Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
470 postów 1228 komentarzy

GEOPOLITICA & DINTORNI – Włoski punkt widzenia

RAM

Kościelni zdrajcy Europy – od Bergoglio po biskupów

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Nieustanne odwoływanie się papieża i biskupów do chrześcijańskiego nakazu miłosierdzia usiłuje ukryć polityczny charakter migracji, co przyczynia się do zwiększenia napływu migrantów i do zaostrzenia destabilizacji społeczeństw Zachodu..."

 

 

Kościelni zdrajcy Europy – od Bergoglio po biskupów
 
 
 
RAM       30 kwiecień 2017
 
 
 
 
Można stwierdzić bez przesady, że po publicznym wyrażeniu swych wątpliwości na temat "charytatywnych" działań NGOs przez sycylijskiego prokuratora Carmelo Zuccaro – na niezależnych stronach internetowych dosłownie zakotłowało się.
 
 
I tak można przeczytać, że co tylko Caritas diecezji Chioggia poprosił nieliczne, utrzymujące się jeszcze przy życiu okoliczne przedsiębiorstwa o zatrudnienie w nich imigrantów.
 
 
Donosząca o tym strona voxnews.info pisze:
 
 
«"Niewolnictwo funkcjonuje dzięki CARITAS-owi i kooperatywom"– pod tym napisem przed kościołem w Porto Viro demonstrowali członkowie partii Forza Nuova» (nazywani przez włoskie lewactwo faszystami). Decyzję o podjęciu działań podjęto po tym, jak dowiedziano się, że pracownicy CARITASU-u telefonowali do okolicznych pracodawców - prosząc o miejsca pracy dla migrantów.
 
 
 
Caritas zaopatruje przedsiębiorstwa w migrantów: "Kosztują mniej od Włochów"
CARITAS RIFORNISCE IMPRESE DI PROFUGHI: “COSTANO MENO DEGLI ITALIANI”
 
 
 
Tymczasem przy pomocy dekretu – Domenico Minniti, włoski minister spraw wewnętrznych zobowiązuje burmistrzów gmin – na terenie których znajdują się ośrodki dla migrantów – do wpisywania cudzoziemców do rejestru mieszkańców. Skutkiem tego – przyznaje się im prawo dostępu do pomocy społecznej i możliwość ubiegania się o mieszkania komunalne.
 
 
 
 
Minniti – przy pomocy dekretu narzuca gminom tysiące nieleganych imigrantów
MINNITI, MIGLIAIA DI CLANDESTINI ITALIANI PER DECRETO
 
 
 
Wracając z Egiptu - papież Franciszek – wyglądający na osobę zupełnie nieuświadomioną, jak chodzi o historię Europy – stwierdza:
 
 
"To prawda, całkowita prawda, że Europa znajduje się w niebezpieczeństwie anihilacji. Należy to przemyśleć. Problemem Europy – od Atlantyku po Ural jest imigracja, ale nie zapominajmy, że Europę stworzyli migranci"
 
Niemiecki dziennikarz znajdujący się na pokładzie samolotu przypomniał papieżowi jego niedawne wyrażenie – określające obozy dla uchodźców jako - "obozy koncentracyjne".  Dziennikarz powiedział, że przypuszcza, iż papieżowi przytrafił się lapsus, na co Bergolio odpowiedział: "To nie był lapsus. Istnieją obozy dla migrantów, które są prawdziwymi obozami koncentracyjnymi.
 
Proszę sobie przypomnieć, co wydarzyło się w Europie Północnej, gdzie migranci usiłowali przedostać się przez morze, by dotrzeć do Wielkiej Brytanii. Zamknięto ich w obozie!"
 
 
Po czym Bergoglio dołożył opowiastkę:
 
 
"W niewielkiej miejscowości na Sycylii, w obozie dla migrantów – osoby zarządzające nim powiedziały:
 
'Przebywanie tutaj mogłoby zaskodzić waszej psychice. Ponieważ nie możemy wam pozwolić na wychodzenie poza obóz – zrobimy dziurę w ogrodzeniu, z tyłu, tak byście mogli wyjść i przespacerować się  po okolicy'. W ten sposób doszło do nawiązania dobrych relacji pomiędzy mieszkańcami miejscowości i migrantami.
 
Migranci nie są przestępcami, więc zamykanie ich gdziekolwiek – to nic innego jak łagier".
 
