur (woda, gaz, prąd, transport, produkcja żywności, szkolnictwo) służy elitom także do zminimalizowania reperkusji jakie chaos – instalowany przez nie na dołach społeczeństwa – produkuje.
 
 
Według Lucien'a Cerise –  wiara w to, że generalny upadek świata pociągnie za sobą także upadek elit jest błędem, ponieważ elity są już na tego rodzaju ewentualność przygotowane. Oligarchie od niepamiętnych czasów starają się uwolnić od generalnych uwarunkowań. Od dawna zadają sobie pytanie: "W jaki sposób – produkując chaos – uniknąć jego konsekwencji? Jak postępować, by koszt ataku był (dla nich) zerowy? Jak zniszczyć nieprzyjaciela i samemu nie ucierpieć?"
 
 
 
O tym jak USA przygotowują wojnę
Come gli USA PREPARANO LA GUERRA
 
 
Działania oligarchów –  Lucien Cerise podsumowuje na koniec w ten oto sposób:
 
 
"W kategoriach hinduistycznych można je określić jako obalanie prawa karmy, w kategoriach religii monoteistycznych –  jako likwidację pojęcia winy, natomiast w kategoriach psychoanalizy – jako pozbawianie ludzi najbardziej elementarnego poczucia wstydu, jakiejkolwiek empatii w stosunku do innych i jakichkolwiek skrupułów oraz przekształcanie ich w całkowicie zdegenerowanych perwersyjnych socjopatów"».(...)  
 
 
 
 
 
Chaos – metoda rządzenia, którą posługuje się globalizm
IL CAOS? E’ IL METODO DI GOVERNO DEL GLOBALISMO.
 
"Rządzenie poprzez chaos" – konieczność Syjonu i Neocon'ów
"Governare col caos". Per Sion e Neocon, una necessità
 
 
wybór tekstów, tłumaczenie i opracowanie: RAM

 
 
Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych artykułów (z podaniem nick'a autora tłumaczeń) jest dozwolone wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych. 
 

  

 

KOMENTARZE

  • 5*
    //Centralizując zarządzanie i władzę wokół mniejszości i siejąc chaos w narodach, zredukowanych do poziomu zbiorowiska przerażonych marionetek.//

    Ten 4 min fragment żydowskiego filmu z typową żydowską hucpą pokazuje jak oni to robią. Znajomość ang nie jest konieczna pod warunkiem, że obejrzymy do końca:)

    https://www.youtube.com/watch?v=ZwMVMbmQBug
  • 5*(2)
    I stąd nieustający zaciekły atak pejsatych szumowin na 500+.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829