 
 
 
Papież podczas powrotu do Rzymu: "Europie zagraża anichilacja"
In volo. Il Papa: «L'Europa rischia di sciogliersi»
 
 
 
Nazwanie europejskich obozów dla migrantów "obozami koncentracyjnymi" już kilka dni wcześniej wywołało oburzoną reakcję ze strony Żydów amerykańskich.
 
Fantazja papieska została skrytykowana przez Davida Harris'a – stojącego na czele American Jewish Committee, który poprosił Bergoglio, aby  "zrewidował swój godzien pożałowania dobór słownictwa".  
 
Harris dodał także:  "Warunki, w jakich dziś przebywają migranci w niektórych krajach Europy mogą rzeczywiście być trudne, ale obozy, w jakich ci ludzie znajdują się, z całą pewnością nie są obozami koncentracyjnymi". 
 
 
 
Amerykańscy Żydzi do papieża: Czyżby migranci faktycznie byli zamykani w obozach koncentracyjnych? Niech Wasza Świątobliwość lepiej dobiera słowa..."
EBREI USA AL PAPA: MIGRANTI IN CAMPI DI CONCENTRAMENTO? SCELGA MEGLIO LE PAROLE SANTITÀ…
 
 
 
 
Watykanista Marco Tosatti – pisząc na temat słów papieża – cytuje także Laurent'a Dandrieu, który oskarża Bergoglio o to, że świadomie udaje, że nie dostrzega, iż jego wypowiedzi mają charakter wybitnie polityczny, jak również że posiadają konsekwencje polityczne.
 
 
Dandrieu pisze, że inicjatywy polityczne papież usiłuje przeforsować jako apele czysto humanitarne i charytatywne. Mówi również, że papieskie wywody to skrywane, lub otwarte potępienie tych, którzy walcząc dziś z inwazją migrantów – walczą o przetrwanie Europy.
 
 
Laurent Dandrieu – jest francuskim dziennikarzem i krytykiem fimowym, piszącym dla  Valeurs Actuells.  Urodzony w Rzymie, głęboko wierzący katolik i antymodernista – Dandrieu zajmuje się kwestiami religijnymi – szczególnie od momentu, w którym na tronie piotrowym zasiadł Bergoglio. To właśnie Franciszkowi została poświęcona jego ostatnia książka zatytułowana "Église et immigration. Le grand malaise" (Presses de la Renaissance) – w której autor ostro krytykuje papieża tak za jego stanowisko wobec kryzysu migracyjnego, jak i za jego niejasne podejście do obaw narodów europejskich związanych z zachowaniem ich tożsamości.
 
Dandrieu stwierdza, że dochodzi dziś do "samobójstwa cywilizacji" – czemu sprzyja bezkrytyczna "otwartość" Kościoła pod przywództwem Bergoglio.
 
Katolicy są obecnie rozdarci pomiędzy wiernością Kościołowi i jak najbardziej uzasadnioną troską o własną tożsamość narodową.
 
Dandrieu pisze dalej, że podczas gdy Europa nie zdołała zintegrować poprzednich pokoleń imigrantów – zalewana jest nową falą ludzką, o wymiarach nieznanych do tej pory. W tym kontekście Kościół katolicki w sposób bezwzględny narzuca narodom europejskim przyjęcie przybywających – co sugeruje, że jest wspólnikiem przedsięwzięcia, które sam Bergoglio nazwał "inwazją".
 
 
 
W swym wcześniejszym artykule – "L’Église au piège de l’immigration" – Dandrieu sprecyzował charakter zjawiska, pisząc, że nieustanne odwoływanie się tak papieża, jak i biskupów do chrześcijańskiego nakazu miłosierdzia usiłuje ukryć polityczny charakter migracji.
 
 
Dodał także, iż "Kościół swoim postępowaniem przyczynia się do zwiększenia napływu migrantów i do zaostrzenia destabilizacji społeczeństw Zachodu".
 
 
 
Polityka gościnności lansowana przez papieża destabilizuje Europę.
La politica dell’accoglienza del Papa destabilizza l’Europa. Un pamphlet. Il nuovo libro del francese Laurent Dandrieu
  
 
Laurent Dandrieu
 
"Église et immigration: le grand malaise"
 
 
 
Niestety, "Franciszek" – gdzie tylko może – usiłuje prać mózgi słuchających go.
 
 
Także podczas niedawnego przemówienia do członków włoskiej Akcji Katolickiej przestrzegł przez czymś, co nazwał  "instynktem samozachowawczym".  
 
 
Powiedział wtedy: "Niech każda wasza inicjatywa, propozycja, czy działanie będą aktem misyjnym i ewangelizacją – nie kierujcie się instynktem samozachowawczym.
 
Na każde życie Bóg patrzy z miłością, każda twarz to twarz Chrystusa – w sposób szczególny zaś twarz biedaka, człowieka zranionego przez życie, oraz tego, który ucieka przed śmiercią i szuka ocalenia wśród nas – w naszych miastach".
 
 
 
 
Papież do Akcji Katolickiej: Zacznijcie działać na wyższych szczeblach politycznych
Papa all’Azione Cattolica: mettetevi nella grande politica. Restare in poltrona ingrassa e fa male al colesterolo
 
 
 
Następny przykład, z którego dużo można wydedukować to komunikat SIR – Servizio Informazione Religiosa – na temat  "dokumentu polskich biskupów o patriotyzmie chrześcijańskim".  SIR zwraca uwagę na takie sformułowania jak:
 
 
"Ożywienie postaw patriotycznych i poczucia świadomości narodowej, które obserwujemy w Polsce w ostatnich latach jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Równocześnie możemy jednak dostrzec w naszym kraju pojawianie się postaw przeciwstawiających się patriotyzmowi. Ich wspólnym podłożem jest egoizm". (...)
 
"Jest nią także egoizm narodowy, nacjonalizm, kultywujący poczucie własnej wyższości, zamykający się na inne wspólnoty narodowe oraz na wspólnotę ogólnoludzką". (...)
 
 
"Symbolizuje to także nasza narodowa nekropolia pod Monte Cassino, gdzie spoczywają bohaterscy polscy żołnierze różnych wyznań i religii". 
 
 
 
Polska: Dokument biskupów o "patriotyzmie chrzścijańskim" – solidarnym, oraz szanującym inne kultury i religie
Polonia: documento dei vescovi sul “patriottismo cristiano”, solidale e rispettoso di altre culture e fedi
 
 
 
 
Jak widać z powyższego - dzisiejszemu Kościołowi i jego dostojnikom za wszelką cenę zależy na tym, by lansowane było wszystko razem. Piszą, że pochwalają patriotyzm, ale pod warunkiem, że jest on multi-kulti.
 
Robi wrażenie także niezykła synchronizacja propagandowych poczynań episkopatów poszczególnych krajów.

 
 
 
Tymczasem brytyjski  The Guardian dotarł do dokumentu opracowanego przez wywiad włoski, z którego wynika, że najrozmaitsi leaders ISIS-u leczyli się tak we Włoszech, jak i w całej Europie, po uprzednim sfingowaniu, że są rannymi rebeliantami libijskimi. Jak chodzi o Włochy – jihadziści wysokiej rangi byli operowani w Mediolanie i w Peskarze. Włoscy 007 piszą w raporcie, że proceder rozpoczął się już w roku 2015, i odbywa się przy pomocy fałszywych lub kradzionych paszportów.
 
 
 
Italy fears Isis fighters slip into Europe posing as injured Libyans
 
 
 
Przy okazji, wspomnijmy także sycylijskiego księdza, który walczy z lewackim Kościołem Bergoglio - "Franciszka".
 
 
Ksiądz Alessandro Minutella wezwał do tworzenia oporu chrześcijańskiego wobec  "postępującej herezji, lansowanej przez władze Kościoła"  i do obrony przed Kościołem przygotowującym wprowadzenie w życie  "syntezy wszystkich herezji, jakie do tej pory miały miejsce w Kościele".  
 
Nazwał także Kościół  "niegodną prostytutką"  i  "korporacją ponadnarodową",  poza tym określił go jako  "ogłupiony, cudaczny i ekstrawagancki, a często także śmieszny".
 
 
Na dzień dzisiejszy, wojna księdza Alessandra Minutelli z Corradem Lorefice – biskupem Palermo kończy się odebraniem mu parafii i odesłaniem go na przymusowe wakacje.
 
 
Być może można byłoby wątpić w intencje i poglądy księdza rebelianta – gdyby nie zadziwiające wydarzenie, którego protagonistą był przed rokiem właśnie Corrado Lorefice – biskup diecezji Palermo.

 
 
 
Biskup, rower i mitra
 
Il vescovo, la bicicletta, la mitra.
 
 
 
Marco Tosatti    6 kwiecień 2016       tłum. RAM

 
 
Kilka dni temu blog "Il Faro di Roma” zrelacjonował Jubileusz Sportowców, zorganizowany przez Panathlon − Palermo razem ze Związkiem Włoskich Dziennikarzy Sportowych – USSI i Centro Sportivo Italiano (CSI).  
 
Pod linkiem poniżej znajduje się artykuł na ten temat wraz z wypowiedzią nowego arcybiskupa miasta Palermo mons. Corrado Lorefice.
 
 
 
 
Z okazji jubileuszu biskupowi Lorefice podarowano rower. Osobiście, ogromne wrażenie zrobiła na mnie załączona do artykułu fotografia, przedstawiająca pedałującego na rowerze ubranego w szaty liturgiczne biskupa, jakoże niecodziennie można ujrzeć coś podobnego.
 
 
 
 
Być może jest to – w odczuciu hierarchy − reakcja zabawna, ale sądzę, że chociaż mitrę – do jazdy na rowerze – mógł zdjąć z głowy... A wy, co o tym myślicie? Jakie wrażenie zrobiło na was zdjęcie?
 
 
 
 
Palermo: Arcybiskup jeździ rowerem po Katedrze
Palermo. E l'arcivescovo fa un giro (in bici) in Cattedrale
 
 
VIDEO: Proboszcz wzywa do "przeciwstawienia się" Kościołowi Migrantów: "Niegodnej prostytutki – ponadnarodowej korporacji"
PARROCO INVOCA “RESISTENZA” CONTRO LA CHIESA DEI MIGRANTI: «PROSTITUTA INDEGNA, MULTINAZIONALE» - VIDEO
 
 
 
Palermo: Biskup na rowerze odbiera parafię i zmusza do milczenia krytykującego Kościół księdza
PALERMO. IL VESCOVO IN BICICLETTA TOGLIE LA PARROCCHIA E IMPONE IL SILENZIO AL PRETE CRITICO.
 
 
 
 
 
na koniec zawsze aktualny artykuł z ubiegłego roku:
 
 
Apel Papieża do Europy brzmi jak wyrok śmierci
 
L’appello del Papa all’Europa suona come una sentenza di morte
 
 
 
 
Adriano Scianca   6 kwiecień 2016   tłum. RAM
 
 
 
Kilka tygodni temu postawiliśmy sobie pytanie czy to aby nie Papież Franciszek jest najgorszym wrogiem Europejczyków. Otóż, im więcej czasu upływa, tym bardziej pytanie to staje się retoryczne i zbędne.
 
 
Kolejnym dowodem na postawioną powyżej tezę stało się przemówienie, jakie Bergoglio wygłosił podczas uroczystości wręczenia mu Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego 2016  − "w uznaniu za Jego nadzwyczajną działalność  na rzecz pokoju, zrozumienia i miłosierdzia jako wartości w życiu społeczeństw Europy".
 
 
Co do tego, co papież Argentyńczyk – okazujący się najpotężniejszym obliczem religii globalnej – ma wspólnego z wartościami określanymi jako  specyficznie europejskie  są istnieją wątpliwości - nawet oceniając go w sposób łagodny.
 
 
Chyba że wyrażenie "życie społeczeństw Europy"  rozumie się jako coś, co europejskością jest tylko przez przypadek, tak, jakby określenie "Europa"  było jedynie nazwą bliżej nieokreślonego  zbioru uniwersalnych kwestii moralnych.
 
 
Zupełnie bez ironii, można stwierdzić, że takie właśnie rozumienie wyrażenia o którym mowa, potwierdza papieskie przemówienie.
 
 
Franciszek mówił o "babci Europie", o "Europie zmęczonej i starzejącej się, niepłodnej i bez sił witalnych, której wielkie ideały, jakie do tej pory były jej inspiracją straciły swą siłę przyciągania; o Europie upadłej, nieposiadającej już więcej swych zdolności twórczych". 
 
 
I z tym, co powiedział papież trudno jest się nie zgodzić.
 
 
Jednakże, jedynie słuchając dalej przemówienia, zaczynamy  rozumieć sens jego całości.
 
W następnych zdaniach Franciszek przechodzi do oskarżeń i mówi, że: 
 
"Europa w o wiele większym stopniu usiłuje zagwarantować  sobie i zdominować jej przestrzeń niż zająć się kreowaniem procesów inkluzji i transformacji"; że, "Europa 'okopuje się', zamiast dać pierwszeństwo działaniom na rzecz promocji nowych dynamik w jej społeczeństwach", następnie, że Europa "rezygnując z chronienia jej przestrzeni, powinna stać się matką generującą nowe procesy".
 
 
Z tego wynika, że działania takie jak: zabezpieczanie, dominowanie i ochrona europejskiej przestrzeni − jest w oczach Franciszka czymś wręcz świętokradzkim. I takie podejście do sprawy daje do zrozumienia, że obecna Europa – jak zostało to przedstawione powyżej – nie posiada już więcej swoich wymiarów przestrzennych, co siłą rzeczy zobowiązywałoby do ich obrony, ale jest jedynie zbiorem bardzo mglistych wartości moralnych.
 
 
 
Franciszek – ryzykując śmieszność − grzmi dalej:  "Co ci się stało Europo humanistów, Europo - obrończyni praw człowieka, obrończyni demokracji i wolności?"  (...)
 
 
 
Papież  płacze nad "Europą – ojczyzną poetów, filozofów, artystów, kompozytorów i pisarzy" – nie zdając sobie sprawy z tego, że sztuka i myśl filozoficzna mogły kwitnąć jedynie dlatego, że istniały kultury o głębokich korzeniach.
 
 
 
To właśnie wtedy, gdy żyły narody silne i świadome siebie – rodzili się w Europie giganci  ducha, podczas gdy moralizująca propaganda papieska dusi jakikolwiek poryw twórczy.
 
 
Już ledwo wspominając o tym, że prawie że cała sztuka, poezja, filozofia, muzyka i literatura europejska – z małymi wyjątkami – wyraża treści będące w całkowitej sprzeczności z późno–oświeceniową retoryką papieską.
 
 
Ale wszystko, co powyżej jest dla Bergoglio zupełnie niezrozumiale, jako że jest on święcie przekonany iż "korzenie naszych narodów, korzenie Europy wzmocniły się na przeciągu wieków ucząc się integracji w sobie coraz to nowych zróżnicowanych kultur, pozornie nie mających między sobą żadnych powiązań. Tożsamość europejska jest i zawsze była tożsamością dynamiczną i wielokulturową".
 
 
Papież promuje podobną wizję Europy nawet wtedy gdyby tenże "dynamizm tożsamości " miał doprowadzić kontynent do samobójstwa  a wielokulturowość etniczna miała zgrozić uformowaniem się w Europie czegoś w rodzaju współczesnej wieży Babel, razem z tego zjawiska skutkami.
 
 
Bergoglio marzy o "Europie w której  bycie migrantem nie jest przestępstwem".
 
 
I zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że staje się twórcą Europy, w której za niedługo będzie przestępstwem bycie Europejczykiem.

 

 

All rights reserved - Tutti i diritti riservati

Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych artykułów jest dozwolone wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych. 

 
 

KOMENTARZE

 • Jeżeli coś jest komuś użyteczne z mojej pracy..
  może być jak najbardziej skopiowane i zamieszczone we własnej notce..

  uczciwość wymaga jednak by podać skąd się skopiowało! ... kto nad tym pracował!
 • @RAM 21:53:54
  ja też mogę?
 • @roux 22:05:08
  .
  nie wygłupiaj się!.. czyść u siebie, bo masz co!
 • To jest swiadomy wspudzial
  Z tymi którzy zainicjowali akcje przezucania migrantow do europy,bo nie wytlumaczymy postawy papieza i kosciola niewiedza faktu ze procesy mogracyjne sa decyzjamnieji politycznymi. Tym samym wybor tego czlowieka na papierza i niejasne okolicznosci z tym zwiazane wskazuja ze najprawdopodobniej urzad papieski zostal przejety i jest kontrolwany przez struktury spoza kosciola.....
 • @RAM 22:37:34
  Pytałem poważnie
 • @roux 22:53:23
  .
  wszystko, za wyjątkiem jechania po Kościele!

  jechanie po KK zostaw katolikom! ...

  poza tym, moja praca ma zmobilizować katolików do myślenia, a nie świadków Jehowy!
 • @RAM 23:18:17
  "poza tym, moja praca ma zmobilizować katolików do myślenia, a nie świadków Jehowy!"

  Tu idzie o Europę. Moim zdaniem wszyscy muszą myśleć.

  5*
 • @jan 22:44:46
  "Tym samym wybor tego czlowieka na papierza i niejasne okolicznosci z tym zwiazane wskazuja ze najprawdopodobniej urzad papieski zostal przejety i jest kontrolwany przez struktury spoza kosciola...."

  Niektórzy sugerują, że nastąpiło to już przynajmniej od czasów konklawe, które wybrało na papieża Wojtyłę.
  Ale nie wiem co o tym myśleć.

  Ukłony
 • @Jasiek 01:22:01
  kociarze w ogóle nie myślą! ... ;)))
 • Duszpasterstwo
  .
  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Usmiech

  zdradzieckie, czyli źródłem niezwykłej radości papieskiej:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/jak-zrobic/

  jest księga Estery.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930